Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Образование за вечността – 49 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Образование за вечността – 49 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Йоан пише: “Писах вам, младежи защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.” И Павел увещава Тимотей да заръчва на младите да бъдат “трезви в разсъжденията си”. Възвишете душата си, за да бъдете като Даниил – верни, твърди служители на Господа на силите. Обмислете добре пътищата, по които вървите; защото стъпвате на свято място, Божиите ангели са около вас.
Правилно е да мислите, че трябва да се изкачите на най-високото стъпало на образователната стълбица. Философията и историята са важни науки; но жертването на време и пари няма да ви ползва, ако не употребявате постиженията си за прослава на Бога и за доброто на човечеството. Ако научното познание не е само стъпало за постигане на най-висшите цели, то е безполезно.
Образование, което не дава знания, трайни като вечността, е безцелно. Ако не държите пред очите си Небето и бъдещия, безсмъртен живот, вашите постижения нямат стабилна стойност. Но ако Исус е вашият учител, и то не само един ден от седмицата, но всеки ден, всеки час, одобрителната Му усмивка ще придружава вашите литературни постижения (“Основи на християнското възпитание”, стр. 191,192).