Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОГОРЧЕНИЕТО ОТ НЕОТГОВОРЕНАТА МОЛИТВА-ГЛАВА ОСМА-ТВЪРДЕ ЗАЕТ, ЗА ДА НЕ СЕ МОЛИШ-БИЛ ХАЙБЕЛС

Почти всяка седмица някой ме среща в църквата или звъни в кабинета ми и казва: „Бил, не е ли казал Исус: ‘Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори?'“
Тъй като не съм роден вчера и понеже знам, къде обикновено води един разговор, започнал по този начин, аз понякога избягвам една теологична дискусия върху Исусовите думи в Матей 7:7 и просто казвам: „Приятелю, с каква молитва си се молил, че се страхуваш, че Бог не отговаря? Кажи направо същината на въпроса.“ За учудване е, колко често този отговор отприщва насъбрало се честно объркване и душевно разстройство.
Молих се съпругът ми да спре да пие, а той снощи пак си дойде пиян.
Молих се за работа, но никой не иска да наеме един петдесет годишен посредник.
Молих се за депресията на моята съпруга, а сега тя заплашва със самоубийство.
Оплакванията продължават в този дух, седмица след седмица, месец след месец, и година след година. Не бих могъл да изброя, колко много хора съм съветвал относно тайната – или може би по-точно, агонията – на неотговорената молитва. И хората, които най-болезнено понасят това, са хората които наистина вярват, че молитвата премества планини.
При частни случаи, когато съветвам лица, които са обезпокоени поради неотговорените си молитви, аз си служа с едно малко указание, което съм заел от мой приятел пастир.
Ако прошението е погрешно, Бог казва: „НЕ.“
Ако времето е погрешно, Бог казва: „Чакай.“
Ако ти си погрешен, Бог казва: „Порасни.“
Но ако искането ти е правилно, времето му е правилно и ти си в изправност, Бог казва: „Върви напред!“
Ще разгледаме първите два случая – неправилни искания и неправилно време – в тази глава, като ще оставим третият случай за девета глава, където ще можем да я разгледаме по-подробно

НЕПОДХОДЯЩИ ИСКАНИЯ
Първо, ако искането е неподходящо, Бог казва: „Не.“ Някои молитвени искания, независимо колко добре са обосновани, са неподходящи. Исусовите ученици не бяха свободни от възможността да отправят такива подведени прошения. Това е в сила даже и за тримата, който бяха най-приближени – Петър, Яков и Йоан.
Тези трима елитни ученици, веднъж придружиха Исус до върха на една висока планина. Внезапно Божията слава слезе в пълна сила над Исус и Мойсей и Илия се появиха до Него. Изправени лице с лице срещу Божието величие, Петър, Яков и Йоан се отпуснаха в благоговение. След това Петър предложи една блестяща идея. Някои вярват, че свободно преведена неговата молба е била приблизително следната: „Исусе, нека да построим тук по един подслон за всеки от вас – за Теб, за Мойсей и за Илия. А ние ще бъдем щастливи да стоим тук на планината и да се греем на славата Ви.“
Непосредственият отговор на Исус беше определено НЕ: гъст облак ги покри, като прекъсна по-нататъшния разговор. Исус и учениците имаха да вършат още работа долу в равнината където живееха хората. Не можеха да останат на планината. Молбата на Петър беше неподходяща и Исус не я удовлетвори. (Виж цялата случка в Матей 17:1-8; Марко 9:2-8; Лука 9:28-36.)
При друг случай Яков и Йоан дойдоха заедно със своята майка при Исус и Го помолиха да им запази двете най-добри места в управлението на царството Си. Това не беше само изказване на една добра идея. Те искаха да бъдат първите изпълнителни директори на Исус. „НЕ“, каза им Исус. „Вие не знаете какво искате. В моето царство ще има много трудности и болки преди да се открие славата Ми. Освен това, почетните места са вече запазени.“ С други думи: „Молбата ви е неподходяща и няма да я изпълня.“ (Случката е записана в Матей 20:20-23; Марко 10:35-40.)
Изглежда, че Яков и Йоан имаха способността да искат неподходящите неща. Известно време след преображението, на Исус и учениците Му беше отказано да преминат през едно самарянско село. Това препятствие раздразни толкова Яков и Йоан,че те поискаха от Исус да го унищожат чрез огън от небето. Исус отново отказа да приеме искането им. В действителност, Той ги изобличи за желанието им. (Лука 9:51-56 описва случката.)

