Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОСНОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – 07 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ II
ОСНОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

7
БОЛЕСТ, КОЯТО ЗАПОЧВА В УМА*(ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: Виж глава 75 „Въображение и болест“.)

ТВЪРДЕ МАЛКО СЕ МИСЛИ ЗА ПРИЧИННИТЕ ФАКТОРИ. Твърде малко се мисли за причините, обуславящи смъртността, болестта и дегенерирането, които съществуват днес дори и в най-цивилизованите и обладетелствани страни. Човешката раса деградира.

ДЕВЕТ ДЕСЕТИ ОТ БОЛЕСТИТЕ ВОДЯТ НАЧАЛОТО СИ ОТ УМА. Умствените заболявания са навсякъде. Девет десети от болестите, от които човечеството страда, имат своята основа тук. Може би някои хора преживяват домашни проблеми, които като рак пояждат самата душа и изтощават жизнените сили. Угризенията поради греха понякога подкопават здравето на тялото и правят психиката неустойчива. Съществуват и погрешни християнски учения, като това за вечния горящ пъкъл и за безкрайните мъчения на нечестивите. Те дават преувеличени и изкривени възгледи за характера на Бога и водят до същия резултат върху чувствителните хора.

УМЪТ ВЛИЯЕ НА ТЯЛОТО. Връзката между ума и тялото е много тясна. Когато е засегнато едното, страда и другото. Състоянието на ума влияе върху здравето на целия организъм. Ако човекът е свободен и щастлив поради съзнанието, че се върши правото и е изпълнен с чувство на удовлетворение поради факта, че дарява щастие на другите, това създава радост, която се отразява на целия му организъм. Кръвта циркулира по-свободно и тялото е тонизирано. Божието благословение е целителна сила. Хората, които постоянно правят добро на другите, ще осъзнават и ще чувстват това както в сърцето, така и в живота си.

ДОБРЕ ХРАНЕН И ЗДРАВ МОЗЪК. Мозъкът контролира цялото тяло. Той трябва да бъде здрав, за да са здрави и другите части на организма. А за да бъде здрав мозъкът, кръвта трябва да е чиста. Ако чрез правилни навици на ядене и пиене кръвта се запази чиста, мозъкът ще се храни правилно.

ДАЛЕЧ ПРОСТИРАЩОТО СЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО. Понякога болестта се причинява чрез въображението, а понякога и се влошава. Мнозина боледуват цял живот, а биха могли да бъдат добре, стига само да бяха решили това. Мнозина си въобразяват, че и най-лекото излагане на слънце или на чист въздух ще им причини заболяване и лошите последици наистина настъпват, защото са били очаквани. Мнозина умират от болести, чиито причини са изцяло въображаеми.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА СИЛА НА МОЗЪКА ОЖИВОТВОРЯВА ОРГАНИЗМА. Върху влиянието на ума над тялото, както и на тялото – върху ума, трябва да бъде силно акцентувано. Електрическата сила на мозъка, подбудена от умствената активност, оживотворява целия организъм и по този начин представлява неоценима помощ за съпротива срещу болестите. Това трябва да бъде ясно. Силата на волята и важността на себевладението за запазването и за възстановяването на здравето; депресиращият и дори гибелен ефект на гнева, недоволството, себелюбието или нечистата съвест, както и удивителната, даваща живот сила на радостта, на несебелюбието и благодарността – всичко това трябва да бъде ясно изявено.

НЯКОИ ХОРА СЕ РАЗБОЛЯВАТ ПОРАДИ СЛАБОСТ НА ВОЛЯТА. При пътуванията си срещнах мнозина, които наистина страдаха поради собственото си въображение. Липсваше им сила на волята, за да се издигнат над болестта на тялото и ума и да се преборят с нея; и затова оставаха в робството на страданието…
Тези хора сами са направили от себе си инвалиди. Те умират бавно, умират от вялост – болест, която никой друг освен самите те не може да излекува.

ЗДРАВ УМ В ЗДРАВО ТЯЛО. Умствената и моралната сила зависят от физическото здраве. Децата трябва да бъдат научени, че всякакво удоволствие и себеугаждане трябва да бъдат пожертвани, щом се касае за здравето. Ако свикнат със себеотрицанието и самоконтрола, ще бъдат далеч по-щастливи, отколкото ако им се позволява да угаждат на желанията си за удоволствия или екстравагантност в облеклото… Добро здраве, здрав ум и чисто сърце – това са неща, които не са въздигнати в домовете като неща от първостепенна важност. Много родители не възпитават у децата си стремеж за полезност и чувство за дълг. Угаждат им, глезят ги и ги галят, докато себеотрицанието стане за тях нещо почти невъзможно. Не ги поучават, че за да имат успех в християнския живот, здравият ум в здраво тяло са от най-голямо значение.

