Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Облекло и украшения – 115 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Облекло и украшения – 115 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

За характера на дадена личност се съди по начина й на обличане. В избора на скромно и прилично облекло се разкрива фин вкус и възпитан ум. Благопристойната простота в облеклото, свързана със скромно поведение, обгражда младата жена с такава атмосфера на свята резервираност, която ще й бъде щит срещу хиляди опасности (“Възпитание”, стр. 248).

ЕЛЕМЕНТИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХАРАКТЕРА
Много е важно децата и младежите да бъдат възпитани да бдят над думите и делата си. Защото начинът им на действие докарва слънце или сянка не само в собствения им дом, но и над всички, с които те влизат във връзка. Но преди да бъдат внимателни и разсъдливи и да се въздържат от всичко, изглеждащо зло, младите трябва да имат мъдростта, която идва отгоре, и силата, която единствено Исус може да даде…

Истинското украсяване
Много хора се лъжат, като смятат, че хубавият външен вид и яркото облекло ще им спечелят уважението на света. Но привлекателността, състояща се само във външния вид, е повърхностна и променлива; на нея не може да се разчита. Препоръчаното от Христос украшение на Неговите последователи не увяхва никога. Той казва: “Вашето украшение да не е вънкашно, сиреч плетене косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи, но в скришният в сърцето живот, с нетленното, украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.”
Ако половината от времето, което младежите прахосват, за да придобият по-привлекателен външен вид, бе отдадено за развиване култура на душата, за вътрешно украсяване, колко различни биха били тяхното държание, думи и действие. Наистина стремящите се да следват Христос ще се отнасят съвестно към облеклото си; ще се опитват да спазят дадените така ясно от Господа изисквания в това отношение. Парите, харчени сега за екстравагантно облекло, ще бъдат използвани за напредъка на Божието дело и за обогатяване на ума с полезни знания, квалифицирайки себе си по този начин за заемане постове на доверие. Те ще се стремят да отговорят на очакванията на Исус, Който ги е купил на такава несметна цена.
Мили деца и младежи, Исус е направил всичко по силите Си, за да ви даде дом в жилищата, приготвени за онези, които Го обичат и Му служат тук. Той напусна небесния си дом и дойде в свят, опетнен от греха – дойде при хора, които не Го оцениха, които не обикнаха Неговата чистота и святост, които презряха ученията Му и накрая Го подложиха на най-жестока смърт. “Бог толкова възлюби света, щото даде Своя единороден Син, за да не загине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Външен вид
Бог очаква да направим нещо в отговор на великата жертва, която Той е направил за нас. Иска да бъдете християни не само по име, но и в облеклото и разговорите. Иска да сте доволни облечени в най-скромно облекло, не във волани и пера, и ненужни гарнитури. Иска маниерите ви да са привлекателни, такива, каквито Небето одобрява. Ще Го разочаровате ли в Неговите очаквания, мили младежи?
Външният вид е често пъти показател за ума и трябва да бъдем много внимателни какви знаци си окачваме, по които светът съди за нашата вяра. Искаме да следвате Исус като Негови мили деца, послушни във всяко нещо на Неговата ясно изразена воля. Искаме да угаждате на вашия Изкупител, като сериозно се стремите да постигнете вътрешно украшение. Така ден след ден с помощта на Исус можете да победите собственото “аз”. Гордостта и любовта към външен показ ще изчезнат от сърцата и живота ви. Ще бъдат подхранвани кротостта и любовта към простотата. Така младежите могат да станат една армия от верни войници за Христос.
Живеем в опасни времена, когато изповядващите, че обичат и са послушни на Бога всъщност се отричат от Него във всекидневния си живот. “Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто… повече сластолюбиви, а не боголюбиви; имащи вид на благочестие…” Господ не иска да се намерите сред тази класа хора, скъпи младежи. Вие можете да научите в Словото Му как да избегнете посочените злини и в края да бъдете победители…
“И го победиха с кръвта на Агнето и със Словото на Неговото свидетелство.” “Тогава боящите се от Господа говореха един на друг и Господ внимаваше и слушаше; и написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.”

Свидетелстване
Не е достатъчно само да избягвате вида на злото; необходими е да отидете още по-нататък; трябва “да се научите да вършите добро”. Трябва да представяте Христос пред света. Всеки ден да се стремите да научите, как можете да вършите Божиите дела. Неговите последователи трябва да са живи послания “познати и прочитани от всички хора”.
Никога не можете да постигнете добър характер, ако само го желаете. Той се спечелва чрез труд, в сериозни, искрени усилия и търпелив труд. Като всеки ден изкачвате стъпалата по стълбата на развитието, накрая ще се намерите на върха – да, победители и повече от победители чрез Онзи, Който ви обича (“Младежки наставник”, 5 ноември 1896 г.).

За религията се съди по дрехите
Мили младежи, вашето предразположение да се обличате според модата и да носите дантели, злато и изкуствени накити за показ няма да препоръча на другите религията, която изповядвате. Проницателните хора ще гледат на вашите опити да разкрасите външността си като на доказателство за слаби умове и горди сърца. Скромното, просто, непретенциозно облекло е препоръчително за моите млади сестри. Няма по-добър начин, по който да оставите светлината ви да осветява другите, от простотата в облеклото и поведението. Можете да покажете на всички, че сравнявайки с вечните ценности, поставяте нещата в този свят подходящото на им място (“Свидетелства”, т. III, стр. 376)