Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Опасност от похвали – 65 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Беше ми показано, че трябва да се проявява голяма предпазливост, дори и когато е необходимо да се освобождават от угнетяващ товар мъже и жени да не би да са склонни да разчитат на собствената си мъдрост и да забравят, че са зависими от Бога. Не е добре да се хвалят личности или дори способностите на Христовите служители. В Божия ден мнозина ще бъдат претеглени на везните и поради човешкото превъзнасяне ще се окажат много леки. Бих желала да предупредя моите братя и сестри никога да не хвалят другите заради способностите им, защото човекът не може да понесе това. Личното Аз се възгордява много лесно и хората губят равновесие.
Пак казвам на моите братя и сестри, ако желаете да съхраните душите си чисти от кръвта на другите, никога не ласкайте и не хвалете старанията на бедните смъртни хора, защото това може да ги погуби. Опасно е да превъзнасяме с думи или с постъпки някой брат или сестра, колкото и смирено да изглежда тяхното поведение. Ако те действително притежават кроткия и смирен дух, така високо ценен от Бога, помагайте им да го запазят. Това да не става чрез укори или чрез подценяване на способностите им, много малко са обаче онези, които могат да понасят похвала, без това да им навреди.
Някои способни проповедници, известяващи истината за това време, харесват признателността. Тя ги вълнува, както виното пияницата. Поставете ги в малко събрание, което не се въодушевява лесно и не реагира особено емоционално, и те веднага ще изгубят интереса и ревността си, ще се обезсърчат в делото си, както пиячът, на когото се отнема ракията. Те никога няма станат истински служители на практика, докато не се научат да работят без подкрепата на похвалите