Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за Божествено ръководство – 33 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Обещания за Божествено ръководство – 33 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

КОЛКО Е СЛАДКО СЪЗНАНИЕТО ЗА ЕДИН БОЖЕСТВЕН ПРИЯТЕЛ. Нашият състрадателен Спасител ни наблюдава и с любов и съчувствие слуша нашите молитви, готов да ни даде помощта, от която се нуждаем. Той познава бремето на всяко майчино сърце и е най-добрият приятел на майката при всички непредвидени обстоятелства. Неговите вечни мишци подкрепят всяка богобоязлива и вярна майка. Когато бе на земята, Исус имаше майка, която се бореше с бедността и имаше много безпокойства и смущаващи грижи. Спасителят, Който извърши дълго пътуване, за да облекчи загриженото сърце на една майка, чиято дъщеря бе обхваната от зъл дух, чу майчините молитви и благослови нейните деца.
Този, Който върна единствения син на вдовицата, когато го погребваха, и днес се трогва от бедата на всяка майка, загубила близък човек. Този, Който плака на гроба на Лазар и върна на Марта и Мария техния брат, Който опрости Мария Магдалина, Който си спомни за Своята майка, когато висеше на кръста в агония, Който се яви на плачещите жени и им съобщи радостната новина за един възкръснал Спасител – същият Той и днес е най-добрият Приятел на жените и е готов да им помага при всички изненади в живота.
Никоя работа не може да се сравни с работата на християнската майка. С чувство на дълг поема тя работата си да отглежда и възпитава децата си в наставление и увещание Господно! Колко често тя ще чувства товара по-голям отколкото може да носи. И тогава колко скъпоценна е привилегията да поднесе в молитва всичко пред своя съчувствителен Спасител! Тя може да остави своето бреме при нозете Му и в Неговото присъствие да намери сила, която ще я поддържа и ще й дава радост, надежда, кураж и мъдрост в часовете на най-голямо изпитание. Колко сладко е за измъчената от грижи майка съзнанието, че има такъв Приятел във всички моменти на трудности и безпокойство. Ако майките биха идвали по-често при Христос и биха Му се доверявали по-пълно, техните товари биха били по-леки и те биха намерили почивка за душите си.

НЕБЕСНИЯТ БОГ СЛУША ВАШИТЕ МОЛИТВИ. Без Божествена помощ вие не бихте могли да отгледате децата си както трябва, защото падналото естество на Адам винаги се стреми да доминира. Сърцето трябва да бъде подготвено за засяване на истините, за да могат после да бъдат вкоренени в душата и подхранени в живота.
Родителите могат да се уверят, че когато следват Божиите наставления при обучението на децата си, ще получат помощ отгоре. Ще имат наистина голяма полза, защото докато учат, те ще и научават. Децата им ще постигат победи чрез познанието, което са придобили за ходенето по пътя Господен; ще са в състояние да побеждават природните и наследствени наклонности към зло.
Родители, работите ли с неотслабваща енергия за своите деца? Небесният Бог наблюдава вашата загриженост, вашата усърдна работа, вашата постоянна бдителност. Той чува молитвите ви. Възпитавайте децата си за Бога с търпение и нежност. Цялото небе се интересува от вашата работа… Бог ще се съедини с вас, за да увенчае с успех старанията ви.
Когато обяснявате спасителните истини и привличате вниманието на децата си към Христос като личен Спасител, ангелите ще стоят край вас и ще ви помагат. Господ ще даде на бащи и майки благодат, за да обяснят на децата си скъпоценната история на витлеемското Бебе, Което е наистина надеждата на света.

