Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Облеклото – 22 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Каквото ви каже, правете.”
Библията учи на скромност и по отношение на облеклото. “Така и жените да украсяват себе си със скромна премяна, със срамежливост и целомъдрие, не с плетена коса и злато или бисери, или скъпи дрехи” (1Тимотей 2:9). Това забранява парадиране с облекло, крещящи цветове, богати украшения. Всичко, с което се цели да се привлича вниманието на околните или да се предизвикват ефекти, не се вмества в разбирането за скромното облекло, което Словото Божие препоръчва.
Нашето облекло не бива да бъде скъпо, “не със злато или с бисери, или със скъпоценни камъни” (1Тимотей 2:9).
Парите ни са поверени от Бога. Дадени са ни не за задоволяване на гордостта и славолюбието ни. В ръцете на Божиите чеда те са храна за гладните и облекло за голите, защита за потисканите, лекарство за болните, средство за проповядване на евангелието сред бедните. Бихте могли да направите много сърца щастливи, като използвате мъдро средствата, които сега се харчат за външна изява. Вижте живота на Христос, изучете характера Му и станете Негови последователи в себеотрицанието.
В света, наричащ себе си християнски, се харчи твърде много за украшения, бижута, ненужни скъпи дрехи. Тези средства биха били достатъчни да се нахранят всички гладни и да се облекат голите. Модата и показността поглъщат парите, които биха могли да утешат бедните и страдащите. Ограбват света от благата вест за Христовата любов. Мисии пропадат без средства. Големи множества загиват поради липсата на Христовото учение. Езичниците пред собствените ни врати и в далечните страни остават невежи и неспасени. Докато Бог обсипва земята с изобилие и пълни съкровищниците є с благата на живота, докато ни дава даром спасително познание за истината Си, какво извинение можем да представим за това, че оставяме да се въздига към небето викът на вдовици и сираци, на болни и страдащи, на гинещи в невежество и лишени от спасение? Какво извинение могат да имат в Господния ден прахосвалите време и средства, за да си угаждат със забранени от Бога неща, когато бъдат изправени пред Този, Който е отдал живота Си за спасението на човечеството? Няма ли Христос да им каже: “Гладен бях и не Ме нахранихте, жаден бях и не Ми дадохте да пия… Гол бях и не Ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не Ме посетихте” (Матей 25:42, 43).
Макар скромно и просто, облеклото ни трябва да бъде от доброкачествен плат, в подходящи цветове и отговарящо на нуждите. Трябва да се избира по-скоро според функционалността и трайността, а не толкова заради външния му ефект. Трябва да осигурява топлина на тялото и да го предпазва. Описаната в Притчи мъдра жена “не се бои от студ за челядта си, защото цялата є челяд е облечена в двойни дрехи” (Пр. 31:21).
Облеклото трябва да бъде чисто ­ нечистото е нездравословно и осквернява тялото и душата. “Не знаете ли, че сте храм на Бога? Ако някой руши Божия храм, него Бог ще разруши” (1Кор. 3:16, 17).
Облеклото трябва да бъде във всяко отношение здравословно. Над всичко Бог желае да сме здрави ­ здрави тялом и духом. Трябва да Му съдействаме в опазването на физическото и душевното си здраве. А здравословното облекло има голямо значение и за двете.
То трябва да притежава прелестта, красотата и целесъобразната простота на природата. Христос ни е предупредил да се пазим от гордостта на света, но не е против естествената красота. Той посочва полските цветя, неразтворилата се в чистотата си полска лилия и казва, че дори “Соломон във всичката си слава не се е обличал като едно от тях” (Матей 6:29). Така чрез природата Христос представя нагледно красотата, която Небето цени, скромната прелест, простотата, чистотата, съразмерността, с които нашето облекло би Му харесало.
Заръчва ни да украсяваме душата си с най-прекрасната “дреха”. Никаква външна украса не може да се сравни по стойност или прелест с “тихия и кротък дух”, който в Неговите очи е най-скъпоценен (1Петрово 3:4).
