Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за послушните – 23 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато послушанието към Бога, когато се полагат усиля в тази насока, Исус приема това разположение и тези усилия като най-доброто служене, което човек може да даде, и допълва недостатъка със собствените Си Божествени заслуги.
Господ е определил всяка душа, която е послушна на Неговото слово, да има и Неговата радост, Неговия мир, постоянната проява на Неговата сила. Такива мъже и жени са винаги по-близо до Него не само когато коленичат пред Него в молитва, но и когато изпълняват ежедневните си задължения. Той е приготвил за тях място, където да обитават заедно с Него.
Бог има цяло небе, пълно с благословения за онези, които Му сътрудничат. Всички, които са Му послушни, могат с доверие да претендират за изпълнението на Неговите обещания.
Скъпоценни обещания са записани, с единственото условие да се съобразяваме с Божиите изисквания. Небето е пълно с най-богатите благословения, които чакат да ни бъдат дадени. Ако чувстваме нуждата си и идваме при Бога с искрена и сериозна вяра, ще бъдем доведени в тясна връзка с небето и ще бъдем проводници на светлина за света.
Ходещите в пътя на послушанието ще се сблъскват с много пречки. Силни и много хитро прикрити влияния може да ги свързват със света. Но Господ е в състояние да осуети силата на всеки инструмент, който действа за поражението на Неговите избрани. Чрез Неговата сила те могат да победят всяко изкушение и да преодолеят всяка трудност.
Господ ще почете и ще въздигне всяка чистосърдечна, сериозна душа, която се стреми да ходи пред Него в съвършенството на Христовата благодат. Никога няма да изостави, нито ще пренебрегне скромната, трепереща душа.
Не хвърляйте безчестие върху Исус, като се съмнявате в Неговите скъпоценни обещания… Божиите обещания са за всички, които пазят заповедите Му и вършат неща, угодни пред очите Му.
Никой не е определен да понесе Божия гняв, докато истината не му е била ясно представена в съзнанието и на съвестта и не е била отхвърлена… Указът няма да се издаде срещу хората сляпо. Всеки трябва да има достатъчно светлина, за да вземе своето решение с разум.
Онези, които са послушни на Божията воля, не ще имат усилно и злочесто време в този живот.
Бог изисква от нас да покоряваме волята си на Неговата, но не желае да се отказваме от каквото и да било, което е за наше добро. Никой не може да бъде щастлив, докато посвещава живота си на егоистично угаждане на себе си. Животът в послушание на Бога е най-мъдрият за нас, който можем да изберем, защото носи сигурния резултат на мир, удовлетворение и щастие.
Ако хората се съобразяваха с волята на Бога, щяха да разбират плана на Неговото управление. Небето щеше да отвори своите съкровища от благодат и слава за тях. Човешките същества биха били напълно различни от онова, което са сега. Експлоатирайки мината на истината, те биха били облагородени. Тайната на изкуплението, въплъщението на Христос и Неговата изкупителна жертва не биха били, както са сега, смътни в нашите умове. Не само биха били разбирани по-добре, но и много по-високо ценени.
Тези, които наистина желаят да бъдат научени от Бога и да ходят в Неговия път, имат сигурното обещание, че ако усещат липса на мъдрост и искат от Бога, ще им се даде щедро, без да бъдат укорявани.
Никъде другаде няма безопасност, освен в стриктното послушание на Божието слово. Всички Негови обещания са дадени при условие за вяра и послушание. Несъобразяването с Божиите заповеди ще възпрепятства изпълнението на богатите обещания от Писанието, предназначени за нас.
Онези, които се обърнат към Бога с цялото си сърце, душа и ум, ще намерят в Него сигурност… Той знае точно онова, от което се нуждаем, точно онова, което можем да понесем, и ще ни даде благодат, за да устоим на всяко изпитание и проба, които Той допуска до нас.
Послушанието на Божиите заповеди ще остави нашите имена в книгата на Живота на Агнето.
Вярното и твърдо послушание на думите на Христос прави хората чисти по ум, решителни в намеренията си и верни във всяко състояние на живота.
Не слушателите, но изпълнителите на Словото са тези, които ще спечелят вечния живот.