Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обичайните начини за ухажване – 8 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Обичайните начини за ухажване – 8 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ПОГРЕШНИ ИДЕИ ЗА УХАЖВАНЕ И БРАК. Представите за ухажване имат за своя основа погрешни идеи по отношение на брака. Те следват импулса и служат на страстта. Ухажванията се извършват във вид на флиртуване. Страните често нарушават правилата на скромност и сдържаност и макар и да не нарушават Божия закон, те се провиняват най- малкото в липса на благоприличие. Забравя се високоблагородното възвишено намерение на Бога при учредяването на брака, затова не се развиват най-чистите чувства на сърцето, най-благородните черти на характера.
Не бива да се изговаря нито една дума, не бива да се извършва нито едно действие, което не бихме желали святите ангели да гледат и регистрират в небесните книги. Трябва да имате предвид само Божията прослава. Сърцето трябва да има чисти, осветени чувства, достойни за Христовия последовател, възвишени по естество и по-скоро небесни, отколкото земни. Всичко различно от това при ухажването е унизително, недостойно. Един брак може да бъде свят и почтен в очите на чистия Бог, само ако е сключен в съгласие с възвишените принципи на Писанието.
Младежта действа твърде импулсивно. Младите момичета не бива да се поддават лесно на влиянието на любимия. Ухажването, както се извършва в този век, в много случаи е план за измама или чисто лицемерие, което е работа на врага на душите, а не на Господ.Ако някъде е нужно благоразумие, то е точно тук; факт е обаче, че често то взема незначително участие при подобни случаи.

СТОЕНЕ ДО КЪСНО ПРЕЗ НОЩТА. Навикът двама души да седят до късно през нощта е нещо обичайно, но той не е угоден на Бога, макар и двамата да са християни. Този навик руши здравето, прави ума негоден за работа през следващия ден и създава лошо впечатление. Братко мой, надявам се, че ще имаш достатъчно уважение към себе си и ще отбягваш този вид ухажване. Ако живееш единствено за прослава на Бога, ще постъпваш по-внимателно. НЕ ще допускаш любовните чувства да те заслепят така, че да не можеш да различиш високите изисквания, които Бог има над тебе като към християнин.
Сатанинските ангели бдят над ония, които посвещават голяма част от нощта на ухажване. Ако можеха да отворят очите си тези млади хора, биха видели един ангел, който записва техните думи и действия. Нарушават се законите на здравето и благоприличието. По-подходящо би било някои от моментите на ухажването преди брака да се оставят за по-късно, когато младите ще бъдат свързани завинаги. Обикновено бракът слага край на предаността, която се проявява в дните на ухажването.
Тези часове на среднощна разпуснатост в този век на упадък на нравите, често докарват гибел и на двете страни. Сатана тържествува, а Бог се обезславя, когато мъже и жени безчестят себе си. В такива случаи честта се жертва заради едно опиянение и бракът на такива хора не може да получи Божието одобрение. Те се оженват, понеже страстта ги подтиква, но след време започват да съзнават какво са направили.
Сатана знае точно с какви хора има работа и замисля разни примки, за да ги хваща и погубва. Той наблюдава всяка стъпка, която се прави и внушава мисли и чувства, които често се предпочитат пред съвета на Божието Слово. Тази фино изтъкана опасна мрежа е майсторски приготвена за впримчване на млади и непрeдпазливи хора. Често тя бива прикрита под светла одежда, но тези, които стават нейни жертви, преживяват много скърби и страдания. Резултатът е човешка разруха.

ИГРА СЪС СЪРЦАТА. В очите на святия Бог е сериозно престъпление да си играеш със сърцето и чувствата на друг човек. И въпреки това някои мъже ухажват млади момичета, събуждат чувствата им, а после забравят всички думи, които са изговорили и не се интересуват от техните последици. Ново лице ги привлича, те повтарят същите думи и оказват на друг същото внимание.
Тази наклонност се проявява и в брачния живот. Брачната връзка не винаги прави повърхностния и непоследователен ум здравомислещ и мъдър, а колебливия човек – постоянен и верен на принципа. Такива хора се уморяват от постоянството, а несвятите мисли се проявяват в несвяти дела. Колко важно е тогава, младежите да “препашат чреслата на своите мисли” и да бдят над поведението си така, че Сатана да не може да ги отдели от пътя на праведността.