ТВЪРДЕ ЛЮБЯЩ, ЗА ДА КАЖЕ ДА
Ако учениците бях способни да отправят погрешни искания – искания, които изцяло служеха на тяхното себелюбие, явно материалистични, късогледи, незрели – такъв съм и аз, такива сте и вие. За щастие нашият Бог ни обича твърде много за да каже „да“ на неподходящи молби. Той ще отговори на такива молитви, но ще каже НЕ. Аз не бих желал един Бог, който би направил нещо по-малко от това.
С поглед към изминалото време, аз съм благодарен на Бога, че е отговорил с НЕ на молитви, които някога са изглеждали подходящи. Спомням си как някога моята църква търсеше подходящо лице да заеме една важна отговорна длъжност. Като служители, ние години наред се молехме на Бога да ни покаже подходящото лице за попълване тази нужда. И изведнъж спонтанно си спомнихме за едно лице, което изглеждаше, че беше привично подходящо да заеме длъжността. Предложихме в молитва случая пред Бога и решихме да влезем във връзка с човека и му отправим предложението.
Старейшините ме упълномощиха да се срещна с него и му предложа да се приобщи към нашия колегиум (съвет, състав). Заведох го на един ресторант и обядвахме приятно заедно. През цялото време се молех: „Господи, трябва ли сега да го попитам? Този ли е моментът? Ти знаеш колко много се нуждаем от човек, който да бъде водещ в тази област.“
Когато вече бях готов да встъпя в същността на задачата, получих убеждението, че Бог казва: „НЕ – не го питай.“ Нямах представа защо, но чрез Божията благодат реших да не отправям поканата. Към края на обеда, човекът каза: „Имаше ли нещо друго, което искахте да говорите с мен?“ Аз отговорих, „Всъщност, не. Беше чудесно че ви видях отново.“ Така се върнах при старейшините и им казах, че не съм могъл да предам служебното поръчение на лицето.
Шест месеци по-късно научихме че в живота на този водител е открита измама. Неговото положение като служител се е провалило и днес даже той е дисквалифициран като служител. Това би могло да се случи в нашата църква и Бог би бил обезславен в средата ни. Когато чух трагичната история, мълчаливо се помолих, „Благодаря Ти, Исусе, че имаш достатъчно любов и грижа за нашето тяло, за старейшините ни и за служителите, че да кажеш определено ‘НЕ'“.

ВАЖНОСТТА НА ПОДБУДИТЕ
Разбира се, няма голяма вероятност някой от нас да се приближи към Бога с намерението да отправи неправилно искане. Но кои са някои от неправилните искания, които бихме могли да отправим без даже да съзнаваме, че сме вън от правата линия?
Най-всеизвестното неправилно искане е това: „О, Боже, моля Те да промениш другия.“ Съпруги искат това за съпрузите си, съпрузи за съпругите си, родители за децата си, работници за своите работодатели. Всъщност, винаги когато двама или повече християни трябва да се свържат по-тясно един с друг, има вероятност някой да отправи това искане.
Е, естествено, в много случаи е.напълно подходящо да се молим някой да се промени. Та нали точно това правим, когато се молим за обръщания, за смекчаване на сърца, за скъсване с лоши навици и пристрастявания. Но твърде често подбудата зад една такава просба не е истинска загриженост за другото лице.
Една по-истинска молитва би могла да бъде тази: „Аз не искам да се срещам със собствените си недостатъци.Не искам да работя върху тази връзка. Въобще не искам да се променям. Вместо това искам другия да се приспособи към всичките ми лични нужди, за което Те моля да го или да я промениш.“ Ако молитвата ви е от този вид, Бог може да каже НЕ.

