Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Общи грижи за здравето – 20 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Вие сте храм на Бога…”
“… и нищо нечисто не ще има там.”
Съзнанието, че човек трябва да бъде храм на Бога, място за изявяване на Неговата слава, трябва да ни кара да полагаме най-сериозни грижи за физическите си сили и да ги развиваме. Невероятно мъдро е създал Господ човешкото тяло, затова ни заповядва да го изучаваме, да разбираме неговите нужди и да правим онова, което е във възможностите ни, за да го запазим от повреда и омърсяване.
Кръвообращението
За да притежаваме добро здраве, трябва да имаме добра кръв; защото кръвта е потокът на живота, а животът е в кръвта. Тя възстановява изразходваното и храни тялото. Когато е снабдявана с подходящите и необходими хранителни вещества и когато е пречиствана и освежавана чрез допир с чист въздух, носи живот и сила до всички части на тялото. Колкото по-съвършено е кръвообращението, толкова по-добре ще работи целият организъм.
При всяка пулсация на сърцето кръвта трябва да бъде разпратена бързо и с лекота до всички части на тялото. Циркулацията є не трябва да бъде смущавана от тесни дрехи, стегнати връзки, недостатъчно облекло или особено изстудяване на крайниците. Всичко пречещо на кръвообращението причинява натрупване на кръв и резултатите са често главоболие, кашлица, сърцебиене или лошо храносмилане.
Дишането
За да имаме добра кръв, трябва да дишаме правилно. Пълното дълбоко дишане на чист въздух, изпълващо дробовете с кислород, пречиства кръвта. Тя става по-светла и се разнася като животворна струя по всички части на тялото. Дълбокото дишане успокоява нервите, възбужда апетита, спомага за доброто храносмилане и предизвиква здрав, ободряващ сън.
Дробовете трябва да се оставят възможно най-свободни. Техният капацитет се развива чрез свободно движение и намалява, когато биват по някакъв начин притискани. За пример могат да се посочат вредните последици от масово срещащия се навик на навеждане при работа (особено в седящо положение, когато е невъзможно да се диша дълбоко). Повърхностното дишане също бързо става навик и дробовете загубват способността си да се разширяват. Подобни последици се появяват и при силно пристягане. На долната част на гръдния кош не се осигурява достатъчно място; коремните мускули, които би трябвало да помагат при дишането, нямат достатъчно свобода за движение и дейността на белите дробове се ограничава.
По такъв начин те не приемат достатъчно кислород. Кръвта се движи мудно. Отпадъчните вредни вещества, които е трябвало да бъдат изхвърлени чрез издишванията, се задържат в кръвта и тя се замърсява. А от това страдат не само белите дробове, но и стомахът, и черният дроб, и мозъкът. Кожата става бледа, храносмилането се забавя, сърцето се затруднява, мисловната дейност отслабва, мислите се объркват, изпада се в мрачно настроение. Целият организъм бива потиснат и бездеен и особено предразположен към заболяване.
Чистият въздух
Дробовете постоянно издишват нечист въздух и трябва непрекъснато да бъдат снабдявани с чист. Нечистият въздух не осигурява нужното количество кислород и кръвта се връща към мозъка и другите органи, без да е достатъчно пречистена. Затова е крайно необходима основна вентилация. Престояването в затворени, лошо проветрявани стаи, където въздухът е застоял, е пагубно за целия организъм. Той става много чувствителен към студа и най-леката простуда причинява заболяване. Хора, живеещи в затворени, непроветрявани стаи, са бледи и слаби. Те постоянно вдишват издишвания от тях самите въздух, наситен с излъчваните от дробовете и порите отрови. Така нечистотиите им отново се връщат в кръвта.
Проветряването и слънчевата светлина
При строежа на здания, било за обществени нужди, било за жилища, трябва да се обръща специално внимание за осигуряване на вентилация и изобилна слънчева светлина. Залите за събрания, църквите и училищата често не са съобразени с това необходимо изискване. Липсата на добра проветряемост много често е причина за сънливост и отпуснатост, които намаляват чувствително влиянието на много проповеди и правят работата на учителите неефективна.
