Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за майките – 22 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Работата на майката често й се струва маловажна. Това е работа, която рядко е оценявана. Малко хора си дават сметка за множеството грижи и товари на майката. Дните й са изпълнени с безброй дребни задължения, всяко от които изисква търпеливи усилия, самоконтрол, такт, мъдрост и саможертвоготовна любов. И въпреки всичко това тя не може да се похвали с извършеното като с голямо постижение… Има чувството, че не е постигнала нищо особено. Но това не е така! Небесни ангели наблюдават претоварената от грижи майка и отбелязват бремето, което тя носи ден след ден. Името й може да не е известно на света, но е записано в Книгата на живота на Агнето.
Исус познава бремето на всяко майчино сърце. Този, който е имал майка, бореща се с бедност и лишения, съчувства на всяка майка в нейния труд… Нека майките идват при Исус със своите трудности и проблеми. Те ще намерят достатъчно благодат, която да им помогне в грижите за техните деца. Портите са широко отворени за всяка майка, която желае да постави бремето си в нозете на Спасителя.
Никое дело не може да се сравнява с това на християнската майка. Тя се заема с работата си с чувството, че трябва да отгледа децата си с възпитание и наставления, които са от Господа. Колко често тя чувства тежестта на отговорността си като по-тежка, отколкото може да понесе. И колко скъпоценна е тогава привилегията да занесе всичко при своя състрадателен Спасител в молитва! Тя може да постави бремето си в нозете Му и да намери в Неговото присъствие сила, която ще я поддържа и ще й даде кураж, надежда, бодрост и мъдрост в часовете на най-голямо изпитание. Колко е сладко за претоварената от грижи майка съзнанието за такъв Приятел във всичките й трудности! Царят на престола си не върши по-възвишено дело, отколкото майката. Майката е царицата на дома. Тя държи във властта си оформянето на характерите на децата си, за да станат годни за по-висшия, безсмъртен живот.
Когато съдът започне и книгите се отворят…, мнозина ще вдигнат короните си пред очите на събраната вселена и, посочвайки към своята майка, ще кажат: „Тя направи от мене всичко, което съм, чрез Божията благодат. Нейните наставления и молитви са били благословение за моето вечно спасение!“
Ако майките ходеха по-често при Христос и Му се доверяваха по-пълно, товарът им щеше да бъде по-лек и щяха да намерят почивка за душите си.
Вашият състрадателен Изкупител ви наблюдава с любов и милост, готов да чуе вашите молитви и да ви окаже помощта, от която се нуждаете. Той познава бремето на всяко майчино сърце и е негов най-добър Приятел във всеки непредвиден случай. Вечните ръце подкрепят богобоязливата и вярна майка.
Майки, помнете, че във вашата работа Творецът на Вселената ще ви оказва помощ. В Неговата сила и чрез Неговото име можете да водите децата си така, че да бъдат победители… Вашият състрадателен Спасител бди над вас с любов и съчувствие, готов да чуе молитвите ви и веднага да ви окаже помощ там, където най-много се нуждаете от нея – в работата ви през целия ви живот.
Има Бог в небесата и светлината и славата от Неговия престол почиват над вярната майка, когато тя се старае да възпитава децата си така, че да противостоят на влиянието на злото.
Майките са под нежната грижа на небесни ангели. Колко заинтересовано Господ Исус чука на вратата на семейства, където има малки дечица, за да бъдат те възпитани и здрави! Колко нежно наблюдава майчиния интерес и колко тъжен се чувства, когато види дечицата Си занемарени.
Големи отговорности лежат върху вас, майки! С пламенни молитви от вяра вие можете да раздвижите Ръката, която движи света… Молитвите на майката християнка не остават незачетени от Бащата на всички.
Великият стимул за трудещата се и претоварена майка трябва да бъде фактът, че всяко дете, правилно обучено и притежаващо вътрешното украшение на кротък и смирен дух, ще бъде годно за небето и ще блести в дворовете на Господа.
Трябва да отиваме при Исус и да Му казваме всичките си нужди. Можем да Му занесем и дребните си грижи и смущения, както и най-големите си трудности. Каквото и да възникне, каквото и да ни смущава или потиска, трябва да го занасяме при Господа в молитва.
Нужно е да се доверяваме ежедневно, ежечасно на Христос. Той е обещал, че какъвто е денят, такава ще бъде и силата ни. Чрез Неговата благодат можем да носим всички товари на настоящето и да изпълняваме задълженията на деня.