Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за децата – 6 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Исус се е интересувал от децата. Той не е влязъл в нашия свят като напълно зрял човек. Ако бе направил това, децата нямаше да имат Неговия пример за подражание. Христос е бил дете. Преживял е разочарованията и изпитанията на децата. Познавал е изкушенията на младите. Неговият детски и младежки живот е пример за всички деца и млади хора… Живял е така, че да бъде наш стандарт и образец и всички да могат да намерят в Негово лице един Приятел, пред Когото могат да занесат всичките си скърби и разочарования и да получат подкрепа и помощ.
Исус обича дечицата! Когато майките донесли дечицата си при Исус, учениците се опитали да ги отпратят. Но Исус ги смъмрил и казал: „Оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство“. След това ги събрал, взел ги в любящите Си ръце и ги благословил.
Господ иска всяко дете на крехка възраст да бъде Негово детенце, да бъде прието в Неговото семейство. Младежите могат да бъдат членове на семейството на вярата и да имат скъпоценен духовен опит. Те могат да имат нежни сърца, готови да приемат трайни отпечатъци и впечатления, привлечени с доверие и любов към Исус, и да живеят за Спасителя. Христос ще ги направи млади мисионери.
Трябва да признаваме Святия Дух за свой просветител. Духът обича да се обръща към дечицата и да им разкрива съкровищата и красотите на Словото.
Бог изисква те да Му отдадат най-добрите и най-святите си сърдечни чувства. Той ги е изкупил със собствената си кръв… Любящият и състрадателен Спасител ще ги приеме, ако дойдат при Него такива, каквито са.
Колко неизмеримо по-силна от смъртта е любовта, свързваща майчиното сърце с нейното нещастно дете! Но Бог заявява, че дори и една майка да забрави детето си, Той няма да ни забрави. Не, нито една-единствена душа, която Му се довери, не ще бъде забравена! Бог мисли за Своите деца с най-нежна загриженост.
Този, Който е обожаван от ангели, Който е слушал музиката на небесния хор, винаги се е трогвал от скърбите на дечицата. Бил е винаги готов да изслуша техните детски проблеми. Често е пресушавал сълзите им, насърчавал ги е с думи на нежно съчувствие, които сякаш са отвявали техните скърби и са им помагали да забравят нещастието си.
Душата на малкото дете, което вярва в Христос, е също толкова скъпоценна в Неговите очи, колкото са ангелите около престола Му.
Исус познава нуждите на Своите деца и обича да се вслушва в молитвите им. Нека те бъдат защитени от света и всичко, което би отвлякло мислите им от Бога. Нека да почувстват, че са сами с Бога, че окото Му поглежда и в най-вътрешните кътчета на сърцето и чете желанието на душата; и че те могат да говорят с Него.
Дълг и привилегия на всяко дете е да върви в стъпките на Исус… Голямо удоволствие е за Господа, когато децата Го молят за всяка духовна благодат; когато полагат всичките си смущения и изпитания при Него. Той знае как да помага на децата и младите – и Той самият е бил дете и обект на всички техни изпитания, разочарования, трудности и смущения. Божието обещание е валидно в същата степен за децата и за младежите, както и за по-зрелите по възраст.
Нека всички се молят за всяко дадено от Бога обещание и нека искат от Него да извърши за тях онези неща в живота им, които е извършил за Исус, Своя единороден Син, когато в човешките си нужди Той го е молел за помощ. Всяко благословение, което Отец е предвидил за по-възрастните, се отнася и за дечицата и младежите.
В последните сцени от човешката история много деца и младежи, [получили истинско християнско възпитание] ще удивляват света със своето свидетелство за истината, което ще бъде изнесено в простота и все пак придружено с дух и сила. Те са били възпитани на страхопочитание към Господа и сърцата им са били смекчени с внимателно, молитвено изследване на Библията. В близкото бъдеще много деца ще бъдат вдъхновени от Святия Дух. Те ще извършат своето дело за прогласяване на истината пред света… Ще извършат работа, на която всички сили на злото не ще могат да противостоят.