БОЖИЯТА СЛАВА ИЛИ МОЯТА?
Има множество други неподходящи, себеудовлетворяващи молитви, маскирани като разумни искания. „Моля Те, дай ми тази нова оценка.“ Може да е добра молба за оценявани изпълнители. Няма нищо лошо в това да се молим за помощ в бизнеса; всичките си грижи трябва да донасяме пред Бога Но ако мотивацията ни е да изтъкнем себе си пред другите от бранша или да забогатеем, за да живеем разточително, или да натрием носа на началници, които са ни съветвали да не гоним такава оценка, това е погрешно искане и не е за очудване ако Бог му отговори с НЕ.
Или пасторите може да се молят: „О, Господи, помогни на църквата ни да порасне.“ Сигурно Бог би искал да почете тази молба! Но ако истинската мисъл на пастира е: „Аз искам да съм звезда в една голяма църква, с фантастични програми и богато отразяване в медиите“, исканията му са неправилни.
Подобно, музикантите християни, които се молят: „Помогни на моя албум да се продаде и концертното ми турне да бъде хит на деня“, може да се молят за лична слава, независимо колко често се отнасят към Бога на сцената. Можем да заблудим себе си, че егоистичните ни прошения са подходящи, но не можем да заблудим Бога. Той знае, кога подбудите ни са неблагородни и често ни предпазва от тях, като казва НЕ.
Преди да представим една молба пред Бога, добре би било да се запитаме: Ако Бог удовлетвореше тази молба,
Щеше ли да бъде за Негова слава?
Щеше ли да съдейства за напредъка на царството Му?
Щеше ли да е в помощ на хората?
Щеше ли да помогне на самия мен да порасна духовно?
Като ни принуждава да погледнем отблизо на просбите си, молитвата може да ни пречисти. Като заключим, че подбудите ни са били неправилни, можем да кажем: „Господи, прости ми. Помогни ми да порасна. Помогни ми да представям молби, които са в хармония с Твоята воля.“
Ако сте се молили внимателно за нещо и сте почувствали задържане в отговора от небето, подбуждам ви да проверите искането си. Може то да е проблемът. Може би искането ви е едно изплъзване от ваша страна, едно нежелание да срещнете истинския въпрос. То може да е деструктивно по начини, които не можете да разберете. Може би то е себезадоволяващо, късогледо или твърде малко. Бог може да има предвид нещо по-добро. Каквато и да е причината, ако прошението е погрешно, Бог казва: „НЕ!“
Понякога причината за молбите ни не е погрешна, но в безкрайната тайнственост на нещата, изводът изглежда като че ли е все пак „НЕ.“ Всеки ден благочестиви хора биват постигнати от ужасни, смъртоносни болести. Молещи се родители умират без да видят своите заблудени деца завърнали се в кошарата. Неизразими трагедии се разиграват над вярващи и невярващи. Праведните страдат и невинните загиват. Нищо неподозиращи поклонници биват убити без причина. Една висока кула пада върху осемнадесет евреи, като ги погубва без подбор (Лука 13:1-4). Апостол Яков е обезглавен, докато апостол Петър е освободен по чудотворен начин (Деяния 12 гл.). Апостол Павел страда през целия си живот от трън в плътта и накрая умира под брадвата на римския екзекутор. Много християни чувстват, че Бог чува и е съпричастен към молитвите им, но някои от прошенията им остават неотговорени. Защо един вселюбвеобилен, всемощен Бог би отказал основателните прошения на верните си чада?
Трябва да помним, че въпреки победата, извоювана от Бога срещу Сатана в службата и възкресението на Христос, не всичко още е подчинено на Бога. Врагът е все още действащ. Годините му са преброени и краят му е сигурен, но за сега той все още е князът на този свят и се противопоставя на Божиите пътища. Той причинява много страдания и често изглежда като че ли има водеща роля.
Все пак, Бог ще има последната дума и ще защити Своето всемирно върховенство чрез спасението и съда при Христовото Второ идване. По причина на тази крайна победа, християните имат уверението, че всички онези молитви, които са останали неотговорени в този живот, ще получат видимо удовлетворение във вечността. Тогава Бог „ще обърше всяка сълза от очите им. Там не ще има вече смърт, нито жалеене, нито писък, нито болка, защото всичко старо е преминало“ (Откровение 21:4).

