Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОМРАЗА И ОТМЪЩЕНИЕ – 57 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

57
ОМРАЗА И ОТМЪЩЕНИЕ
МИСЪЛТА СЪДЪРЖА ДЕЛОТО. Духът на омраза и отмъщение води началото си от Сатана. Този дух го накара да осъди Божия Син. Който подхранва злоба или нелюбезност, подхранва същия дух; и неговите плодове ще донесат смърт. Злото деяние се съдържа в самата мисъл за отмъщение, както растението – в семето. „Който мрази брата си, е човекоубиец, а вие знаете, че в никой убиец не пребъдва вечен живот“ (1Йоаново 3:15).

ДУХЪТ НА ОМРАЗАТА НОСИ ДЕГРАДАЦИЯ. Беше ми показан Сатана, какъвто е бил някога – красив, възвишен ангел. След това ми бе показан такъв, какъвто е сега. Той все още има царска осанка. Чертите му са все още благородни, защото е ангел, макар и паднал. Но изразът на лицето му е пълен с безпокойство, грижа, нещастие, злоба, омраза, злонамереност, измама и всякакво зло… Видях, че той толкова дълго е подхранвал склонността си към злото, че всяко добро качество е било потъпкано, а всяка зла черта – развита.

ИСТОРИЯТА НА СВЕТА Е БОРБА МЕЖДУ ОМРАЗАТА И ЛЮБОВТА. Враждата на Сатана против Христос се е проявявала и срещу Неговите последователи. Същата омраза към принципите на Божия закон, същата политика на измама, чрез която заблудата се представя за истина, чрез която човешки закони заместват Божия закон и хората са подведени да се прекланят по-скоро пред творението, отколкото пред Твореца – това може да се проследи в цялата история на човечеството. Усилията на Сатана да представи зле Божия характер, да накара хората да поддържат фалшиви представи за Твореца и по този начин да се отнасят към Него със страх и омраза, а не с любов; старанията му да отстрани Божия закон и да накара хората да се чувстват свободни от изискванията му; преследванията над дръзващите да се съпротивят на измамите му – всички тези неща са били твърдо следвани през всички векове. Те могат да се видят и в историята на патриарсите, пророците и апостолите, на мъчениците и на реформаторите.

ПРЕСТЪПВАНЕТО НА ЗАКОНА ПОСТАВЯ ЧОВЕКА В СЪГЛАСИЕ СЪС САТАНА. Когато човек престъпва Божия закон, неговото естество става зло и той идва в хармония, а не в разрез със Сатана.

ОМРАЗАТА ЩЕ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА ГРЕХЪТ. Омразата към чистите принципи на истината, както и укорите, и преследването на нейните защитници, ще съществуват, докато има грях и грешници. Христовите последователи и служителите на Сатана не могат да бъдат в съгласие.

УКОРЪТ ВЪЗБУЖДА ОМРАЗА. Същият дух, който подбуди бунта в небето, все още подбужда към бунт и на земята. Изобличаването на греха все още събужда духа на омразата и съпротивата. Когато Божиите предупредителни вести бъдат представени на съвестта, Сатана кара хората да се оправдават и да търсят съчувствие у други за своето греховно поведение. Вместо да поправят грешките си, те възбуждат възмущение срещу укорителя, като че ли той е единствената причина за проблема. Още от дните на праведния Авел до наше време такъв е духът, проявяван към онези, които дръзват да осъдят греха.

ЗАВИСТТА ПОРАЖДА ОМРАЗА. Макар да търсеше всеки удобен случай да убие Давид, Саул се страхуваше от него, тъй като беше явно, че Господ е с него. Безупречният характер на Давид предизвикваше гнева на царя. Той чувстваше, че самият живот и присъствие на Давид хвърлят укор върху него, тъй като контрастът представяше собствения му характер в неблагоприятна светлина. Именно завистта беше, която правеше Саул нещастен и поставяше в опасност скромния поданик на неговия трон.
Каква неизказана вреда е нанесла и нанася тази зла и характерна за нашия свят черта! Същата враждебност, която е съществувала в сърцето на Саул, е подбудила Каин срещу брат му Авел, защото делата на Авел са били праведни и Бог го е почитал, а собствените му дела са били зли и Господ не е можел да го благослови. Завистта е издънка на гордостта и ако се подхранва в сърцето, ще доведе до омраза, а в края на краищата – и до отмъщение и убийство. Сатана прояви тази своя черта, като възбуди гнева на Саул срещу този, който никога не му бе навредил с нищо.

