Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Основателите на дома – 29 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“С мъдрост се гради къща
и с разум се утвърждава.”
Онзи, който дава Ева за помощничка на Адам, извършва първото Си чудо на една сватба. В залата на пиршеството са събрани приятели и роднини. Там Исус поставя началото на Своята публична служба. По такъв начин осветява брака и го признава за свещена връзка, основана от Самия Него. Мъже и жени се свързват в свята брачна връзка, за да основат семейства, чиито членове, увенчани с почит, трябва да бъдат признати за членове на небесното семейство.
Христос почита брачната връзка, правейки я символ на връзката между Себе Си и Своите изкупени. Сам Той е Младоженецът, а невестата е църквата, за която говори като за Своя избраница: “Ти цяла си хубава, любима моя, и недостатък няма в тебе!” (Песен 4:7).
“Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил … за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка” (Ефес.5:25-27).
Семейната връзка е най-здравата, най-нежната и най-святата от всички връзки на земята. Тя е определена да бъде за благословение за човечеството и е благословение, когато в брак се встъпва със страх Божи и с истинско съзнание за лична отговорност.
Онези, които възнамеряват да встъпят в брак, трябва да размислят добре какви ще бъдат характерът и влиянието на основания от тях дом. Когато станат родители, на тях ще бъде поверено нещо свято. Те ще определят до голяма степен физическия и моралния образ, който децата им ще получат. А от характера на дома зависи състоянието на обществото. Влиянието на всяко семейство ще издига или ще сваля блюдото на везните.
Изборът на другар в живота трябва да бъде такъв, че да гарантира физическото, духовното и умственото благополучие на родители и деца. Трябва да бъде такъв, че родители и деца да бъдат благословение за съчовеците си и да прославят своя Създател.
Преди да поемат отговорностите на брака, мъжете и жените трябва да получат практическа подготовка за семейния живот, за да могат да изпълняват своите задължения и отговорности. Ранните бракове не са за препоръчване. Една толкова важна връзка, каквато е бракът, и с такива сериозни последици не бива да се предприема набързо, без достатъчна подготовка и преди да са се развили добре духовните и физическите сили.
Двамата партньори може да не притежават светски богатства, но трябва да притежават много по-голямото богатство ­ добро здраве. Обикновено е по-добре да няма голяма разлика във възрастта. Пренебрегването на това правило може да доведе до сериозни последици върху здравето на по-младия, а често и децата биват лишени от умствени и физически сили. От стари родители децата не могат да получат онези грижи и приятелски отношения, от които така се нуждаят. Смъртта отнема майката или бащата във време, когато тяхната любов и напътствия са най-необходими.
Само под покровителството на Христос може да се встъпи със сигурност в брачна връзка. Човешката любов трябва да бъде здраво свързана с Божествената. Само там, където царува Христос, може да съществува дълбока, истинска, самопожертвователна обич.
Любовта е ценен дар, който получаваме от Исус. Чистата и свята обич не е чувство, а принцип. Онези, които са подбуждани от истинска любов, не са нито неразумни, нито слепи. Наставлявани от Светия Дух, те обичат Бога над всичко и ближния си ­ както себе си.
Нека възнамеряващите да встъпят в брак да обръщат внимание на всяко чувство и на всяка проява на характера на лицето, с което искат да свържат живота си. Всяка стъпка към брачна връзка трябва да се характеризира с решителност, простота, искреност и сериозно желание да се живее според Божията воля и за Негова прослава. Бракът се отразява върху по-късния живот, както в този, така и в бъдещия свят. Един сериозен християнин няма да планира нещо, което Бог не би одобрил.
Ако Бог те е благословил с богобоязливи родители, търси техния съвет. Сподели с тях надеждите и плановете си. Приеми поуката, която ще ти предоставят от дългогодишния си житейски опит, и ще си спестиш много страдания в живота. Но преди всичко направи Христос свой Съветник. Изследвай Неговото слово с молитва.
При такова ръководство младата жена приема за другар в живота само човек, който притежава благородни, мъжествени черти на характера ­ трудолюбив, предприемчив и честен; който се бои от Бога и Го обича. А младежът ще търси за своя другарка и спътница в живота жена, която е трудолюбива и способна да носи своята част от житейското бреме, чието влияние ще го облагородява и възвисява и която ще го направи щастлив с любовта си.
“Благоразумната жена е от Господа” (Пр. 19:14). “Сърцето на мъжа є уповава на нея… тя ще му донася добро, а не зло, през всичките дни на живота си” (Пр. 31:11, 12). “Отваря устата си с мъдрост и законът на езика є е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на леност не яде. Чедата є стават и я облажават; и мъжът є я хвали, казвайки: Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките” (Пр. 31:26-29). Който е намерил такава жена, “…намерил е добро и е получил благословение от Господа” (Пр. 18:22).