НЕ ОЩЕ
Ако времето е неподходящо, Бог казва: „Почакай.“ За повечето от нас, това не звучи много по-добре от НЕ.
Живеем в едно динамично общество, което винаги иска да направи нещата по-бързо. Държавните пътища и супермаркетите имат ленти за експресно движение; филмови компании обещават готови снимки за един час; а ние считаме че компютрите ни имат нужда от усъвършенстване, ако ни карат да чакаме пет секунди. Това обяснява, защо някои ми казват: „Не знам, какво да мисля. Молих се за нещо цели три дни, а Бог не е направил нищо по него.“
Родителите знаят, че децата класифицират думите „не още“ като почти най-ужасните в английския език, на една степен само след думата НЕ. Тръгвате на едно пътуване от петстотин мили с колата. Изминали сте само петнадесет мили от дома и намалявате за да спрете пред една будка за такси и билети. От задната седалка се чуват гласове: „Пристигнахме ли вече?“ „Не още“, отговаряте вие, и с това отзад започват оплаквания и ропот.
„Рожденият ми ден е утре. Може ли да отворя подаръците си довечера? То е съвсем близо.“
„Другите четвъртокласници всички носят от тази марка, когато отиват на училище. Може ли и аз?“
„Сега като съм вече на четиринадесет години, ще ме научиш ли да карам?“
Колко неприятен за децата е отговорът „Не още.“ И във всички нас има едно нетърпеливо дете, дете което иска Бог да удовлетвори всяка нужда, да зачете всяко искане, да премести всяка планина и то сега, веднага, ако не вчера. Когато всезнаещият, всемъдър, любящ небесен Баща счита за най-добре да каже: „Не още“, какъв е нашият зрял отговор на възрастни? „Но Боже, Ти не разбираш,аз го искам точно сега. Не след три години, не след три месеци. Не след три дни. Гледай устните ми като се моля – искам го СЕГА.

ДОВЕРЯВАНЕ НА БАЩАТА
Бог, все пак, не е по-стреснат от детските желания за моментно удовлетворение, отколкото са всички мъдри родители. Той просто поклаща глава над нашата незрялост и казва: „Ако трябва ритай и кряскай, но още няма да получиш това, което искаш. Довери ми се. Аз знам какво правя. Аз имам своите основания.“
Пазете се да не настоявате, че знаете повече от Бога кога трябва да се отговори на едно искане в молитва. Божиите забавяния не са непременно отказ. Той има основания да отговори с „не още“.
Понякога Бог забавя за да изпита вярата ни. Считаме ли Го за една небесна търговска машина, която трябва да ритнем с крак, ако не ни даде незабавен отговор? Или, отнасяме ли се към Него като към любящ Баща, Който ще ни даде това, от което се нуждаем, когато имаме нужда от него? Можем ли да Му имаме доверие даже и ако не виждаме незабавни резултати?
Понякога Бог забавя, за да можем да видоизменим исканията си. След време може да видим, че първоначалното ни искане не е било съвсем законно. Като разберем положението по-добре, може да поискаме да го променим, да го съобразим повече с линията на Неговата воля.
Понякога Бог забавя за да можем да развием характерни качества като издръжливост, доверие, търпение и подчинение-качества, които се добиват само ако чакаме търпеливо и се облягаме на Неговото определяне на времето. Много духовни придобивки идват чрез болка, огорчение, борба, смущение и разочарование. Ако трябваше все пак да стане по нашето желание, колко бихме търпели тези изграждащи характера дисциплини, без да поискаме от Бога да ги премахне?
Може да не сме способни да видим причините за забавянето, но това не е изненадващо. Както казва Бог чрез пророк Исая: „Моите мисли не са като вашите мисли и вашите пътища не са като Моите пътища… Колкото небесата са по-високо от земята, толкова моите пътища са по-високо от вашите и моите мисли от вашите мисли“ (Исая 55:8,9). Ние сме творенията; Бог е Творецът. Той знае кое време е най-доброто.
Колко пъти съм чакал с месеци, дори години за отговор на молитвите си! Често съм се питал, дали Бог не казва: „НЕ“, за да открия по-късно, че Той е казвал: „Не още“, с цел да може да изгради едно по-велико чудо, за което не съм имал вярата да се моля в началото. Когато резултатите са налице, Божията мъдрост става ясна и аз съм щастлив че търпеливо съм чакал за откриването й.

