Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за верните – 11 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Пред нас са най-висшите подбуди и най-славната награда. Християните трябва да бъдат Христови представители, синове и дъщери на Бога, Негови скъпоценни камъни, Негови специални съкровища. За всички, които останат твърди, Той заявява: „Ще ходят с Мене в бели дрехи: защото са достойни“. Онези, които достигнат портите на вечното блаженство, няма да считат за твърде голяма никоя от жертвите, които са направили.
Ако не намираме удоволствие в този живот, все пак можем да бъдем радостни, гледайки към живота отвъд.
Намираме се в крайно тежко и трудно поносимо положение, в очакване и бдение за идването на нашия Господ… Божията цел винаги е била да внася светлина в мрака, радост в скръбта и почивка всред умората за чакащата и копнееща душа.
Верността към Бога, службата от любов – ето, кое печели Божието одобрение. Всяка подбуда на Святия Дух, подтикваща хората към доброта и към Бога, се отбелязва в небесните книги. И в Божия ден Неговите слуги, чрез които Той е работил, ще бъдат одобрени.
Господ има за вършене велико дело. И Той ще повери най-много неща в бъдещия живот на онези, които служат най-вярно в настоящия живот, и то с желание.
Бог води народа Си напред стъпка по стъпка. Той прекарва людете Си през различни места, предназначени да изявят онова, което в сърцето им. Някои издържат изпита в едно отношение, но пропадат в друго… Онези, които преминат през всяка точка, устоят на всяко изпитание и победят, каквато и да е цената, са обърнали внимание на съвета на Верния Свидетел. Те ще приемат късния дъжд и така ще бъдат подготвени за преселване в небето.
Господ ще даде вестта Си на живеещите в съгласие със светлината, която са имали, и ще ги признае за верни според Божията мярка. Те ще заемат мястото на онези, които са имали светлина и познание, но не са ходили в пътя на Господа, а във въображението на собствените им неосветени сърца… Редиците няма да намалеят.
За хората, чийто интерес в живота е свързан с Божието дело, трябва да се полага най-нежна грижа. Много са възрастните работници, останали верни в бури и изпитания… Онези, които са служили на Своя Господ, когато делото е вървяло трудно; които са изтърпели бедност, но са останали верни, когато само малцина са стояли за истината, трябва да бъдат почитани и уважавани.
Много и много пъти ангели са говорили с хората така, както човек говори с приятеля си и са ги завеждали на сигурно място. Много и много пъти насърчителни думи на ангели са обновявали отпадналия дух на верни Божии деца и са издигали ума им над земните неща, помагали са им да виждат чрез вяра белите одежди, короната и палмовите клонки на победата, които ще получат, когато застанат пред големия бял престол.
Ако извършим от своя страна всичко, което можем, за да бъдем готови за борбата, стояща точно пред нас, и Господ ще извърши Своята част и Неговата всемогъща ръка ще ни закриля. Той по-скоро ще изпрати всеки ангел на славата, за да издигне крепост около верните души, отколкото да остави те да бъдат измамени и подведени от лъжливите чудеса на Сатана.
Господ не възнаграждава голямото количество работа. Не възнаграждава и величието на работата така, както верността, с която тя се върши. Добрият и верният слуга бива възнаграден. Когато развиваме дадените ни от Бога сили, ще растем в познание и в съвършенство.
Пред нас е богатата и славна награда, към която се стремим. И ако постоянстваме с кураж, със сигурност ще я получим.
Най-сполучливо можем да опишем наградата, която очаква победителите, като кажем, че е далеч по-превъзходна, отколкото можем да си представим, и носи вечно богатство от слава. Това ще бъде цяла вечност на щастие и блаженство…, разкриваща все нови и нови славни хоризонти през безкрайните векове.
Там е множеството на изкупените с палмови клонки на победа в ръце и с корони на главите. Там са онези, които чрез вяра и сериозен труд са станали годни за небето. Извършената през целия живот работа тук, на земята, е призната в небесните дворове като добре изпълнена.