Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Образование придобито за сметка на здравето – 73 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Образование придобито за сметка на здравето – 73 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Някои ученици посвещават цялото си същество на учене; концентрират ума си върху целта образование. Те създават работа на мозъка, а физическите им сили остават бездейни. Така мозъкът се претоварва, а мускулите отслабват, тъй като не се управляват. Когато тези ученици завършат образованието си, става явно, че те са го придобили за сметка на живота си. Учили са ден и нощ, година след година, поддържайки умовете си в постоянно напрежение. А са пропуснали да упражняват достатъчно мускулите си…
Млади жени често пъти се отдават на учене, и занемаряват други страни на образованието, много по-важни за практическия живот от книжното учение. И след като получат образование, често стават инвалиди за цял живот. Занемарили са здравето си, като са пребивавали повече вътре в домовете си, лишавайки се от чистия небесен въздух и дадената от Бога слънчева светлина. Тези млади жени можеха да завършат училището здрави, ако бяха съчетали учението с домакинска работа и упражнения на открито.
Здравето е голямо съкровище. То е най-богатото притежание на смъртните човеци. Богатство, слава или образование се оказват твърде скъпи, ако са купени за сметка на жизнената енергия и здравето. Никое от тези постижения не може да осигури щастие, ако здравето липсва (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 285,286).