Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за преживяващите изпитания – 33 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Фактът, че сме призовани да претърпим изпитание, показва, че Господ Исус Христос вижда в нас нещо скъпоценно, което желае да развие. Ако не виждаше нищо, с което би могъл да прослави името Си, не би губил време да ни очиства. Той не хвърля в пещта безполезни камъни.
Божията любов към Неговите деца по времето на най-свирепите им изпитания е също толкова силна и нежна, колкото в дните на тяхното най-слънчево благополучие.
Думи не могат да опишат мира и радостта, притежавани от този, който вярва в Бога и в Неговото слово. Изпитания не го смущават, обиди не го дразнят. Собственото „аз“ е разпънато. Ден след ден задълженията му стават по-тежки, изкушенията – по-силни, изпитанията – по-свирепи; но той не се поклаща, защото получава сила, съответстваща на нуждите си.
Търсете Господа за мъдрост при всеки спешен случай. При всяко изкушение умолявайте Исус да ви покаже изходен път от трудностите. Нека очите ви да бъдат отворени, за да видите лекарството и да го приложите за вашия случай – целебните обещания, записани в Неговото слово. По този начин неприятелят няма да намери възможности да ви подведе към оплакване и неверие. Ще имате вяра, надежда и кураж в Господа.
Спасителят е близо край Своите изкушавани и изпитвани деца. С Него не може да има неща, като неуспех, загуба, невъзможност или поражение.
Ние можем да се държим толкова близо до Бога, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни да се обръщат към Него толкова естествено, колкото слънчогледът към слънцето.
Сега не е време да се потъва под обезкураженията и изпитанията… Господ ми показа, че Неговата благодат е достатъчна за всички наши изпитания. И макар те да са по-големи от всякога преди, все пак, ако се доверяваме напълно на Бога, можем да победим всяко изкушение и чрез Неговата благодат да бъдем и повече от победители.
Когато изпитания или страдания и нещастия дойдат над теб, знай, че те са изпратени, за да можеш да получиш от Господа на славата подновена сила и по-голямо смирение, така че Той да може безопасно да те благославя, подкрепя и въздига.
Често пъти нашите изпитания са такива, че изглеждат почти непоносими и без помощ от Бога те наистина са непоносими. Ако не разчитаме на Него, ще потънем под товара на отговорности и бреме, които носят само болка и скръб. Но ако направим така, че да сме зависими от Христос, няма да потънем под трудностите.
Ако приемем с вяра изпитанието, което изглежда толкова горчиво и трудно за понасяне, то ще се окаже благословение. Жестокият удар, който разбива земната ни радост, ще бъде средство за отправяне на нашите очи към Небето. Колко много са хората, които никога не биха познали Исус, ако скърбите не бяха ги накарали да потърсят утеха при Него.
Точно изпитанието, което разтърсва вярата ни така най-жестоко, като че Бог ни е изоставил, е точно средството, което ни води най-близо до Него, за да положим бремето си в нозете на Спасителя и да преживеем Божия мир, който Той ще ни даде в замяна.
Трябва да преживяваме само един ден за деня, а не и проблемите на утрешния ден. Ако сме свързани с Бога, Той ще ни даде сила и за онова, което иде утре – благодат, достатъчна за всеки ден – и всеки ден ще получаваме своите победи, точно както се сблъскваме и със своите изпитания… Имаме същия Бог, Който е действал за Своя народ и през миналите векове. Исус стои до нас – трябва ли да се колебаем? Не, защото, когато изпитанията дойдат, и Божията сила идва заедно с тях.
Бог довежда народа Си по-близо до Себе Си чрез строги и напрягащи силите изпитания, като ни показва нашите слабости и неспособност. Учи изкушаваните да се облягат само на Него като тяхна единствена помощ и спасение. Тогава целта Му е постигната. Те са приготвени да бъдат употребени при всеки спешен случай, за да заемат важни и доверени постове и да постигнат великите цели, за които са им били дадени техните способности. Бог поставя човеците на изпитания. Проверява ги въввсяко отношение и по този начин те биват възпитани, обучени, дисциплинирани. Исус, нашият Изкупител, Представителят на човека и Главата на човечеството, също премина през този изпитателен процес. Той страда много повече, отколкото човек би могъл да понесе страдание.
Никой от нас не би могъл да има каквото и да било извинение, ако и под най-силната форма на изпитание разхлаби или отпусне ръката си от Бога. Бог е източникът на нашата сила, нашата крепост във време на изпитание. Когато извикаме към Него за помощ, ръката Му ще бъде протегната, за да спасява мощно.