Колко ценни са тези обещания за ръководещите се от принципите на Бога: “Защо се грижите за облеклото си?” “Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас? И тъй, не се безпокойте и не думайте: “Какво ще облечем?” Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от правда; и всичко това ще ви се прибави” (Матей 6:28-33). “Твърдият духом Ти пазиш в съвършен мир, защото на Тебе се уповава” (Исая 26:3).
Тиранията на модата
В какъв контраст е този мир с модата, с умората, тревогата, болестите и мизерията, които са последици от тиранията й! Колко противоречащи на дадените в Писанието принципи са много модни облекла! Разгледайте модните тенденции, възприети през последните няколко столетия, а даже и десетилетия. Колко от тях, ако не бяха на мода, щяха да бъдат смятани за неприлични! Колко много биха били неподобаващи за една добре възпитана, богобоязлива жена, която уважава себе си!
Да се променя облеклото само за да се следва модата ­ Божието слово не одобрява това. Бързо сменящите се модни тенденции са свързани с множество затруднения, със смяна на скъпоструващи украшения, с време, средства и изразходване на умствени и душевни сили при богатите. А за средните и по-бедните класи на обществото те са тежко бреме. Много хора, които едва припечелват за всекидневното си препитание и които при една по-опростена мода биха могли сами да си ушият облеклото, са принудени да плащат на шивачки, за да са в крак с модата. Много бедни момичета заради една модерна дреха се отказват от топло бельо и се обричат на болести. А колко други, пожелавали външния блясък и елегантността на богатите, са изпадали в безчестие и са стигали до позор. Колко домове са били лишавани от удобства, колко мъже са били тласкани към злоупотреби и банкрут, само и само да задоволят капризите на съпругите или децата си.
Много жени, принудени сами да приготвят модерни дрехи за себе си или за децата си според изискванията на света, са постоянно претоварени с работа. Много майки работят до среднощ с обтегнати нерви и треперещи пръсти, за да отрупат дрехите на децата си с излишни украшения, които не допринасят с нищо за здравето, удобството или истинската красота. Заради модата те жертват здравето и спокойствието си, така необходими за истинското възпитание на децата. Възпитанието на душата и сърцето се занемарява; душата линее.
Такива майки нямат време да се запознаят с принципите на физическото развитие, за да знаят как да се грижат за здравето на своите деца. Нямат време да се занимават с техните духовни или душевни нужди. Нямат време да обърнат внимание на дребните им и по-сериозни проблеми.
Почти с раждането си децата попадат под влиянието на модата. Те слушат много повече за дрехи, отколкото за своя Спасител. Гледат как майка им се съветва много повече с модния журнал, отколкото с Библията. Парадирането с облеклото се смята за много по-важно нещо от възпитаването на характера. Родители и деца се лишават от онова, което е най-доброто, най-сладкото и най-истинското в живота. Заради модата се подлъгват да се лишат от подготовката за бъдещия живот.
Последици от неподходящото облекло
Врагът на всяко добро е подбудителят, вдъхновителят на постоянно сменящите се моди. Неговото горещо желание е да причинява мъка и да обезславя Бога, като докарва хората до мизерия и гибел. Едно от средствата, с които най-добре постига намерението си, са изобретенията на модата, които изтощават тялото и ума и погубват душата.
Жените са изложени на сериозни болести и страданията им се увеличават поради облеклото им. Вместо да пазят здравето си за тежките непредвидени случаи, които може да дойдат по-късно, те твърде често жертват не само здравето, но и живота си и оставят на децата си печално наследство, състоящо се от лоша физическа конструкция, извратени навици и погрешни разбирания за живота.
Едно от най-вредните и опасни прахоснически изобретения на модата е полата, която мете земята. Такава пола е нечиста, неудобна, неподходяща и нездравословна. Всичко това е повече от вредно за жената. Тя е твърде скъпа както поради излишния плат, така и поради бързото му износване, тъй като се влачи по земята. А който някога е виждал как жена с пола, увиваща се по краката є, с ръце, отрупани с пакети, се опитва да се качва или да слиза по стълба, да се качва в трамвай, да се провира сред тълпата, да върви в дъжд или из прахоляк, няма нужда от други доказателства, за да се убеди в нейното неудобство.
