Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обединен фронт – 53 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ОТГОВОРНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОМА ТРЯБВА ДА СЕ СПОДЕЛЯТ. Обединени усилия и молитва бащата и майката трябва да носят сериозната отговорност за правилното възпитание на своите деца.
Родителите трябва да работят като едно цяло. Не трябва да има никакви противоречия. Много родители имат противоположни цели и намерения и така децата се развалят поради погрешно ръководство… Понякога се случва така, че единият от родителите е твърде отстъпчив, а другият – твърде строг. Такова различие осуетява добрите резултати при формиране на характера на техните деца. Никакво грубо насилие не трябва да се прилага при извършване на промени, но в същото време не трябва да се проявява и никаква слабост. Майката не трябва да преувеличава пред бащата грешките на децата нито пък да им позволява да вършат тези неща, които бащата им е забранил да правят. Майката не трябва да посява никакво семе на съмнение в умовете на децата по отношение мъдростта на бащата в ръководството на дома. Тя не трябва чрез поведението си да противоречи на работата на бащата.
Ако бащата и майката са на различни становища и единият с поведението си руши авторитета и намалява влиянието на другия, семейството ще бъде деморализирано и нито бащата, нито майката ще се радват на почитта и доверието на децата си, което е така съществено за всяко добре ръководено семейство… Децата твърде бързо схващат всичко, което намалява влиянието на правилата и наредбите в дома, особено, когато се касае за тези наредби, които им забраняват някои техни постъпки.
Бащата и майката трябва да бъдат единни по отношение на дисциплинирането и възпитанието на децата. Всеки от тях трябва да носи своя дял от тази голяма отговорност. Те трябва да поставят себе си под тържественото задължение пред Бога да обучават децата си по такъв начин, че да им осигурят, доколкото е възможно, физическо здраве и добре развити характери.

КАК МОГАТ ДА СЕ ДАВАТ УРОЦИ ПО ИЗМАМА? Някои не твърде разумни майки приемат и одобряват грешки, извършени от децата им. Това в никакъв случай не трябва да се допуска. Тези грешки на децата понякога се скриват от бащата. Купуват се облекла или се правят някои отстъпки от майката с убеждението, че бащата не трябва да знае нищо за това, защото ще го порицае.
По този начин на децата се дава урок по измама. И след това, ако бащата открие тези грешки, дава се някакво обяснение, но се казва само половината от истината. Майката не е с открито сърце. Тя не взема под внимание, че бащата носи същата отговорност за децата, както и тя самата, и че не трябва да бъде държан в незнание за грешките или слабостите им, които трябва да бъдат поправени, докато децата са още малки. Истината се скрива! Децата схващат липсата на единство между родителите и това оказва своето отрицателно влияние. Те започват от малки да мамят, да прикриват истината или да представят нещата в различна светлина пред майката и пред бащата. Преувеличаването става навик и се използват явни лъжи почти без угризения и със слабо изобличение на съвестта.
Тези грешки обикновено започват да се правят, когато майката прикрива някои неща от бащата, който е еднакво заинтересуван от формиране на характера на децата. Бащата трябва да бъде уведомяван за всичко в дома. Всичко трябва да се казва открито пред него. Прикриването на грешите на децата ги насърчава да си служат с измама и води до липса на искреност и честност.
Установен принцип за християнските родители трябва да бъде единството при ръководене на техните деца. За съжаление при някои родители съществува тази грешка – липсва такова единство. В някои случаи грешката е у бащата, в други – у майката. Отстъпчивата майката е склонна да задоволява и угажда на децата. Често работата на бащата е далече от дома и обществото на децата. Тогава влиянието на майката е по-силно. Нейният пример влияе много за оформяне на техния характер.

ПРИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ ДЕЦАТА СА ОБЪРКАНИ. Семейството трябва да бъде добре организирано. Бащата и майката трябва заедно да носят своята отговорност и с дълбоко разбиране да изпълняват общата си задача. Не трябва да има никакво различие помежду им. Бащата и майката не трябва в присъствието на децата си да критикуват плановете и разсъжденията на другия.
Ако майката е неопитна в познанието на Бога, трябва да размисли сериозно за всичко – от причините до последствията дали нейните дисциплинарни мерки се затрудняват бащата в работата му за спасението на децата. Следвам ли пътя Господен? Това трябва да бъде най-важният въпрос.
Ако родителите не са единни по даден проблем, нека го обсъдят отделно от децата, а не в тяхно присъствие докато стигнат до едно общо разбиране.
Твърде често родителите не са единни в ръководене на семейството. Бащата, който е твърде малко време с децата и не е запознат с техния темперамент и особености, често постъпва грубо и строго. Той не се контролира и ги наказва с гняв. Когато едно дете вижда това, вместо да се покорява, става още по-непослушно именно поради наказанието.
Майката допуска в някои случаи погрешни постъпки у детето да бъдат отминати незабелязано, докато в други случаи го наказва строго. Децата никога не знаят какво да очакват и търсят начин да вършат нарушения без да бъдат наказвани. Така се сее семето на злото, което пониква и дава плод.
Ако родителите са единни във възпитанието, детето ще разбере какво се иска от него. Но ако бащата чрез дума или поглед не одобрява дисциплината, която майката прилага, ако чувства, че е твърде взискателна и смята, че трябва да поправи нейната грубост чрез разглезване и отстъпчивост, детето ще бъде погубено. Скоро то ще се научи да прави каквото си иска. Родителите, които допускат такъв грях към децата си, ще бъдат отговорни за техните души.
Ангелите наблюдават с напрегнат интерес всяко семейство, за да видят как родителите, настойници и приятели се отнасят към децата. Какво лошо ръководство наблюдават ангелите в семейство, където бащата и майката са разединени! Тонът на гласа, погледите, техните думи – всичко това издава дълбоки разногласия и показва, че те не са единни в ръководството на децата. Бащата разрушава влиянието на майката и по такъв начин подбужда децата да не зачитат нежността и любовта й. Майката мисли, че е задължена да показва чувствата си пред децата, да задоволява апетита им и до им отстъпва, защото смята, че бащата е груб и нетърпелив и тя трябва да противодейства на неговата строгост.

НЕОБХОДИМИ СА МНОГО МОЛИТВИ И ТРЕЗВО РАЗМИШЛЕНИЕ. Чувствата не могат да бъдат трайни дори в домашния кръг, докато няма съгласие на волята и наклонностите с Божията воля. Всички способности и страсти трябва да бъдат доведени в хармония с добродетелите на Исус Христос. Ако бащата и майката в любов и страх Божи обединят интересите си, за да имат авторитет в дома, те ще почувстват необходимостта от много молитва и трезво размишление. И докато търсят Бога, очите им ще се отворят, за да видят небесните вестители, пратени да ги закрилят в отговор на молитвата с вяра. Те ще победят слабостите в своя характер и ще вървят към съвършенство.

СЪРЦАТА ДА БЪДАТ СВЪРЗАНИ С КОПРИНЕНАТА НИШКА НА ЛЮБОВТА. Бащи и майки, свържете сърцата си в най-тясна, най-щастлива връзка. Не подхранвайте разединение, а се свързвайте по-тясно един с друг. Тогава ще бъдете готови да привържете и сърцата на децата си към вас чрез копринената нишка на любовта.
Сейте семето за настоящето и за вечността! Цялото небе наблюдава старанията на християнските родители.