ДЕЦА, ПРЕСИЛВАНИ ОЩЕ ОТ ТВЪРДЕ РАННА ВЪЗРАСТ. В класната стая със сигурност се полагат основите за болести от най-различен вид. Но по-специално най-деликатният от органите – мозъкът – често бива увреден от пресилване… По този начин животът на мнозина бива пожертван от амбициозни майки. Сред децата, чиито организъм е бил достатъчно здрав, за да оцелее след подобно третиране, твърде много носят последиците му през целия си живот. Нервната енергия на мозъка дотолкова е отслабнала, че след като достигнат зряла възраст, им е невъзможно да издържат на по-голямо умственото напрежение. Силата на някои от деликатните органи на мозъка, изглежда, е изчерпана. И не само физическото и умствено здраве на децата се поставя в опасност чрез изпращането им на училище в твърде ранна възраст. Те губят и от морална гледна точка.

БОЛЕСТТА ПОНЯКОГА Е ПРИЧИНЕНА ОТ ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ. Мнозина са болни физически, умствено и морално, защото вниманието им е насочено единствено към самите тях. Те биха могли да бъдат спасени от инертност чрез здравословната жизненост на по-млади хора с различна от тяхната нагласа, както и от неспокойната енергия на децата.

Малцина разбират ползата от грижата, отговорността и опита, който децата внасят в семейството… Къща без деца е пустиня. Сърцата на обитателите й са в опасност да станат себелюбиви, да имат предвид само собственото си удобство и да се вслушват само в собствените си желания и облаги. Те събират съчувствие за себе си, но малко даряват такова на други. Грижите и чувствата към зависимите деца премахват грубостта от човешкото ни естество, правят ни нежни и съчувстващи, оказват влияние върху развитието на по-благородните елементи от нашия характер.

ДЕПРЕСИРАЩИТЕ ЕМОЦИИ ВРЕДЯТ НА ЗДРАВЕТО. Дълг на всеки е да култивира у себе си радостно настроение, вместо да се съсредоточава върху скръбта и трудностите. Мнозина не само правят по този начин себе си окаяни и нещастни, но жертват здравето и щастието си пред едно болезнено въображение. Има неща в обстоятелствата на живота им, които не са приятни. Лицата им са постоянно намръщени и демонстрират много по-ясно от всякакви думи тяхното недоволство. Тези потискани емоции нанасят голяма вреда на здравето им, защото пречат на процеса на храносмилането и по този начин се намесват и в самото хранене. Скръбта и безпокойството не могат да излекуват и едно-единствено зло, но могат да нанесат огромна вреда. Докато радостта и надеждата „са живот за онези, които ги намират, и здраве за плътта“ (Притчи 4:22). Те облекчават и осветляват пътя на човека.

ПРИ ЛЕКУВАНЕТО НА БОЛНИТЕ ИЗУЧАВАЙТЕ УМА.*(ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: * Виж глава 42 „Ум и здраве“) При лечението на болните не трябва да се пренебрегват последиците от влиянието на ума. Правилно използвано, то може да се окаже едно от най-ефективните средства за борба с болестта.

БОЛЕСТНОТО СЪСТОЯНИЕ ИМА ПРОИЗХОДА СИ В УМА. Голяма част от човешките болести имат своя произход в ума и могат да бъдат лекувани чрез възстановяване на здравословното му състояние. Има много повече хора, отколкото можем да си представим, които са болни умствено. Заболяването на сърцето (в смисъл „на душата“ – б.р.) прави много хора диспептици, защото умственото смущение оказва парализиращо влияние върху храносмилателните органи.

ХРИСТОС ЛЕКУВА. Има душевни болести, които никакъв балсам не може да облекчи и никакво лекарство – да излекува. Молете се за тези хора и ги довеждайте при Исус Христос.

АТМОСФЕРАТА ОСИГУРЯВА ЗДРАВЕ И СИЛА. Преди всичко родителите трябва да обкръжават децата си с атмосфера на радост, учтивост и любов. Дом, в който обитава любовта и намира израз в погледи, думи и дела, е място, където ангелите обичат да обитават. Родители, нека слънчевата светлина на любовта, веселостта и щастливото доволство навлязат във вашите сърца и нека нейното сладко влияние прониква в целия дом. Проявявайте любезен, търпелив дух и насърчавайте същото у своите деца. Култивирайте всички добродетели, които могат да направят по-светъл домашния живот. Така създадената атмосфера ще бъде за децата онова, което са въздухът и слънчевата светлина за растителния свят, и ще осигуряват здраве и енергия за ума и тялото.