Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за самотните – 18 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ние никога не трябва да мислим, че сме сами. Ангелите са наши другари. Утешителят, Когото Христос обеща да изпрати в Свое име, пребъдва с нас. По пътя, водещ към Божия град, няма трудности, които Този, на Когото се доверяваме, да не може да победи. Няма опасности, които да не можем да избегнем. Няма скръб, нито обиди, неправди или човешка слабост, за които Той да не е предвидил лек.
Ние никога не сме сами! Независимо дали избираме Него или не, ние имаме един придружител. Помнете, че където и да сте, каквото и да правите, Бог е там. Нищо, което се изговори, извърши или помисли не може да избегне Неговото внимание. За всяка своя дума или дело имате един свидетел – святият и мразещ греха Бог. Преди да кажете нещо или да извършите нещо, винаги помислете за това.
За онези, които… се запознаят с Христос, земята никога вече не ще бъде самотно и пусто място. Тя ще е техният Бащин дом, изпълнен с присъствието на Този, Който някога е живял сред човеците.
Бог не ще допусне нито един от Неговите чистосърдечни работници да бъде оставен сам да се бори с най-неблагоприятни условия и да бъде победен.
По всяко време и на всяко място, във всички скърби и всички нещастия, когато бъдещето изглежда тъмно и объркващо и смущаващо, а ние се чувстваме безпомощни и сами, Утешителят ще бъде изпратен в отговор на молитвата с вяра. Обстоятелствата може да ни разделят от всеки земен приятел; но никакви обстоятелства, никакви разстояния не могат да ни разделят от небесния Утешител. Където и да се намираме, където и да отидем, Той е винаги до нас, за да ни подкрепя, пази, въздига и насърчава.
Никога не мисли, че Христос е далече. Той винаги е близо. Неговото любящо присъствие те обкръжава. Търси Го като Един, Който желае да бъде намерен от теб! Той иска да живееш в постоянно общение с Него.
На всяка искрена молитва ще дойде отговор! Той може да не е точно такъв, какъвто ти желаеш или точно по времето, когато ти го очакваш; но ще дойде по начин и във време, който най-добре ще посрещнат твоите нужди. На молитвите, които поднасяш в самота, в умора, в изпитания Бог отговаря, не винаги според твоите очаквания, но винаги за твое добро.
Можеш никога да не бъдеш самотен, никога да не се чувстваш самичък, ако вземеш Исус за свой Другар и за свой вечен Приятел.
Мнозина страдат от болести на душата – далеч повече, отколкото от болести на тялото и не ще намерят облекчение, докато не дойдат при Христос, извора на живота. Тогава оплакванията от умора, самотност и неудовлетвореност ще престанат. Даващата пълно задоволство радост ще съживи ума и здравето и ще придаде жизнена сила на тялото.
Никога не си сам! Никога не се намираш на място, където да няма кой да се интересува от тебе. Нашият небесен Баща е дал Сина Си да се пожертва за теб. Голготският кръст свидетелства, че Той е дълбоко загрижен за твоето благополучие, защото си изкупен от Божия Син и си обект на много молитви… Ако намериш сърце и глас да се молиш, Той със сигурност ще те чуе и една Ръка ще се протегне да те спаси. Има Бог, Който чува молитви и когато всички други възможности пропаднат, Той е твоята защита, твоя настояща помощ във време на нужда.
Святият Дух трябва постоянно да присъства у вярващия. Имаме нужда по-дълбоко да осъзнаем факта, че Утешителят трябва да пребъдва в нас. Ако ние самите лично схванем тази истина, никога не ще се чувстваме самотни. Когато бъдем нападнати от неприятеля, когато бъдем залети от изкушения, трябва да със спокойствие да положим вярата си в Бога; защото имаме Неговата клетва, че никога няма да бъдем оставени да се борим сами. Всяка душа, чиито грехове са простени, е скъпоценна в Неговите очи – много по-скъпоценна от целия свят. Тя е изкупена на безкрайна цена и Христос никога не ще я изостави. Той е умрял за нея!
Твоето единствено спасение и щастие се състои в това – да направиш Христос твой постоянен съветник. Може да бъдеш щастлив в Него, дори и да нямаш никой друг приятел в този голям свят. Твоите чувства на безпокойство и носталгия или самотност може да са за твое добро. Твоят небесен Баща има намерение да те научи да намериш приятелство, любов и утеха, способни да задоволят и най-дълбоките ти и сериозни надежди и желания, в Него… Не се безпокой прекалено за нищо. Спокойно върви по ежедневния си път, изпълнявайки задълженията, които денят ти предлага. Прави най-доброто, което можеш, и моли Бога да бъде твой помощник.
Каквото и да е състоянието на живота ни, на нашия бизнес, ние имаме един сигурен Водач. Каквото и да е нашето положение, Той е наш съветник. Каквато и да е нашата самотност, Той е наш Приятел, на Когото винаги можем да се доверим и да разчитаме.