Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Облекло и характер – 116 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Облекло и характер – 116 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Последователите на Христос са представени от Него самия като солта на земята и светлината на света. Без спасителното влияние на християните светът би загинал от собствената си развала. Погледнете онази класа хора, описани като изповядващи се за християни, невнимателни в облеклото и външния си вид; разпуснати в деловите си отношения, както представя това и облеклото им; груби, неучтиви и невъзпитани в маниерите си; долни в разговорите си; а в същото време, възприемащи тези окаяни характерни черти като белези за истинско смирение и християнски живот. Мислите ли, че ако нашият Спасител беше на земята щеше да ги посочи като солта на земята и светлината на света? Не, никога!
Християните са възвишени в разговорите си; вярват, че грях е човек да слиза до глупаво ласкателство, но са учтиви, любезни и благоразположени. Думите им са искрени. Верни са в отношението си със своите братя и със света. В облеклото си избягват излишното и показа; то е чисто, спретнато, некрещящо, а скромно, прилично за фигурата и с вкус. Особена грижа трябва да се полага за облеклото по такъв начин, че да изразява святото отношение към свещения съботен ден и за Божието богослужение.
Разграничителната линия между такава класа хора и света ще бъде съвсем ясна и безпогрешна. Влиянието на вярващите би било десетократно по-голямо, ако мъже и жени, които приемат истината, но преди са били небрежни и отпуснати в навиците си, се извисяха и осветиха чрез истината, така че да започнат да съблюдават навици на спретнатост, ред и добър вкус в облеклото си. Нашият Бог е Бог на реда и в ни най-малка степен не Му е угодно безредието, нечистотата или греха.

Отношение към модата
Християните не трябва да се стремят да стават зрелище за света, като се обличат различно от другите хора. Но ако в съгласие със своята вяра и дълг за скромно и здравословно обличане те се окажат извън модата, не трябва да променят начина си на обличане, за да бъдат като света. Но трябва да проявяват благородна независимост и морален кураж да застанат на страната на правото, ако ще и целият свят да се различава от тях. Ако светът въведе скромна, удобна и здравословна мода на обличане, в съгласие с Библията и ние възприемем такъв стил на обличане, нашето отношение към Бога или към света няма да се промени. Християните е необходимо да следват Христос и да съобразяват облеклото си с Божието слово. Трябва да избягват крайностите. Да следват скромно последователното и откровено поведение, независимо от одобрението или укора, и да се придържат към правото поради стойността му (“Ривю енд Хералд”, 30 януари 1900 г.).