Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОПАСНОСТИ В ПСИХОЛОГИЯТА – 03 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

3
ОПАСНОСТИ В ПСИХОЛОГИЯТА
САТАНА Е ИЗУЧИЛ ЧОВЕШКИЯ УМ. В продължение на хиляди години Сатана е експериментирал със свойствата на човешкия ум, изучил го е и го познава много добре. С хитри действия в тези последни дни той свързва човешки умове със своя ум, вдъхва в тях своите мисли. Върши тази работа по толкова фин и измамен начин, че хората, които приемат неговото водителство, не знаят всъщност кой ги води според волята си. Големият измамник се надява така да обърка умовете на мъже и жени, че да бъде слушан само неговият глас и ничий друг.

САТАНА ВЛАДЕЕ ХИТРИ И ФИНИ НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ. Сатана постоянно се стреми да влия на човешките умове с фини и ловки хитрости. Бог му е дал мощен ум, но той е проституирал с всичките му благородни способности, за да се противопоставя и да обезсилва плановете на Всевишния.

ТОЙ СЕ ПРИБЛИЖАВА МАСКИРАН. Сатанинските планове и хитрости ни молят и приканват на всяка крачка. Трябва винаги да помним, че той идва при нас маскиран, прикриващ подбудите и характера на своите изкушения. Идва в светли одежди, маскиран в чисти ангелски одежди, за да не можем да разлберем, че е той. Трябва да влагаме голямо внимание, когато изследваме отблизо неговите хитрости, да не би да бъдем измамени.

ЗЛОУПОТРЕБА С НАУКИТЕ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УМА. Днес, когато скептицизмът и неверието така често се явяват облечени в „научни одежди“, трябва да бъдем особено предпазливи на всяка крачка. Чрез тези средства нашият голям противник успява да измами хиляди хора и ги прави пленници, послушни на своята воля. Възползва се от науките, особено от тези, които се занимават с човешкия ум по удивителен начин. Тук изпълзява незабележимо като на змия, за да покварява Божието дело. Това проникване на Сатана чрез науката е добре обмислено. Със средствата на френологията, психологията и месмеризма*(ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: *ЗАБЕЛЕЖКА: В това изявление така, както е публикувано в „Знамения на времето“ от 6 ноември 1884 г., Елън Уайт до голяма степен ползва информацията от изявление, първоначално публикувано в „Ривю енд херълд“ от 18 февруари 1862 г., а днес включено в „Свидетелства към църквата“, том 5, стр. 290-302, и до голяма степен го изяснява.
Споменаването на френологията, психологията и месмеризма (така, както са съчетани тук и както представят начина, по който Сатана се възползва, за да влияе върху човешкия ум) може да изглежда малко неясно или странно за хора, незапознати с литературата от онова време и с онова, върху което тя акцентува. Научните трудове, посветени на физиологията и на грижата за болните, обикновено са съдържали списък, който е информирал читателите за литературата, намираща се на тяхно разположение. Такава книга (например НАРЪЧНИК ПО ВОДОЛЕЧЕНИЕ, 284 страници, издаден през 1850 г. от Фаулърс и Уелз) съдържа списък на 65 различни трудове по въпросите на физическото и душевното здраве, като 25 от тях са посветени на френологията, физиологията, месмеризма и ясновидството. Тук възпроизвеждаме няколко заглавия:
ЕЛЕМЕНТИ НА ЖИВОТИНСКИЯ МАГНЕТИЗЪМ ИЛИ ПРЕДПИСАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СТРАДАНИЯ, 12,5 долара.
ПОЗНАТИ УРОЦИ ВЪРХУ ФРЕНОЛОГИЯТА И ФИЗИОЛОГИЯТА, красиво илюстрована, 2 долара.
ЧАРОДЕЙСТВО ИЛИ ФИЛОСОФИЯТА НА ОМАЙВАНЕТО (магнетизъм), илюстрираща принципите на живота; илюстрована, 40 долара.
ЛЕКЦИИ ВЪРХУ ФИЛОСОФИЯТА НА МЕСМЕРИЗМА И ЯСНОВИДСТВОТО (наставление за неговото протичане и практическо приложение), 25 долара.
ПСИХОЛОГИЯТА – НАУКА ЗА ДУШАТА, с рисунки на нервната система, Джоузеф Хадок, доктор по медицина, 25 долара.
ФРЕНОЛОГИЯТА И ПИСАНИЯТА (ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО МЕЖДУ ТЯХ), от преподобния Джон Пиерпонт, 12,5 долара.
ФИЛОСОФИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ, Джон Бови Додз, 50 долара.
В 650-те страници на книгата ЛЕКЦИИ ВЪРХУ НАУКАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ (1865 г.), от доктор Силвестър Грахам много от споменатите трудове отново са рекламирани, този път групирани и поставени под заглавия като „Трудове по френология“, „Хидротерапия или водолечение“, „Месмеризъм – психология“ и пр. Във връзка с биографичния очерк от осем страници „Животът на Силвестър Грахам“ почти цяла страница е посветена на „Френологично описание“. Така че Елън Уайт пише за въпроси, които по онова време са били до голяма степен пред очите на читателската аудитория.
Съставителите. Тук свършва забележката под черта.) той идва директно при хората от това поколение и работи чрез силите, които ще характеризират все повече неговите „атаки“ с наближаването на края. По този начин умовете на хиляди са били отравяни и довеждани до неверие.
Като се има предвид, че умът на едно човешко същество по чуден начин засяга ума на друго, Сатана, който е готов да се възползва от всичко, се промъква и работи наляво и надясно. И докато посветилите се на тези „науки“ се хвалят до небесата поради „големите и добри дела“, които твърдят, че се извършват чрез тях, малко знаят каква сила за зло подпомагат. Това е силата, която ще действа „с всички знамения и лъжливи чудеса, с всички измами на неправдата“. Забележете вниманието на тези науки, скъпи читатели, защото борбата между Христос и Сатана още не е завършила.
Пренебрегването на молитвата кара хората да разчитат на собствената си сила и отваря вратата за изкушенията. В много случаи въображението бива пленено от научните изследвания и хората се ласкаят от съзнанието за собствената си сила. Науките, занимаващи се с човешкия ум, твърде много се въздигат в култ. Те са добри на своето място, но биват завладени от Сатана и неговите мощни агенти, за да измамват и погубват души. Фините му хитрости се приемат като дошли от небето и по този начин той получава поклонението, което го задоволява. Светът, за който се предполага, че е имал толкова голяма полза от френологията и от животинския магнетизъм, никога не е бил толкова покварен, както днес. Чрез тези „науки“ се унищожават добродетелите и се полагат основите на спиритизма.

