Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорности на младите – 45 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ако можеха само да видят колко много добри неща са в тяхната власт да извършат и ако бяха направили Бога своя сила и мъдрост, младите не биха се влияли от неосветените човеци. Вместо да чувстват личната отговорност и да полагат всички усилия, за да вършат добро на другите, те се отричат от нея и търсят свои развлечения. Безполезни членове на обществото са и живеят безцелно като пеперудите. Възможно е един младеж да има познание за истината, да вярва в нея, но да не живее според нея. Такава вяра е мъртва. Сърцето му не е докоснато, а поведението и характерът му не са променени в очите на Бога. Такива младежи изпълняват волята на Бога толкова, колкото и невярващите. Те не са по-близо до изпълнение на Неговата воля, отколкото невярващите. Сърцата им не се съобразяват с Божиите изисквания. Враждебни са на Бога. Тези, които се интересуват единствено от забавления и общуват с хора, които търсят удоволствия, се отричат от религиозните преживявания. Щом не са добри и верни, а изповядват Неговото име, ще им каже ли Господарят: „Хубаво, добри и верни слуго!“
Младежите са в голяма опасност. Неизброими злини крият леките книги, които четат. Губи се много време, което би могло да се употреби за по-полезни занимания. Някои се отказват дори от съня си, само и само да изживеят някоя нова любовна авантюра. Светът е наводнен с романи от всякакъв вид. Някои книги са извънредно опасни, защото са неморални и вулгарни, други са по-изтънчени, но всички влияят пагубно. О, да можеха младите да осъзнаят влиянието на възбуждащите истории върху ума! Можете ли след четенето на такива книги да отворите Божието слово и да възприемате с интерес думите на живот? Няма ли Божията книга да ви се стори безинтересна? Очарованието на прочетената любовна история е още в ума ви. Тя унищожава здравия вкус и ви пречи да се съсредоточите върху важните и тържествени истини, засягащи вечните ви интереси. Вие съгрешавате срещу родителите си, като разхищавате така безполезно времето, което по право им принадлежи. Вие съгрешавате и срещу Бога, като използвате така неразумно времето, което би трябвало да бъде посветено на Него.
Младите трябва да се насърчават да бъдат сериозни. Лекомислието, веселбата и шегите ще опустошат душата и ще предизвикат Божието неодобрение. Мнозина от вас се самоуспокояват, като смятат, че не влияят лошо върху другите. Въпросът е дали влияят добре. Стремите ли се чрез разговори и действия да водите другите към Спасителя, а ако вече Го изповядват, водите ли ги към по-тясно общуване с Него?
Младежите следва да култивират у себе си дух на посвещение и набожност. Те не могат да прославят Бога, ако постоянната им цел не е да пораснат до пълния ръст на Христос и да достигнат съвършенството в Него. Нека възвишените християнски качества да изобилстват във вас. Отдавайте на Спасителя най-добрите и най-святите си чувства. Стремете се към пълно послушание на Неговата воля. Той няма да приеме нищо по-малко от това. Не отстъпвайте от твърдите позиции поради насмешките и подигравките на хора със суетни умове. Следвайте Спасителя в трудности и благоденствие. Считайте за най-голяма радост и най-свята почит да носите кръста на Христос. Той ви обича. Той умря за вас. Ако не се стремите да Му служите с неразделени чувства, ще пропуснете да се усъвършенствате в святост и в страх Божи, а в края ще бъдете принудени да чуете ужасното: „Махнете се!“