СОБСТВЕНИЯТ МИ НАЙ-ЛОШ ПРОБЛЕМ
Има и трета причина, поради която молитвите ни може да не бъдат отговорени. Възможно е нещо да не е наред в живота ни, да сме поставили някоя преграда между себе си и Бога.
Представете си, че сте отсъствали от дома за две или три седмици. Връщате се и откривате, че лицето, което сте наели да коси тревните ви площи (ливадите ви) е постъпило в болница още на следващия ден след заминаването ви и не е излизало оттогава. Тревата в двора ви е над една педя висока и добре знаете, че с вашата малка тревокосачка не можете да я окосите.
За щастие, съседът ви има истинска голяма косачка, която пред нищо не се спира и той сам ви е казвал често: „Ако някога ти потрябва, винаги можеш да имаш моята машина.“ Решавате да се възползвате от направеното предложение.
По пътя за дома му, когато на ум репетирате,редакцията на молбата си, възниква едно ново обстоятелство. Малкият дакс (дакел – куче с дълго тяло и къси крака) на съседа се приближава клатушкайки се и започва да ви безпокои в долната част на краката. Вие и без това не обичате тази порода кучета, но особено пък това. То вие, замърсява и обърква тревните ви площи и се зъби да ви захапе, както например прави точно сега. Едва ли можете да направите крачка без да бъдете ухапан или спънат.
Вбесен, нанасяте на малкия приятел един изненадващ бърз ритник. После поглеждате и забелязвате съседа си, че стои на предната веранда със скръстени ръце и с поглед прикован право в вас. Много подходящ ли е моментът да помолите за косачката? Или има ли нещо, което да изясните, преди да поискате услуги?
Бог многократно ни кани да дойдем при Него с всичките си нужди. Той ни дава свободен достъп до всичките Си притежания. Но някои от нас имаме някои неща, които е необходимо да изясним преди да се възползваме от Неговото предложение.
В следната глава ще разгледаме шест „осуетители на молитвата“ – действия и отношения, които могат да осуетят достъпа ни до Бога.

ВЪПРОСИ ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ И РАЗИСКВАНЕ
Към Глава 8: ОГОРЧЕНИЕТО ОТ НЕОТГОВОРЕНАТА МОЛИТВА
1. Какви трудности имаш с неотговорена молитва?
2. Можеш ли да назовеш някои неподходящи молитвени прошения, които си отправял? Кои са някои примери на неподходящи молитвени прошения, които бихме могли да отправим без дори да ги съзнаваме?
3. С каква цел Бог може да забави някое прошение?
4. Как си се справял с проблема на неотговорената молитва напоследък?
5. Можеш ли да си спомниш случаи, когато времето на искането ти нещо в молитва е било неподходящо?
6. Кои са подбудите зад исканията ти в молитва?
7. Как се отразява върху молитвения ни живот фактът, че живеем в едно нетърпеливо и бързащо общество?
8. Ако някои от молитвите ти не изглежда да попадат в категориите: „не… почакай… порасни“, какви други причини би могло да има за неотговорените молитви?