ЕДНО ГРЕХОВНО ЧУВСТВО. Божият закон регистрира и ревността, завистта, омразата, зложелателството, отмъщението, похотта и амбицията, надигащи се в душата, дори да не намират външен израз в действие поради липса на възможност. За всички тези греховни чувства човекът един ден ще дава сметка, когато „Господ изведе всяко дело на съд, всяко тайно нещо, било то добро или зло“ (Еклисиаст 12:14).

УБИЙСТВОТО СЕ НАМИРА НАЙ-НАПРЕД В СЪРЦЕТО. Исус взема отделните заповеди и обяснява параметрите на техните изисквания. Без да премахне и една йота от тяхната валидност и сила, Той показва колко далеч се простират техните принципи. Показва и фаталната грешка на евреите – тяхното само външно, формално послушание. Заявява, че Божият закон бива престъпен и чрез зла мисъл или похотлив поглед. Човек, който взема участие и в най-малката несправедливост, нарушава закона и ощетява собственото си морално естество. Убийството се явява най-напред в ума. Този, който дава място на омразата в сърцето си, поставя нозете си в пътя на убийците и приношенията му са мерзост пред Бога.

НАРУШЕНИЕ НА ШЕСТАТА ЗАПОВЕД. Всички дела на несправедливост, които са способни да скъсят живота – духът на омраза и отмъщение или поддаването на коя да било страст, която ни подбужда към дела във вреда на другите, или ни кара най-малкото да не им желаем доброто (защото „който мрази брата си, е убиец“) – … са в по-голяма или в по-малка степен нарушения на шестата заповед.

САТАНА ВДЪХНОВЯВА ЧОВЕЦИТЕ СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ЕНЕРГИЯ НА ОМРАЗА. Когато на Сатана се позволи да оформя волята, той я използва за постигането на своите цели. Подклажда теории на неверие и подбужда човешкото сърце към бунт против Божието слово. С постоянни и упорити усилия той се стреми да вдъхне у човека собствената си омраза и антагонизъм към Бога и го кара да се противопоставя на институциите и изискванията на Небето и на действията на Светия Дух. Той събира под знамето си всички зли хора и ги повежда в битка под своето ръководство, противопоставяйки злото срещу доброто.

СВЕТЪТ МРАЗЕШЕ ХРИСТОС, ЗАЩОТО БЕ РАЗЛИЧЕН. Разликата между Христовия характер и характера на другите хора по Негово време беше очевиден навсякъде. И поради тази разлика светът Го мразеше. Мразеше Го заради Неговата доброта и стриктна честност. Христос заяви, че и онези, които проявяват същите качества, ще бъдат мразени по същия начин. Колкото повече наближаваме края на времето, тази омраза към Христовите последователи ще се проявява все по-силно и по-силно.
Христос прие човешко естество и понесе омразата на света, за да може да покаже на хората, че могат да живеят без грях; че техните думи, дела и дух могат да бъдат осветени в Бога. Можем да бъдем съвършени като християни, ако желаем да проявим тази сила в своя живот. Когато небесната светлина почива постоянно над нас, ще представяме Христос. Именно праведността, разкрита в Неговия живот, Го разграничаваше от света и предизвикваше неговата омраза.

ОМРАЗАТА ИЗВИРА ОТ ЖЕЛАНИЕТО ЗА ОТМЪЩЕНИЕ. Сатана оспорваше всяка претенция на Божия Син и използваше човеците за свои инструменти, за да изпълнят живота Му със страдание и скръб. Софистиката и лъжата, чрез които той се стремеше да попречи на делото на Спасителя, омразата, проявявана чрез чедата на непослушанието, жестоките му обвинения срещу Този, Чиито живот бе пример на безпрецедентна доброта и благочестие – всичко извираше от дълбоко обсебилото го желание за мъст. Отприщването на таените дотогава изгарящи пламъци на завист и злоба, на омраза и отмъщение, избухнаха на Голгота срещу Божия Син, докато цялото небе гледаше сцената удивено и с мълчалив ужас.