По-късната опитност
Колкото и предпазливо и мъдро да е подходил човек към брака си, малко бракове ще бъдат наистина съвършени в момента на сключването им. Истинското единение на двамата е дело на по-късните години.
Когато пред новобрачната двойка се изпречи животът със своите трудности, грижи и тревоги, романтиката, с която въображението така често е украсявало брака, изчезва. Мъжът и жената започват да опознават характерите си така, както при по-раншната им връзка не е било възможно ­ твърде критично време. Щастието и благополучието на целия им бъдещ живот зависи от това, дали в този момент ще могат да тръгнат по правилния път. Често те откриват един в друг неподозирани дотогава слабости и грешки. Но сърцата, свързани с любовта, ще открият и неподозирани добродетели. Двамата трябва да се стремят да откриват именно добродетелите, а не грешките. Често собственото ни поведение и атмосферата, с която се обкръжаваме, решават какво ще откриваме един в друг. Много хора смятат за слабост проявата на любов и демонстрират въздържаност, отблъскваща другия. Този дух спъва потока на взаимното чувство. Когато изразите на благородно взаимно влечение се потискат, сърцето се усамотява и изстива. От тази грешка трябва да се пазим. Любовта не може да съществува дълго, ако не є се дава израз. Не оставяй сърцето, което е свързано с тебе, да чезне от липса на внимание и съчувствие.
Претърпяване с любов
Макар да се явят трудности, обърквания и обезсърчение, нито мъжът, нито жената трябва да допускат мисълта, че връзката им е била грешка и да се отчайват. Продължавайте да си оказвате един другиму същото внимание както в началото. Насърчавайте се по всякакъв начин. Мислете как да си доставяте повече щастие. Проявявайте взаимна любов и си отстъпвайте. Тогава вместо да се превърне в край на любовта, бракът ще бъде нейно начало. Топлотата на истинското приятелство, любовта, която свързва сърцата на двамата, е едно предвкусване на небесната радост. Всяко семейство е обкръжено от свещен кръг, чиито граници трябва да останат непристъпни. Нито мъжът, нито жената трябва да позволяват на някого да се ползва от доверието, което принадлежи само на тях.
Всеки трябва да се стреми повече да дава любов, отколкото да изисква. Развивайте всичко най-благородно у себе си и винаги бъдете готови да признавате доброто у другия. Съзнанието, че сме ценени, ни изпълва с въодушевление и удоволствие. Съчувствието и уважението насърчават стремежа към усъвършенстване, а и самата любов расте, когато се стремим към благородни цели.
Нито мъжът, нито жената трябва да оставят да позволяват да се заличи личността им. Всеки има свое лично отношение към Бога. Всеки трябва да Го пита: “Кое е право? Как мога най-добре да изпълня предназначението си в живота?” Нека пълнотата на вашата любов да тече към Онзи, Който е отдал живота Си за вас. Направете Христос първия, последния и най-добрия във всичко. И колкото любовта ви към Него става по-дълбока и по-силна, толкова и любовта помежду ви ще става по-благородна и по-ярка.
Мъжът и жената трябва да проявяват помежду си духа, който Христос прояви към нас. “Както Христос ни е възлюбил”, “Ходете в любов”. “Както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея”(Еф. 5:24, 25).
Нито мъжът, нито жената не трябва да упражняват произволна власт над другия. Не се опитвайте да карате насилствено съпруга(та) си да се подчинява на желанията ви. Не можете да правите това и да запазите взаимната любов. Бъдете внимателни, търпеливи, отстъпчиви, предпазливи и благородни. Чрез Божията благодат можете да имате успех във взаимното ощастливяване, както сте и обещали пред Господа в брачната клетва.
Щастие чрез несебелюбиво служене
Помнете, че щастието не се състои в това, да се затворите в себе си и да се задоволите само с подаряването на любовта си един на друг. Използвайте всеки случай да допринасяте с по нещо и за щастието на други хора. Помнете, че истинската радост се намира единствено в самоотверженото служене на другите.
Отстъпчивост, търпение и несебелюбие отличават думите и делата на всички, които водят нов живот в Христос. Ако се опитвате да живеете Неговия живот и се стремите да победите Аз-а и себелюбието си и да служите на другите, ще печелите победа след победа. По такъв начин влиянието ви ще бъде благословение за света.
Мъже и жени могат да постигнат идеала, завещан им от Бога, когато приемат Христос за свой помощник. Онова, което човешката мъдрост не може да направи, ще направи Божията благодат към посветилите Му се с любов и доверие. Неговото Провидение може да съедини сърцата с връзка, която е от небесен произход. Любовта ще се състои не само в размяна на нежности и любезни думи. Небесният “тъкачен стан” тъче с по-фини, но по-здрави основи и вътък, отколкото земните. И продуктът е тъкан, която може да издържи на всяко изпитание и да бъде трайна при носене. Сърцата ще бъдат свързани едно с друго със златната верига на любовта, траеща вечно.