Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за опечалените – 4 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

И ние пием от същата чаша на скръб, но тя е смесена с радост, с опора и мир в Исус. Той върши всичко по най-добрия начин. Нашият небесен Баща не по волята си позволява човешките чада да бъдат поразявани от скръб и нещастие… Светлина ще проблесне сред мрак, който понякога изглежда неразбираема за нас. „Господ даде, Господ взе; да бъде благословено името Господне“ (Йов 1:21). Нека това бъде говорът на сърцето ви. Облакът на милостта се спуска над главите ни даже и в най-мрачния час.
„Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“ (Римляни 8:28). Ако очите ти бяха отворени, щеше да видиш небесния Баща да се надвесва над тебе с любов. Щеше да чуеш как с глас, изразяващ най-нежно съчувствие, Той говори на тебе, човека паднал на земята в своето страдание и нещастие. Застани твърдо в силата Му, има почивка за тебе! (Писано до баща, загубил единствената си дъщеря.)
Заспалите в Исус ще бъдат извикани от техния затвор… към славно безсмъртие. Може да сме положили в гроба баща или майка – когато излязат от там, техните бръчки ще са изчезнали, но ние ще ги познаем… Искаме да се подготвим, за да посрещнем тези мили приятели, когато излязат от гроба в утрото на възкресението.
Съсредоточете цялото си доверие в Исус. Той никога не ще ви остави, нито ще ви забрави… Ще виждаме, както сме виждани и ще познаем, както сме познати. Само позволете на Христовия мир да навлезе в душата ви. Бъдете искрени и верни в своето свято доверие, защото Бог е верен в обещанията Си. Сложете вашата слаба ръка в Неговата здрава десница и Го оставете да ви държи и укрепява, насърчава и утешава.
Господ е предвидил балсам за всяка рана. Има „балсам в Галаад“, има Лекар… При всеки непредвиден случай търсете Господа за мъдрост. Във всяко изпитание умолявайте Исус да ви покаже изходен път от вашите трудности, а след това очите ви нека бъдат отворени, за да приложите към вашия случай целебните обещания, записани в Словото Му. По този начин неприятелят не ще намери достъп до вас, за да ви въведе в скръб и неверие, но напротив – ще имате вяра, доверие и кураж в Господ.
Какво бихме правили без Спасителя в часа, като изпитанията нападнат душата? Служещите ангели са около нас; дават ни да пием от водата на живота, за да се освежат душите ни в заключителните сцени от живота. Този, Който е Възкресението и Животът, се е заклел тържествено, че ще изведе от гроба онези, които заспят в Исус. Тръбата ще затръби и мъртвите ще се събудят за живот, за да не умрат никога вече. За тях ще настъпи вечно утро, защото в Божия град не ще има нощ.
Това обещание е за теб! Можеш да бъдеш утешен и да се довериш на Господа. Бог често ме е наставлявал, че много от мъничките ще бъдат положени в гроба преди времето на скръбта. Но ние ще видим отново нашите дечица. Ще ги посрещнем и ще ги познаем в небесните дворове. Положете доверието си в Господа и не се страхувайте!
И най-дълбоките ни надежди често пъти биват смазани на тази земя. Нашите любими ни биват отнети чрез смъртта. Ние затваряме очите им и ги обличаме за гроба, полагайки ги далеч от погледа. Но духът ни живее в надежда. Ние не се разделяме завинаги, но ще се срещнем с нашите любими, които са заспали в Исус. Те отново „ще дойдат от земята на неприятеля“. Животодателят идва! Хиляди и хиляди свети ангели ще го придружават по Неговия път. Той ще разкъса връзките на смъртта, ще строши веригите на гроба и скъпоценните пленници ще излязат в здраве и безсмъртна красота.
Утешенията от Писанията са нещо велико. Те изобилстват с думи на целебна утеха за поразените, за нещастните и скърбящите, за болните и страдащите. Сякаш виждам Исус да ти казва: …“облегни се на Мен, облегни се здраво. Аз ще те нося. Ръката Ми никога няма да се умори. Ще бъде силна и сигурна, за да те подкрепя през всички груби и трудни места на живота. Само положи в Мен своето доверие и ще бъдеш ръководен безопасно и държан твърдо.“
Каквито и да са обстоятелствата, при които живееш, колкото и тъмни и тайнствени да изглеждат действията на провидението, макар пътят ти да минава през дълбоки води, макар изпитания и скърби да те връхлитат отново и отново, все пак идва уверението: „Всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога“ (Римляни 8:28).
Нашето съчувствие достигат всички скърбящи… Особено съчувстваме на децата и членовете на семейството, които по този начин са били оставени горчиво да скърбят. Но ние бихме им посочили Исус като тяхна единствена надежда и утеха.