ИСКАЙТЕ И ПОЛУЧАВАЙТЕ. В своята важна работа родителите трябва да искат и да получават Божествена помощ. Те не бива да се отчайват, дори когато характерът, навиците и постъпките на децата им са на по-ниско равнище и получените в детството и младостта уроци не са довели до развитие на правилен характер. Преобразяващата Божия благодат може да промени наследени и придобити наклонности, защото религията на Исус е възвисяваща и обновяваща. “Роден отново” означава преобразяване, ново раждане в Христа Исуса.
Нека възпитаваме децата си в ученията на Словото. Ако Го призовеш, Господ ще ти отговори. Той ще каже: “Ето Ме, какво искаш да направя?” Небето е свързано със земята така, че всяка душа е в състояние да изпълни своята мисия. Господ обича децата. Той желае да пораснат с разбирането за високото си призвание.

СВЯТИЯТ ДУХ ЩЕ ВИ РЪКОВОДИ. Майката трябва да чувства нуждата си от ръководството на Святия Дух, за да може да преживее истинска опитност и да се покори на пътя и волята Господни. Тогава, чрез Божията благодат, ще може да бъде един мъдър, нежен и любящ учител.
Христос е взел мерки всеки родител, ръководен от Святия Дух, да получи сила и благодат, за да бъде учител в дома си. Възпитанието и дисциплината в дома ще окажат благотворно влияние върху оформящия се характер.

БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА ЩЕ СЕ СЪЕДИНИ С ЧОВЕШКИТЕ СТАРАНИЯ. Без човешкото усилие Божественото усилие е напразно. Бог ще работи със сила тогава, когато родителите с доверие и чувство на зависимост от Него осъзнаят святата отговорност, която им е възложена и ще се стремят правилно да възпитат децата си. Бог ще сътрудничи на онези родители, които възпитават грижливо и с молитва децата си, като по този начин изработват и своето, и тяхното спасение. Той ще работи върху тях така, че да желаят да вършат Неговата добра воля.
Когато като родители вие поемате с Божията сила отговорността си с твърдото решение никога да не намалявате усилията си, нито да напускате поста си, стараейки се да направите своите деца това, което Бог иска да бъдат, тогава Той гледа на вас с одобрение. Бог знае, че ще извършите най-доброто, което можете и затова ще увеличи силата ви. Сам Бог ще извърши онази част от работата, която майката и бащата не могат. Той ще работи заедно с богобоязливата, мъдра и търпелива майка, която насочва правилно своите усилия. Родители, Бог няма намерение да извърши работата, която е ваше задължение в дома ви. Не бива да се отдавате на леност и да бъдете небрежни слуги, ако желаете децата ви да се запазят от опасностите, които ги заобикалят в света.

ДРЪЖТЕ СЕ ЗА ИСУС, КОГАТО ДОЙДАТ ИЗПИТАНИЯ. Родители, събирайте лъчите на Божествената светлина, които огряват пътя ви. Ходете във виделината, защото Христос е виделина. Когато поемате делото за спасение на децата си и следвате неотклонно пътя на святостта, ще дойдат най-трудните изпитания. Но не се пускайте от Исус. Той казва: “Нека се хванат за силата ми, за да се примирят с Мене” (Исая 27:5). Трудности наистина ще има. Ще срещате пречки. Гледайте обаче постоянно на Исус. Когато се появяват непредвидени обстоятелства, питайте: “Господи, какво искаш да сторя?”
Колкото по-трудна е борбата, толкова по-голяма ще е нуждата на родителите от помощта на техния Небесен Баща и толкова по-забележителна ще бъде спечелената победа.

СЛЕД ТОВА РАБОТЕТЕ С ВЯРА. Като верни домакини на многообразната Божия благодат, родителите трябва да извършват определената им работа търпеливо и с любов. От тях се очаква да бъдат намерени верни. Всичко да извършат с вяра. Постоянно да се молят Бог да даде Своята благодат на децата им. В работата си никога да не се показват уморени, нетърпеливи или раздразнителни. Те трябва да стоят близо до децата си и до Бога. Ако работят търпеливо и с любов, като сериозно се стараят да помогнат на децата си да постигнат най-високата степен на чистота и скромност, родителите ще успеят.