ОМРАЗА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ (ДУМИ КЪМ ЕДНА МЛАДА ЖЕНА). Особено е необходимо да изповядаш със смирение непочтителното си поведение към твоите родители. Нямаш основание за тази неестествена проява. Това е чисто сатанински дух и ти си му се поддала, защото майка ти не е одобрявала твоето поведение. Чувствата ти представляват не само действително нехаресване, решително незачитане, но и омраза, злоба, завист, ревност, които се проявяват в действията ти, причинявайки й страдание и лишения. Ти не желаеш да помогнеш на родителите си да се чувстват щастливи, нито дори да са добре. Чувствата ти са променливи. Понякога сърцето ти се смекчава, но след това се затваря твърдо, когато видиш някои грешки в тях. И ангелите не могат да ти внушат чувство на любов.
Един зъл демон те владее и ти мразиш и сееш дух на омраза. Господ е отбелязал твоите непочтителни думи, твоите зли дела към родителите ти, които Той е заповядал да бъдат почитани. И ако не видиш големия си грях и не се покаеш за него, все повече ще затъваш в мрак, докато бъдеш оставена на собствените си зли пътища.

САТАНА НАМИРА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, КОГАТО ВЛАДЕЕ УМОВЕТЕ НА ДЕЦАТА. Колко е скръбно деца на богобоязливи родители да ходят по своите си пътища неуправляеми и непослушни, неблагодарни и своенравни, изпълнени с решителност в злото, независимо от неудобствата или скръбта, които причиняват на родителите си. Сатана намира удоволствие да управлява сърцата на децата. И ако му се разреши, той ще ги вдъхновЯВА със собствения си дух на омраза.

ДУХЪТ НА ОМРАЗА – ПОД ОСЪЖДЕНИЕ. Никой не може да мрази брата си и дори неприятеля си, без да постави себе си под осъждение.

ОТМЪЩЕНИЕТО НЕ ДОНАСЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. Помнете, че една отмъстителна реч никога не помага на човека да се чувства, като че е спечелил победата. Нека Христос говори чрез вас. Не губете благословението чрез мисленето на зло.

ПОМРАЧАВА СПОСОБНОСТТА ЗА СХВАЩАНЕ. Гордостта, себелюбието, егоизмът, омразата, завистта и ревността са помрачили способността ти за схващане; и истината, която би те направила мъдър за спасение, губи силата си да очарова и контролира ума ти.

БАЛСАМЪТ НА ЛЮБОВТА ПРЕМАХВА ГОРЧИВИНАТА. Не позволявай на гнева да узрее в злоба. Не позволявай на раната за загнои и да избухне в отровни думи, които ще опетнят ума на онези, които ги чуват. Не позволявай на горчивите мисли да изпълват ума ти. Иди при брата си и със смирение и искреност разговаряйте по въпроса.
Цялото небе се интересува от срещата между този, който е бил наранен, и съгрешилия… Балсамът на любовта лекува раните, причинени от погрешното действие. Божият Дух свързва сърце със сърце и при възстановената връзка в небето прозвучава музика.

СЪРЦЕТО, КОЕТО ПРЕДЛАГА ЛЮБОВ СРЕЩУ ОМРАЗАТА. Не земният ранг, нито рождението ни, нито националността ни, нито религиозните ни привилегии, са които доказват, че сме членове на Божието семейство, а любовта – любов, която обхваща цялото човечество. Даже грешните, чиито сърца не са напълно затворени за Божия Дух, ще откликнат на добротата. Макар да отвръщат на омразата с омраза, те все пак ще дадат любов за любовта. Но единствено Божият Дух е, Който предлага любов за омраза. Да бъдеш добър към неблагодарните и злите, да вършиш добро, без да се надяваш да получиш нещо в замяна, това е знакът на царското семейство, чрез който чедата на Всевишния разкриват своето високо положение.