Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Опасността от неподходящо четиво – 31 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато виждам опасността, която заплашва младежта от неподходящо четиво, не мога да не изкажа по-подробно предупрежденията, които ми се дадоха относно това голямо зло.
Вредата за работниците, четящи недостойна литература, се осъзнава твърде малко. Вниманието им бива пленено и интересът им е подбуден от темата на материала, с който боравят. В паметта се запечатват изречения, внушават се мисли, почти несъзнателно читателят се влияе от духа на писателя и умът и характерът се повлияват от злото. Някои имат малко вяра и малко сила на себевладение и за тях е трудно да прогонят мислите, внушени от такава литература.
Преди да приемат истината за това време, някои са имали навика да четат романи. Като се съединиха с църквата, положиха усилие да победят този навик. Да предложиш на такива хора четиво, което вече са отхвърлили, е все едно да предложиш пиене на пияница. Подложени на постоянното изкушение, те скоро губят желание за доброто четиво. Те не се интересуват от изучаването на Библията. Нравствената им сила отслабва. Грехът изглежда все по-малко отвратителен. Проявява се нарастваща невярност заедно с увеличаващо се отвращение от практичните житейски задължения. Покварявайки умът е готов да сграбчи всяко четиво с възбуждащ характер. По този начин се отваря път Сатана да подчини напълно душата.
Произведения, които не толкова определено заблуждават и покваряват, също трябва да се избягват, ако придават нежелание за изучаване на Библията. Словото е истинската манна. Нека всички потиснат желанието си да четат литература, която не е никаква храна за ума. Невъзможно е да изпълнявате Божията работа с чисто чувство, докато умът е зает с такъв вид четиво. Хората в Божията служба не трябва да изразходват нито пари, нито време за леки четива. Какво е плявата пред житото?

Четенето и религиозната опитност
Няма време за лекомислени забавления и следване на себелюбиви наклонности. Време е за сериозни размисли. Не можете да живеете със себеотрицателния, себепожертвувателния живот на Изкупителя на човечеството и да намирате удоволствие в шеги и смешки, прекарвайки времето си в глупости. Имате нужда от опит в християнския си живот. Трябва да възпитавате ума за Божието дело. До голяма степен религиозният опит се определя от характера на книгите, които четете в свободното си време.
Ако обичате Писанията и ги изследвате винаги когато ви се удаде случай, техните съкровища ще станат ваши и тогава можете да бъдете сигурни, че Исус ви привлича към Себе Си.
„Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт“ (Колос. 2:8-10).
Не можем да имаме пълнота в Христос, докато сме готови да сграбчим нещата, които идват от така наречените велики мъже на земята и поставяме тяхната мъдрост пред мъдростта на най-великия Учител, който светът някога е познавал. Да се търси знание от такива източници, в Словото се представя като търсене на вода за пиене от разпукани щерни, които не могат да задържат никаква вода.
Нека истината на Бога бъде предмет на обсъждане и размишление. Четете Библията и я считайте като Божи глас, който ви говори директно. Тогава ще намерите въодушевление и мъдрост, която е Божествена.

_____________
Събирането на много книги за изучаване много често поставя куп знания между човека и Бога, което отслабва ума и го прави неспособен да схване това, което вече е приел. Умът става диспептичен. Нужно е мъдрост, за да може човек да избере между тези автори и Словото на живота, за да яде плътта и да пие кръвта на Божия Син.
Братя мои, оставете ручейчетата на долините и ела те при чистите води на Ливан. Никога не можете да ходите в Божията светлина, ако трупате в умовете си множество неща, с които не можете да се справите. Време е да решим да имаме небесна помощ и да оставим умовете си да бъдат проникнати от Божието слово. Нека да затворим вратата за такива четива. Нека да се молим повече и да ядем думите на живота. Ако благодатта няма по-голямо действие в ума и в сърцето, ние никога не ще можем да видим лицето на Бога.