Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за изкушаваните – 32 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христос никога не ще изостави душата, за която е умрял. Душата може да Го изостави, може да се остави да бъде победена от изкушението; но Христос никога не може да се отвърне от този, за когото е платил откупа на собствения Си живот. Ако нашето духовно зрение можеше да се съживи, щяхме да видим души, приведени под натиск и обременени от скръб, притиснати като кола под снопи и готови да умрат в обезкуражение. Бихме видели ангели да прелитат бързо, за да се притекат на помощ на изкушаваните, които стоят като че на ръба на пропаст. Небесните ангели отблъскват със сила злите множества, които обкръжават тези души, и ги водят, за да укрепят нозете им на твърда основа. Бушуващите между двете армии битки са тъй реални, както между враждуващите армии в този свят, и от изхода на този духовен конфликт зависи вечната участ /Буквално зависят вечни участи/.
Когато изкушенията и изпитанията връхлетят върху нас, нека отидем при Бога и да агонизираме пред Него в молитва. Той няма да ни отпрати празни, но ще ни даде благодат и сила да победим и да сломим силата на неприятеля.
Исус съжалява нашата слабост и е готов да ни даде сила да понесем изпитанието и да се противопоставим на изкушенията на Сатана, стига само да хвърлим товара си на Него.
Сатана никога не може да докосне с вечно бедствие този, когото Христос е подготвил за изкушението чрез Своето застъпничество, защото в Христос е осигурена благодат за всяка душа и изходен път, така че никой да не падне под силата на неприятеля.
Когато изкушенията те залеят като потоп, когато грижи, безпокойство и мрак сякаш отвсякъде обкръжават душата ти, отправи поглед към мястото, където за последен път си видял светлината. Почини си в Христовата любов и под Неговата закриляща грижа. Когато грехът се бори да овладее сърцето ти, когато вина потиска душата и обременява съвестта ти, когато неверието помрачава ума ти, помни, че Христовата благодат е достатъчна, за да победи греха и да разпръсне мрака. Влизайки в общение със Спасителя, ние навлизаме в областта на мира.
В Христос има съвършена и пълна помощ за всяка изкушавана душа! Опасности обсаждат всяка твоя пътека, но цялата небесна Вселена стои на стража, та никой да не бъде изкушен повече, отколкото е в състояние да понесе.
Исус не желае онези, които са били изкупени с такава скъпа цена, да стават играчка на изкушенията на неприятеля. Не желае да бъдем победени и да загинем. Този, Който укроти лъвовете в бърлогата им и ходеше заедно със Своите верни свидетели сред огнената пещ, е точно толкова готов да действа и за нас, за да отстрани всяко зло от нашето естество. Днес Той стои на олтара на милостта, представяйки пред Бога молитвите на онези, които желаят Неговата помощ. Той не отпраща без помощ никой плачещ или умоляващ.
Нашият небесен Баща измерва и преценява всяко изкушение, преди да допусне то да дойде над вярващия. Взема предвид обстоятелствата и силата на този, който застава под изпитанието и пробата на Бога, и никога не допуска изкушението да бъде по-голямо от силата за съпротива. Ако личността бъде победена, за това никога причината не е Бог – че не е успял да даде благодатна сила, – но изкушеният не е бил бдителен, не се е молил и не си е присвоил чрез вяра средствата, които Бог изобилно е предвидил за него. Христос никога не е изменял на никой вярващ в часа на неговата битка. Вярващият трябва да приеме за себе си Божието обещание и да посрещне врага в името на Господа. Тогава никога не ще преживее неуспех.
Вярата е, която ни свърза с Небето, и ни доставя мощ да се справим със силите на мрака. В Христос Бог е предвидил средства за покоряване на всяка лоша черта и за противопоставяне на всяко изкушение, колкото и силно да е то… Нека всяка душа в своята безпомощност и недостойнство се хвърли в ръцете на Милостта – в ръцете на състрадателния Спасител. Не гледайте на собственото си „аз“, но на Христос. Този, Който е изцелявал болни и е изгонвал демони, когато е живял сред хората, е все същият мощен Изкупител.
Христос никога не ще изостави онези, за които е умрял. Ние може да Го изоставим и да бъдем победени от изкушението, но Христос никога не ще обърне гръб на този, за когото е платил откуп с цената на собствения Си живот.
Ако можеше да се отвори духовното ни зрение, щяхме да видим души превити от натиск и претоварени от скръб… Щяхме да видим ангели да прелитат бързо на помощ на тези изкушавани, да отблъскват силите на злото, които ги обкръжават, и да поставят нозете им на сигурна и твърда основа.