Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещание за изобилна жетва – 10 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Една привличаща вниманието сцена. В нощно видение ми бе представена твърде привличаща вниманието сцена. Видях огромно огнено кълбо да пада върху някои от най-красивите здания, унищожавайки ги мигновено. Чух някой да казва: ,,Ние знаехме, че Божиите съдби идват върху земята, но не знаехме, че ще дойдат толкова скоро.” Други пък казваха с агонизиращи гласове: ,,Вие знаехте! Защо тогава не ни казахте? Ние не знаехме!” Отвсякъде чувах да се изговарят такива думи на упрек.
Събудих се в голяма тревога. Заспах отново и ми изглеждаше, че се намирам на голямо събрание. Един с власт говореше на събралите се, пред Него бе простряна карта на света. Той каза, че картата представлява Божието лозе, което трябва да се разработи. Когато небесната светлина освети някого, той трябва да я отразява пред другите. Светлини трябва да се запалят на много места и от тях да се запалят още други…
Видях струи светлина да се излъчват от гадовете и селата, от високите и от ниските места на земята. Божието слово бе чуто и като резултат във всеки град и село имаше паметници на Бога. Неговата истина бе прогласена по целия свят (,,Свидетелства” т.9, стр.28, 29)
Тържествени предупреждения разтърсват мнозина. Мъже на вярата и молитвата ще бъдат принудени да излязат със свято усърдие, прогласявайки думите, които Господ им е дал. Греховете на Вавилон ще бъдат показани ясно. Ужасните резултати от налагането на наредби в църквите от гражданските власти, тайните пътища на спиритизма, скритото, но бързо нарастване на папската власт – всичко това ще бъде демаскирано. Хората ще бъдат разтърсени от тези тържествени предупреждения. Хиляди и хиляди, никога няма да се чували такива думи. С учудване ще слушат свидетелството, че Вавилон е падналата поради своите заблуди и грехове църква, тъй като е отхвърлила небесната истина (,,Великата борба”, стр.106, 107).
Мнозина ще дойдат при светлината. Чрез Христовата благодат Божиите служители са станали пратеници на светлина и благословение. Когато чрез сериозна, постоянна молитва те са получили дара на Светия Дух и са излезли със задачата да спасяват човешки души, и сърцата им са се изпълнили с ревност да възвеличат триумфа на кръста, трудът им не ще бъде безплоден. Когато решително отказват да проявяват човешка мъдрост или да издигат себе си, ще извършат дело, което ще устои на атаките на Сатана. Много човешки души ще се обърнат от мрака към светлината и много църкви ще се установят. Хората ще бъдат обърнати, не към човешките инструменти, но към Христос (,,Деяния на Апостолите, стр.278).