ПРОЯВИ НА ИЗМАМА В УХАЖВАНЕТО. Млад мъж, който се наслаждава на живота в обществото и спечелва приятелството на някоя млада дама без знанието на родителите й, не постъпва като благороден християнин спрямо нея и нейните родители. Чрез тайно общуване и срещи той може да придобие влияние над ума й, но с това показва, че му липсва благородство и честност, каквито всяко Божие чадо трябва да притежава. Такива хора се стремят да постигнат целите си по непочтен начин, те не са искрени, не се държат откровено и открито според библейския образец, а се проявяват като нечестни към онези, които ги обичат и се опитват да им бъдат верни настойници. Сключените под такова влияние бракове не са по Божията воля. Който отклонява една дъщеря от дълга й, който обърква представата й за ясните и категорични Божии заповеди да се покорява на родителите си, не е човекът, който ще бъде верен на брачните задължения…
“Не кради!” – бе записано на каменните плочи от самия Божий пръст – а колко често се практикува и лесно се извинява нечестното крадене на чувства! Поддържат се измамливи ухажвания, правят се тайни срещи, докато любовта на тази, която е неопитна и не знае до къде ще я доведе всичко това, я кара да напусне родителите си и да предаде чувствата си на този, който с начина на действие показва, че не е заслужил нейната любов. Библията осъжда всяка проява на нечестие…
Този непочтен начин, по който се извършват ухажванията и женитбите, става причина за голяма част от нещастието в света, пълните размери на което са известни само на Бога. Върху тази скала мнозина са преживели корабокрушение на душите си. Хиляди хора, изповядващи се за християни, чийто живот се отличава с честност и които са здравомислещи в други области на живота, правят тук ужасни грешки. Те проявяват твърда упоритост, която и разумът не може да промени; толкова се увличат от човешките чувства и спонтанно възникващи импулси, че изгубват всяко желание да изследват Библията и да поддържат тясна връзка с Бога.

ИЗБЕГНИ ПЪРВАТА СТЪПКА НАДОЛУ. Когато една заповед на Декалога се наруши, следващите стъпки надолу са почти сигурни. Когато веднъж бариерите на женската скромност са премахнати, тогава и най-лошата безнравственост не изглежда толкова грешно. О, какви ужасни резултати от женско влияние за зло могат да се видят в света днес! Посредством примамките на чужди жени хиляди мъже са затворени в затворническите килии, мнозина отнемат собствения си живот, а други отнемат живота на съчовеците си. Колко верни са думите на Писанието: “нозете й слизат в смърт, стъпките й стигат до ада” (Притчи 5:5).
Сигнални огньове на предупреждение са поставени на всяка страна по пътя на живота, за да предпазят мъжете да не приближават д опасната, забранена зона; но въпреки това, мнозина, противно на разума, без да обръщат внимание на Божия закон и без да зачитат Божието отмъщение, избират фаталния път.
Тези, които искат да запазят физическото си здраве, живия интелект и здравия си морал трябва да “бягат” и да се пазят от младежките страсти. Хората, които полагат усърдие и решително старание да възпрат порочността, издигаща дръзката си и нагла глава в нашата среда, са мразени и злепоставяни от всички вършители на недостойни неща; но те ще бъдат почетени и възнаградени от Бога.

АКО ИСКАШ ДА СИ ПОЖИВЕЕШ, ЩЕ ПОЖЪНЕШ ГОРЧИВА ЖЪТВА. Не бива да излагаш на опасност душата си, като се опитваш да си поживееш. Не трябва да си позволяваш лекомислие, когато си избираш другари.
Драги млади приятели, колкото и малко да се отдавате на вашите увлечение, ще пожънете жътва, която ще вгорчи целия ви живот; само един час на безразсъдност, едно отдаване на изкушението, може да тласне целия ви живот в погрешна посока. Вие имате само една младост, затова направете я полезна. Минете ли веднъж по пътя, вече не можете да се върнете, за да поправите грешките си. Който отказва да са съедини с Бога и застава на пътя на изкушението, непременно ще падне. Бог изпитва всеки младеж. Мнозина извиняват своето невнимание и недостойно поведение с лошия пример на по-опитните. Но това не трябва да ни отклонява от вършене на това, което е правилно. В деня на последния съд никой не ще може да приведе подобни извинения.