НЕГОВАТА РАБОТА Е ДА ОТКЛОНЯВА УМОВЕТЕ НА ХОРАТА. Сатана е излязъл напред и е поставил себе си между Бога и човека. Неговата работа е да отклонява човешкия ум и да хвърля своята сянка точно на нашия път, така че да не можем да правим разлика между Бога и моралния мрак и поквара и да не виждаме огромното нечестие в света. Тогава какво трябва да направим по този въпрос? Да допуснем ли мракът да остане? Не!
За нас е осигурена сила, която ще внесе небесната светлина в нашия тъмен свят. Христос е бил в небето и Той ще донесе небесната светлина, ще отблъсне мрака и ще направи да се появи ярката светлина на Неговата слава. Тогава ще видим небесната светлина сред покварата, опетнението и осквернението.
Не трябва да се поддаваме на осквернението в света и винаги трябва да държим този факт пред нашето духовно зрение. Не бива да се взираме в това осквернение… Тогава какво да направим? Какво е нашето дело? Да гледаме „каква любов е дал нам Отец“ (1Йоаново 3:1).

МАЙСТОРСКИ ХИТРО ПРОМЪКВАНЕ ВМЕСТО ОТКРИТА И ДРЪЗКА АТАКА. Ако Сатана нападнеше християнството дръзко и открито, това веднага би завело християните при нозете на могъщия Избавител, Който единствен може да обърне противника в бягство. Но той обикновено не прави това. Много хитър и изкусен е и знае, че най-ефективният начин да прокара целите и намеренията си е да дойде при бедния греховен човек под формата на ангел на светлината. Преоблечен така, той работи върху ума, подмамва го, за да го отклони от правия и спасителен път. Сатан винаги е имал амбицията да фалшифицира делото на Христос и да установява своята сила и претенции. Той кара измамените смъртни същества да приписват делата и чудесата на Христос на научни принципи; прави ги да изглеждат като резултат от човешко умение и сила. И в края на краищата по този начин унищожава в ума на мнозина всичката истинска вяра в Христос като Месия и Божи Син.

УМОВЕТЕ НА МЛАДИТЕ – НЕГОВА СПЕЦИАЛНА ЦЕЛ. Специалното дело на Сатана в тези последни дни е да завладява умовете на младите хора, да покварява мислите им и да възпламенява страстите им. Всички са морални носители на свободна воля и като такива трябва да държат мислите си в руслото на правото и доброто.

