Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за преследваните – 25 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

През всички векове Сатана е преследвал Божия народ. Той ги е мъчил и осъждал верните на смърт, но, умирайки, те са ставали победители. Те са свидетелствали за силата на Този, Който е по-мощен от Сатана. Нечестиви човеци могат да мъчат и убиват тялото, но не могат да докоснат живота, скрит с Христос в Бога. Могат да хвърлят мъже и жени в затворническите килии, но не могат да вържат духа.
Макар борбата да е непрестанна, никой не е оставен да се бори сам. Ангели помагат и закрилят онези, които живеят смирено пред Бога. Всевишният никога не ще предаде този, който Му се доверява. Когато Неговите деца търсят при Него закрила от злото, Той със състрадание/ и любов издига за тях знаме срещу неприятеля. Не ги докосвай, казва Той, защото те са Мои. Врязани са на дланите на ръцете Ми.
Небето е много близо до онези, които страдат за правдата. Христос уеднаквява интересите Си с интересите на Своите верни. Самият Той страда в лицето на Своите светии и всеки, който ги докосне, докосва Него. Силата, която да избавя от физически увреждания, или нещастия е също тъй близо, за да спасява и от най-голямото зло, давайки възможност на Божия служител да пази и поддържа своята честност при всички обстоятелства.
В какво се е състояла силата на онези, които в миналото са били преследвани за Христос? В единството с Бога, в единството със Святия Дух, в единството с Христос. Укори и преследвания са разделяли много хора със земни приятели, но никога не са могли да ги отделят от Христовата любов. Никога постигнатата от бурята на изпитанието душа не е по-мила, скъпа и обичана от нейния Спасител, отколкото когато понася укори заради истината.
Когато заради истината вярващият е на подсъдимата скамейка на земни съдилища, Христос стои до него. Когато бъде хвърлен в затворническа килия, Христос му се разкрива и насърчава, и окуражава сърцето му със Своята любов. Когато умира заради Христос, Спасителят му казва: „Те могат да убият тялото, но душата не могат. Дерзай, Аз победих света“. „Не бой се, защото Аз съм с теб, не се плаши, защото Аз съм твой Бог – ще те укрепя! Да, ще ти помогна! Да, ще те въздигна с праведната си десница“ (Йоан 16:33; Исая 41:10).
Властителят на нашето спасение ще укрепи народа си за борбата, в която трябва да участва. Колко често, когато Сатана е впрегнал всичките си сили срещу Христовите последователи и смъртта ги гледа в лицето, сериозни молитви, произнесени с вяра, са довеждали началника на Божието войнство на полето на действие и са обръщали хода на битката, избавяйки потиснатите.
Затова не се чудете, мои млади християнски приятели, ако светът ви мрази, защото той мрази преди всичко вашия Господ. Когато страдате от укори и преследвания, вие се намирате в Неговото величествено присъствие; защото Исус е претърпял всичко това, и много повече. Ако сте верни Божии вестители, тези неща са чест за вас. Именно героичните души, продължаващи да бъдат верни и когато останат сами, са тези, които ще спечелят нетленната корона… А останалото – мирът и славата в края на пътуването – ще компенсират хиляди пъти всяко ваше усилие и жертва.
Божиите люде няма да бъдат освободени от страдания. Но макар преследвани и тормозени, макар в лишения и страдащи от липса на храна, те няма да бъдат оставени да загинат… Бог… няма да отмине нито едно от Своите себепожертвувателни деца. Този, Който знае броя на космите на главата им, ще се погрижи за тях и във време на нужда ще бъдат задоволени.
Мнозина от всички народи и класи, висши и нисши, богати и бедни, черни и бели, ще сломят и най-несправедливото и жестоко робство. Божиите възлюбени ще преминат през усилни дни, вързани във вериги, затворени в тъмнични килии, осъдени на смърт, някои явно оставени да умрат от глад в мрачни и отвратителни зандани… Ангели ще идват при тях в самотните им килии, носейки светлина и мир от небето. Затворът ще бъде като палат.
Ако извършим всичко, което можем, от своя страна, за да бъдем готови за борбата, стоящо точно пред нас, Бог ще извърши Своята част и Неговата всемощна ръка ще ни закриля. Той по-скоро ще изпрати всеки ангел да слезе от небесната слава, за да облекчи верните души и да им даде изходен път, отколкото да ги остави да бъдат измамени и подведени от лъжливите чудеса на Сатана.
Ужасни проби и изпитания очакват Божия народ… Но във времето на изпитанието, което иде – време на скръб, каквато не е била, откак народ съществува, избраният Божи народ ще остане непоклатим. Сатана и неговото множество не могат да унищожат Божиите верни, защото ангели, превъзхождащи по сила, ще ги закрилят.