Друго голямо зло е носенето на поли, чиято тежест пада изцяло върху ханша. Така се притискат вътрешните органи и се свличат надолу, появява се слабост в областта на стомаха и чувство на умора, отпадналост. Жената без да иска се привежда напред, като притиска дробовете и затруднява дишането си. Говорено е твърде много и за опасностите, произтичащи от пристягането на талията. Но властта на модата е толкова голяма, че това зло продължава. Вредата е огромна. Жизненоважно за гръдния кош е да има свобода, да се разтваря напълно, за да могат дробовете да правят пълноценни вдишвания. Когато са ограничени и притиснати, се намалява поеманото количество кислород. Кръвта не се пречиства добре и отпадъчните отровни вещества, които би трябвало да се изхвърлят навън чрез дробовете, се задържат. Освен това се уврежда циркулацията на кръвта, а вътрешните органи се притискат така, че променят естественото си положение и функциите им се нарушават.
Пристягането с корсет не прави фигурата по-красива. Един от главните елементи на красотата на тялото е съразмерността, хармоничното съотношение между частите му. Еталон за физическо развитие са не фигурите, представяни във френските модни журнали, но човешкото тяло, развито според Божиите природни закони. Бог е Авторът на всяка красота и само когато се съобразяваме с Неговия идеал, ще се приближаваме към стандартите на истинската красота.
Вредно е и неравномерното разпределение на облеклото ­ някои части от тялото са отрупани с повече дрехи за сметка на други. Особено краката и изобщо крайниците трябва да са добре предпазени от студ. Не може да бъде здрав човек, чиито крайници са обикновено студени; защото ако в тях има по-малко кръв, в другите ще се съсредоточи повече, отколкото трябва. Доброто здраве е невъзможно без правилно кръвообращение. А то не е нормално, ако там, където са разположени най-важните вътрешни органи, са натрупани три или четири пъти повече дрехи, отколкото върху крайниците.
Много жени са нервни и изтощени, тъй като са лишени от чист въздух, осигуряващ им пречистването на кръвта, както и от движения на открито. Други са стигнали до инвалидност, а са можели да се радват на добро здраве; трети са починали рано от различни заболявания, когато са могли да останат живи през определените им години за живот, ако бяха се обличали в съгласие с принципите на здравето и ако са се движили достатъчно на чист въздух.
Става ли дума за здравословно обличане, трябва да се обръща специално внимание на всяка част на тялото. Човек трябва да се съобразява с климата, със заобикалящата среда, със здравословното си състояние, с възрастта и професията си. Всяка част от облеклото трябва да бъде удобна и да не пречи нито на кръвообращението, нито на свободното дишане, нито на движението на ръцете, краката и тялото като цяло.
Жени с разклатено здраве могат да укрепнат, като се обличат съобразно казаното дотук и правят подходящи упражнения. Когато са облечени съобразно с времето, нека се движат на чист въздух, отначало внимателно, а после все повече, колкото могат да понесат. Чрез това мнозина биха могли да си възвърнат здравето и биха живели, за да изпълняват предназначението си в света.
Независими от модата
Нека жените, вместо да се мъчат да следват изискванията на модата, да имат кураж да се обличат просто и здравословно. Не трябва да се заробват в домакинството. Съпругата и майката трябва да отделя време и за четене, за да бъде образована и информирана и да следи духовното развитие на децата си. Трябва внимателно да използва всички случаи, които є се представят, за да възпитава у своите близки по-възвишени стандарти на живот. Трябва да отделя време за любимия си Спасител ­ Той да е за нея всекидневен Другар и член на семейството. Да намира време за изучаване на Неговото слово и за разходки с децата сред красивите Божии творения.
Нека винаги бъде в добро и бодро настроение. Нека направи вечерите моменти на приятно общуване в семеен кръг. Тогава и много мъже биха предпочели да ги прекарват у дома, вместо в клуба или в кръчмата. Много младежи не биха скитали по улиците; много момичета не биха стигнали до съмнителни компании. Домът би оказвал и върху родители, и върху деца влияние, съответстващо на Божията воля, и би бил благословение през целия им живот.