Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Облеклото – обект на идолопоклонство – 120 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Облеклото – обект на идолопоклонство – 120 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Идолопоклонническото преклонение пред облеклото е болест на морала. Тази болест не трябва да продължава, когато човек навлезе в новия живот. При повечето случаи покоряването на евангелските изисквания ще налага решителна промяна в дрехите.
Не трябва да се обличаме небрежно. Заради Христос, чиито свидетели сме, трябва да се стремим да имаме възможния най-добър външен вид. При описанието на службата в храма Бог определи ясно всеки детайл от облеклото на онези, които щяха да служат пред Него. Така Той ни учи, че има известно предпочитание към облеклото на Своите служители. Много специфични бяха дадените наставления за дрехите на Аарон, защото облеклото му беше символично. Символично трябва да бъде и облеклото на Христовите последователи. Във всичко трябва да бъдем Негови представители. Във всяко отношение външният ни вид трябва да се отличава със спретнатост, скромност и чистота. Но Божието слово никак не одобрява промените в облеклото само заради модата – за да изглеждаме като света. Християните не трябва да украсяват собствената си персона със скъпи премени или скъпоценни украшения.
Писанията по отношение на облеклото да бъдат взети внимателно предвид. Нека разбираме онова, което небесният Господ цени даже и за обличането на тялото. Всички, които сериозно търсят благодатта на Христос, ще обърнат внимание на скъпоценното наставление, вдъхновено от Бога. Даже и стилът на облеклото ще изразява евангелската истина (“Свидетелства”, т. VI, стр. 96).