Жилищните сгради трябва да са издигнати по възможност повече над повърхността на земята. Трябва да се направят дренажи за подпочвените води и те бъдат грижливо отстранени. Така ще се осигурят сухи основи и няма да има опасност от заболяване поради влага. Но на този въпрос често се обръща малко внимание. Непрекъснатото неразположение, сериозните болести и многото смъртни случаи твърде често са резултат от влагата и маларията в ниски сгради с лошо отводняване.
При изграждането на жилища особено важно е да се предвиди осигуряването на добро, свободно проветряване и изобилие от светлина във всяка стая. Спалните трябва да са разположени така, че в тях да има свободна циркулация на въздуха денем и нощем. Стая, в която няма достъп на въздух и слънчева светлина през целия ден, не е годна за спалня. В повечето страни е необходимо спалните да са снабдени с уреди за отопление, за да могат при студено или влажно време да бъдат топли и сухи.
Гостната стая (холът) трябва да отговаря на същите условия, както и другите стаи, определени за постоянно обитаване. И тя трябва да има добро проветряване, слънце и изкуствено отопление за изсушаване на евентуална влага. Който спи в лишена от слънце стая и на легло, което не е добре проветрено и сухо, излага на опасност не само здравето, но понякога и живота си.
При нанасянето в ново жилище много стопани грижливо вземат мерки за растенията и цветята си. Гледат цветарникът или первазът на прозореца, определен за тях, да се огрява от слънцето. Но ако тези условия са нужни за живота на растенията, колко по-необходими са за собственото ни здраве!
Ако желаем домовете ни да бъдат място, където да цъфтят здраве и щастие, трябва да ги строим на достатъчна височина, за да бъдат изолирани от вредните изпарения или мъглите, стелещи се по ниските места, както и да бъдат изложени на животворното въздействие на свежия въздух и слънцето. Свалете тежките завеси, разтворете прозорците и дървените капаци зад тях, не оставяйте никакви лози или обвивни растения, колкото и красиви да са, да засенчват прозорците ви. Премахнете близкорастящите до тях дървета, спиращи слънчевата светлина. Тя може да повреди завесите, килимите и картините, но ще зачерви бузите на децата ви.
Грижещите се за стари хора трябва да знаят, че те имат особена нужда от топли, удобни стаи. С напредването на годините силите отпадат, жизнеността намалява. Затова за по-възрастните са нужни и по-обилна слънчева светлина, и свеж, чист въздух.
Чистотата
За поддържането на телесно и духовно здраве е нужна абсолютна чистота. Чрез кожата постоянно се излъчват нечистотии от тялото. Неговите милиони пори бързо се запушват, ако не се поддържат чисти чрез често къпане. Така се избягва и допълнителното обременяване на другите отделителни органи.
За повечето хора всекидневната студена или хладка баня сутрин или вечер би била от голяма полза. Тя укрепва организма, предотвратява простудите, тъй като подобрява кръвообращението; повече кръв се придвижва към повърхността. Умът и тялото се ободряват еднакво. Мускулите стават по-еластични, мисълта се избистря. Банята успокоява и нервите, полезна е и за червата, стомаха и черния дроб.
Много важно е да се поддържа чисто и облеклото. Дрехите абсорбират излъчените от порите на тялото отпадъчни вещества. Ако те не се сменят и перат често, тези нечистотии ще бъдат отново абсорбирани от организма.
Всяка форма на недостатъчна хигиена води до заболяване. Смъртоносни бацили бъкат в изобилие в тъмните, занемарени ъгълчета, в гниещите отпадъци, във влагата, в мухъла и плесента. Не бива да се допуска наблизо до жилището да се намират купища гниещи растения или листа, които да тровят въздуха. В самото жилище не бива да се търпи нищо нечисто или гниещо. Има случаи, при които в села и градове, смятани за напълно хигиенични, са се разразявали епидемии, дължащи се на гниещите вещества край някои жилища.
Съвършената чистота, изобилната слънчева светлина, специалните грижи за здравето по отношение на най-дребните неща от всекидневието са важни условия, за да се опазят обитателите на един дом здрави, да бъдат радостни, силни и изпълнени с енергия.