САТАНА КОНТРОЛИРА УМА, КОЙТО НЕ Е РЪКОВОДЕН ОТ СВЕТИЯ ДУХ. Малцина вярват, че човечеството е потънало толкова ниско, колкото е, или пък че е толкова изцяло лошо, толкова отчаяно противопоставящо се на Бога, каквото всъщност е. „Копнежът на плътта [плътският ум] е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може“ (Римл. 8:6). Когато умът не се намира под прякото влияние на Божия Дух, Сатана може да го оформи така, както пожелае. Всички сили на ума, които той контролира, ще превърне в плътски нагон. Той е точно противоположното на Бога във вкус, възгледи, предпочитания, харесване или нехаресване, избор и поведение. Няма вече копнеж и удоволствие в онова, което Бог обича и одобрява, но наслаждение в неща, които Той презира. По такъв начин се поддържа поведение, оскърбително за Бога.
Това води до противоречие с онези, които се опитват да ходят в пътя на Господа. Те [които се противопоставят на истината] ще наричат светлината мрак, а мрака – светлина; доброто – зло, а злото – добро.

ОТ ДНИТЕ НА АДАМ ДО ДНЕС. Сатана се опитва да стои на кормилото и да управлява, за да завладее умовете на всички човеци, приели лъжите, с които той е измамил Ева, а след това я е употребил като средство да съблазни и Адам към грях. Сатана е продължавал своята благовидна работа над човешките умове от онзи ден до днес.

ХОРАТА, КОИТО ПОЗНАВАТ ИСТИНАТА, СА СПЕЦИАЛНА МИШЕНА ЗА САТАНА. Сатана постоянно действа, за да смущава умовете на онези, които познават истината. Събужда в тях подвеждащи чувства и им представя измамни примери. Живеещите двойнствен живот изповядват, че служат на Господа, но в същото време възнамеряват да провеждат собствените си планове – планове, които забавят самото дело, за чието приключване Христос е дал живота Си. Ако не се покаят и не се коригират, те ще бъдат измамени от неприятеля на душите.

САТАНА ОТКЛОНЯВА УМОВЕТЕ ЧРЕЗ ПРОТИВОРЕЧИВИ ВЪПРОСИ. Той [неприятелят] би бил възхитен, ако успее да отклони ума към всеки въпрос, който ще създаде разделение в чувствата и ще доведе Божия народ до борба и противоречие.

ДОМИНИРАНЕ НА ЕДИН УМ НАД ДРУГ. Сатана често пъти намира мощно средство за зло в лицето на силата, която едно човешко същество е в състояние да упражнява върху ума на друго. Това влияние е така фино, че личността, която бива оформена от него, често пъти не съзнава мощта му. Бог ми е възложил да направя предупреждение срещу това зло.

СИЛА ЗА ДОБРО, СИЛА ЗА ЗЛО. Влиянието на ум върху ум, което е мощна сила за добро, ако е осветено, е еднакво силно и за зло, когато се намира в ръцете на противопоставящите се на Бога. Тази сила Сатана е използвал в работата си за всаждане на злото в умовете на ангелите, като е направил да изглежда, че всъщност желае доброто на Вселената. Като възвишен херувим Луцифер е имал изключително висок пост. Бил е много обичан от небесните същества и влиянието му над тях е било особено силно. Много от тях са се вслушали в неговите внушения и са повярвали на думите му. „И стана война на небесата. Излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето“ (Откр. 12:8).

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА ЧОВЕШКИ УМ. Не трябва да се доверяваме на ума и на преценката на човек, защото тук са заложени много големи интереси, а човешкият ум не е без недостатъци, грешки и заблуди… Няма човешки ум толкова съвършен, че да не съществува опасност да бъде движен от погрешни подбуди или да разглежда нещата от погрешна гледна точка.

САТАНА БДИ ДА НАМЕРИ НЕЗАЩИТЕНИ УМОВЕ. Сатана наблюдава да завари ума незащитен в някой момент и по този начин да го завладее. Не искаме да бъдем невежи за неговите примки, нито искаме да сме победени от измамите му. Той е много доволен, когато го описваме с рога и копита, защото всъщност е интелигентно същество – някога е бил ангел на светлината.

ЗЛИ АНГЕЛИ СЕ ОПИТВАТ ДА УНИЩОЖАТ ВОЛЯТА НА ЧОВЕКА. Ако им бъде разрешено, ще действат [за да пленяват и завладяват] умовете на човеци, докато те престанат да имат свое мислене и собствена воля.

ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ Е В СЪПРОТИВЛЯВАНЕТО. Единственото ни спасение е да не даваме никакво място на дявола; защото неговите внушения и намерения са имали винаги за цел да ни навредят и да ни попречат да разчитаме на Бога. Той се преобразява на свят ангел, за да може чрез своите специални изкушения да вмъкне измамите си така, че да не различим примките му. Колкото повече се поддаваме, толкова по-мощно ще действат неговите измами над нас. Не е безопасно да се спори и да се разисква с него. За всяко предимство, което сме му дали, той ще изисква и още.
Единствената ни безопасност е – да отхвърлим твърдо още първото внушение на дявола към самонадеяност. Бог ни е дал чрез заслугите на Христос достатъчна благодат, за да противостоим на Сатана и да бъдем повече от победители. Съпротивляването на греха означава успех. „Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас.“ Съпротивата трябва да бъде твърда, решителна и постоянна. Губим всичко, което сме спечелили, ако се съпротивляваме днес, а се поддадем утре.

ИЗБЯГВАНЕ НА САМОНАДЕЯНИ ПОСТЪПКИ. Има хора, безразсъдно поставящи себе си в опасни обстоятелства и излагащи се на изкушения, в които би се изисквало чудо, за да може Бог да ги избави невредими и неопетнени. Това са самонадеяни постъпки, които Бог не одобрява. Изкушението на Сатана над Спасителя на света да Го накара да се хвърли от крилото на храма бе посрещнато твърдо. Христос се съпротиви решително. Архинеприятелят цитира едно Божие обещание като сигурно уверение, че Христос би могъл безопасно да извърши това въз основа на силата на обещанието. Исус посрещна това изкушение с текст от Писанието: „Писано е… да не изпитваш Господа, твоя Бог“. По същия начин Сатана увещава човеците да се поставят там, където Бог не изисква от тях да бъдат, представяйки им Писанието като оправдание за своите внушения.

ИСТИНСКА ВЯРА И БЕЗРАЗСЪДСТВО. Божиите обещания не са дадени, за да искаме прибързано Той да ни защитава, докато ние безразсъдно се втурваме към опасността, нарушавайки природните закони или пренебрегвайки благоприличието и правилната преценка, която Господ ни е дал за такива случаи. Това не може да бъде истинска вяра, това е безразсъдство…
Сатана идва при нас със светски почести, с богатствата и удоволствията на живота. Тези изкушения са различни според човека, за да подхождат на личности от всеки ранг и степен. Изкушават ги да се отклонят от Бога, за да служат повече на себе си, отколкото на своя Творец. „Ще ти дам всички тези неща“ – каза Сатана на Христос. „Същото казва и на човека: „Ще ти дам всички тези пари, земи, притежания, всичката власт, почест и богатства“… И човекът бива очарован, измамен и коварно омаян да върви към своята гибел. Ако се отдадем на светските неща, които нашето сърце и живот искат, Сатана е доволен.

ИЛИ ЗЛИТЕ АНГЕЛИ, ИЛИ БОЖИИТЕ АНГЕЛИ КОНТРОЛИРАТ ЧОВЕШКИЯ УМ. Или злите ангели, или Божиите ангели владеят умовете на хората. Умът ни се намира или под контрола на Бога, или под контрола на силите на мрака. И добре ще е да се запитаме къде стоим днес – дали под окървавеното знаме на княз Емануил, или под черното знаме на силите на злото.

САМО АКО ОТСТЪПИМ. Сатана не може да се докосне до ума или интелекта, освен ако ние му се поддадем.

НУЖНО Е ЯСНА ВЪТРЕШНА ПРОНИЦАТЕЛНОСТ. Нужно е вътрешно, духовно зрение, за да можем да разгличаваме „плявата от житото“, „науката“ на Сатана от науката на Словото и истината. Христос, Великият Лекар, дойде на нашия свят, за да донесе здраве, мир и усъвършенстване на всички, които Го приемат. Неговото евангелие не се състои от външно лустро и ритуали, чрез които (както е според дяволската наука) се върши зло дело, изглеждащо отначало като голямо благословение, но на практика – страшно проклятие.

МОЛИТВАТА ПОБЕЖДАВА САТАНА. Молитвата с вяра е голямата сила на християнина и със сигурност надмогва над дявола. Ето защо той ни внушава, че няма нужда да се молим. Сатана презира името на Исус, нашия Защитник; и когато сериозно се доближаваме при Него за помощ, сатанинските пълчища са обезпокоени. Добре подхожда на неговите намерения да занемаряваме практикуването на молитва, защото тогава лъжливите му чудеса се приемат много по-лесно. Това, което той не успя да постигне, когато изкушаваше Христос, постига чрез своите измамни изкушения с човека.