Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за отстъпилите – 3 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Господ е изпълнен със съчувствие към своите страдащи деца. Кои грехове са толкова големи, че Той да не може да ги прости? Той е толкова милостив, че е безкрайно по-готов да прости и много повече би искал да прости, отколкото да осъди. Той е благороден, а не такъв, който постоянно се взира да открие нещо погрешно в нас. Знае нашия състав; помни, че сме само пръст. В безкрайното си съчувствие и милост лекува нашите отстъпления, обича ни щедро, въпреки че сме още грешници.
Божията любов все още копнее и за този, който е решил да се отдели от Господа, и поставя в действие всяко влияние, за да го върне отново в Бащиния дом… Златната верига на милостта и съчувствието на Божията любов обгръща като защитна броня всяка заплашена от гибел душа.
Бродил ли си далече от Бога?… Стани и иди при Своя Баща. Той ще те посрещне още по пътя. Дори да си направил и една-единствена стъпка към Него в покаяние, Той ще побърза да те обгърне в Своите ръце на безкрайна любов. Ухото Му е отворено към вика на каещата се душа. Още най-първия подтик на сърцето към Бога му е познат. Няма произнесена молитва, колкото и колеблива да е, нито пролята сълза, колкото и тайно да е била отронена, нито появил се стремеж към Бога, колкото и колеблив да е бил, без Божият Дух да се е втурнал да ги посрещне и удовлетвори с необходимото. Даже преди да се произнесе молитвата или да стане известен копнежът на сърцето, от Христос излиза благодат, която да се съедини с благодатта, действаща в човешката душа.
Каквито и да са били миналите ви преживявания, колкото и обезкуражаващи да са настоящите ви обстоятелства, стига само да пожелаете да дойдете при Исус точно такива, каквито сте – слаби, безпомощни и отчайващи, – нашият състрадателен Спасител ще ви посрещне още отдалеч по пътя и ще ви обгърне с любящите Си ръце и ще ви наметне с мантията на Своята праведност.
Както пастирът обича овцете си и не си дава отдих нито за миг, ако липсва дори само една-единствена, така и Бог, в безкрайно по-голяма степен обича всяка отклонила се душа. Хората може да отричат правата на Неговата любов, може да бродят надалече от Него – своя Баща, може да си изберат друг господар. Но те са Божии и Той копнее да възвърне Своите Си.
Небето чака и копнее за завръщането на блудните синове и дъщери, които са далеч от стадото.
Той [Бог] би по-скоро изпратил всеки ангел на славата да облекчи верните души, да издигне защитна крепост около тях, отколкото да бъдат измамени и отклонени от лъжливите чудеса на Сатана.
Ангелите на славата намират удоволствие да дават – да дават любов и неуморна грижа за души, паднали в грях и несвяти. Небесни същества убеждават човешките сърца. Те внасят светлина от небесните дворове в този тъмен свят. Чрез нежна и търпелива служба те въздействат върху човешкия дух, за да доведат изгубените в общуване с Христос, Който е винаги по-близо до тях, отколкото те могат да си представят.
Не слушайте внушенията на неприятеля да стоите далеч от Христос, докато не се поправите, докато не станете достатъчно добри, за да дойдете при Бога. Ако чакате дотогава, никога няма да дойдете. Когато Сатана ви посочва вашите мръсни одежди, повторете обещанието на Спасителя: „Този, който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя“ (Йоан 6:37). Кажете на неприятеля, че кръвта на Исус Христос очиства от всеки грях.
Той [Бог] ви кани! Сега, точно сега! Той ви призовава да се върнете при Него без отлагане и милостиво ще ви прости и ще излекува всичките ви отстъпления.
Когато бурята на преследването наистина се разрази над нас, верните ще чуят гласа на истинския Пастир. Ще се положат себеотрицателни усилия да се спаси изгубеното и мнозина, които са се отклонили от стадото, ще се върнат и ще последват Великия пастир.
Господ оценява най-високо светостта на Своя народ и допуска неуспехи и провали да сполетят отделни личности, семейства и църкви, за да може Неговия народ да види опасността, в която се намира, и да смири сърцето си пред Него в покаяние. Бог се отнася към отстъпилите с нежност. Той ще им прости и ще ги облече в одеждите на Христовата праведност. Ще ги почете с присъствието Си.
Работата на небесните ангели е да се приближават до уморените, изкушените, страдащите. Те работят продължително и неуморно, за да спасят души, за които Христос се е пожертвал.
Ангели, готови да направят вместо вас онова, което вие не можете да направите за себе си, очакват вашето сътрудничество. Очакват да откликнете на привличането на Христос.