Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за бащите – 13 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Небето и земята не са по-далеч и днес, отколкото, когато пастирите слушаха ангелската песен. Човечеството е все още толкова обект на небесната загриженост, колкото когато обикновени хора с обикновени занятия срещаха ангели по пладне и разговаряха с небесните вестители в лозята и полята. За нас, обикновените хора, небето може да бъде много близо. Ангели от небесните дворове придружават стъпките на онези, които живеят в съгласие с Божията воля.
Каква привилегия е ние, грешни човешки същества, да имаме възможност да говорим с Бога. В скришната стаичка или когато ходим по улицата, или когато сме заети с работа, сърцата ни могат да се въздигат към Бога за съвет, а душите ни, привлечени от Него, да вдишват небесна атмосфера. Бог ще чуе всички копнежи на душата. Всички трудности могат да бъдат занесени пред Бога. Ръката на безпределната Любов ще се раздвижи, за да удовлетвори нашите нужди.
Исус е наш приятел. Цялото небе се интересува от нашето благополучие. Не бива да позволяваме на смущенията, грижите и безпокойствата на ежедневния живот да смущават ума и да помрачават челото. Ако правим това, винаги ще имаме нещо, за което да се сърдим, което да ни дразни и безпокои. Не трябва да се отдаваме на грижа, която само ни изтощава и тормози, но не ни помага да понесем изпитанията… Не е Божията воля Неговия народ да бъде смазван от грижи.
Когато имате някакви тревоги в своя бизнес; когато перспективите изглеждат все по-мрачни и по-мрачни и може би се плашите от загуби, не се обезсърчавайте. Хвърлете грижата си на Бога и останете спокойни и ведри. Молете се за мъдрост да се справите с работите си с благоразумие и по този начин да предотвратите загубата и бедствието. Направете всичко, което можете от своя страна, за да постигнете благоприятни резултати. Исус е обещал помощта Си, но не без нашите усилия. И когато, разчитайки на вашия Помощник, сте направили всичко възможно, приемете резултатите с кураж.
Бащата… ще свързва децата си с престола на Бога чрез жива вяра. Без да се доверява на собствената си сила, той възлага безпомощната си душа на Исус и се хваща за силата на Всевишния… За всички, които Го търсят по този начин, Христос става настояща помощ във време на нужда.
На мъжа, който е съпруг и баща, бих казала: „Внимавай чиста и свята атмосфера да обкръжава душата ти… Нека Божието слово ти бъде съветник. Живей в дома си според ученията на Словото. Тогава ще живееш според тях и вън, и в църквата, и в бизнеса си. Небесните принципи ще облагородят всички твои сделки. Небесни ангели ще ти сътрудничат, помагайки ти да разкриваш Христос пред света.
В ежедневния живот ще те срещат внезапни изненади, разочарования и изкушения… През цялото време и на всяко място гледай към Исус, като произнасяш мълчалива молитва от искрено сърце, за да знаеш как да вършиш волята Му. След това, когато неприятелят дойде като потоп, Господния Дух ще издигне знаме за теб срещу него.
Можем да общуваме с Бога в сърцата си. Можем да живеем в другарство с Христос. Когато сме заети с ежедневната си работа, можем да изказваме сърдечните си желания, без да ги чуе човешко ухо. И това, което сме изказали мълчаливо, няма да потъне в мълчанието, нито може да бъде изгубено. Нищо не може да сподави желанието на душата. То се въздига над уличната врява, над машинния шум. Ние говорим на Бога и молитвата ни се чува.
Бог се грижи за всичко и поддържа всичко, което е сътворил… И когато хората тръгнат да вършат ежедневната си работа, и когато са в молитва; и когато легнат вечер, и когато станат сутрин; и когато… бедният баща събира децата си около оскъдната трапеза – всеки е нежно наблюдаван от небесния Баща. Не бликва нито една сълза, без Бог да я забележи. Няма усмивка, която Той да не види.
Силата, придобита в молитва към Бога, ще ни помага в изпълнението на ежедневните ни задължения. Изкушенията, на които сме изложени всеки ден, правят молитвата необходимост. За да можем бъдем поддържани от Божията сила чрез вяра, желанията на ума трябва постоянно да се въздигат нагоре в мълчалива молитва. Когато сме обкръжени от влияния, които могат да ни отдалечат от Бога, нашите молби за помощ и сила трябва да бъдат отправяни неуморно.
Докато сме заети с ежедневната си работа, трябва да въздигаме душата си към небето в молитва… Християнинът, чието сърце е укрепено по този начин в Бога, не може да бъде победен.