Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорността на брачния живот – 13 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Мили мои братя и мили сестри, вие сте се съединили, сключвайки завет за цял живот. Вашето възпитание е започнало със семейния живот. Първата година от съвместния ви живот е година на изучаване, в която мъжът и жената опознават различните особености на характера си, така както детето се учи в училището. Не търсете в тази първа година от брачния живот нищо, което може да разруши бъдещото ви щастие.
За да стигнете до истинско разбирателство в семейните отношения, нужен е целия ваш живот. Който се задомява, постъпва в училище, което не трябва да напуска през целия си живот.
Братко мой, животът на жена ти по отношение на време, сила и щастие е тясно свързан с твоя живот. Влиянието ти над нея може да й служи като ухание на живот към живот или на смърт към смърт. Бъди грижлив, за да не разрушаваш живота й.
Сестра моя, сега ти ще трябва да учиш първите практически уроци за отговорността на брачния живот. Обмисляй грижливо как да осъществяваш тези задачи ден след ден. Никога не давай място на недоволството и гнева. Винаги се предпазвай от своя егоизъм.
В съвместния ви живот чувствата на единия трябва да допринасят за щастието на другия. Всеки да служи за щастието на другия. Такава е Божията воля за вас. Ако съумеете да се превърнете в едно неделимо цяло, все пак единият не бива да загуби личността си в другия. Бог владее вашата личност. Питайте Бога: Кое е праведно? Кое е грешно? Как мога най-добре да изпълня целта на моя живот? Вие не си принадлежите, „защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си [и с душите си, които са Божии]“ (1Коринт. 6:19, 20). Любовта ви към човека да бъде на второ място след любовта ви към Бога. Богатството на чувствата ви трябва да се излива към Онзи, Който даде живота Си заради вас. Ако някой живее за Бога, за него ще бъдат достъпни най-добрите и най-възвишените чувства. Дали вашата най-силна любов е насочена към Онзи, Който е приел смъртта заради вас? Ако това е така, то взаимната ви любов отговаря на небесния стандарт.
Любовта може да бъде светла като кристал и красива като чистотата му, но въпреки това да е повърхностна дотогава, докато не бъде изпитана. Дайте на Христос предимство във всичко – направете Го пръв, последен и най-добър. Гледайте непрекъснато на Христос, защото само тогава любовта ви към Него с всеки изминат ден ще става все по-съкровена във вас и вътрешно все повече ще ви свързва в случаите на изпитания. В зависимост от това дали обичта ви към Исус расте, обичта ви един към друг ще става все по-дълбока и по-силна. „А ние всички с открито лице като в огледало, гледайки Господнята слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен“ (2Коринт. 3:18).
Сега вече имате да изпълнявате дълг, който преди вашето бракосъчетание не сте имали. „И тъй, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение“ (Кол. 3:12). „И ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма“ (Еф. 5:2). Съблюдавайте грижливо наставлението: „Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа; защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата… Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея“ (Ефес. 5:22-25).

Тайната на щастието
Бракът като връзка за живота е символ на връзката между Христос и Неговата църква. Същият дух, който Христос разкри спрямо църквата Си, мъжът и жената трябва да си засвидетелстват един към друг.
Нито мъжът, нито жената да не пожелават да властват над другия. Господ е положил основния принцип, който в тази област дава посоката. Мъжът да се отнася към жена си с любов и нежност, така както Христос се грижи и изпитва такива чувства към църквата. А жената да уважава съпруга си и да го обича. Двамата да развиват дух на любезност, да имат убеждението, че никога не трябва да наскърбяват другия, нито да го нараняват.
Братко мой и сестра моя, вие двамата имате много силна воля. Тази сила можете да я насочите или за благословение, или за проклятие както за вас, така и за всички, с които сте свързани. Никой от вас не трябва да мисли как да подчини волята на другия. Това не може да стане и да запазите любовта си. Налагането на волята разрушава мира и щастието на дома. Животът ви не трябва да бъде изпълнен от кавга и спор. Спорите ли, неминуемо и двамата ще станете нещастни. Бъдете благородни в поведението си един към друг и любезни в думите си. Отказвайте се от личните си желания. Бдете над думите си, защото те упражняват мощно влияние за добро или за зло. Никога не допускайте остър тон. Изпълвайте съвместния си живот с благоуханието на христоподобния живот.
Преди някога някой да влезе в такава тясна връзка като брака, той трябва да се е научил как да се владее и как отнася към другите.

Възпитанието на децата
При възпитанието на едно дете понякога се получава още непросветената и необучена воля на детето да се противопостави на солидната, зряла воля на майката. При такива случаи майката се нуждае от голяма мъдрост. Чрез необмислено държане и принуда, тя може да навреди на детето много.
Такова остро противопоставяне би трябвало да се избягва по възможност, защото означава ожесточена битка както за майката, така и за детето. Но ако вече се е стигнало дотам, то детето трябва да бъде накарано да се покори на по-мъдрата воля на родителите.
Майката би трябвало изцяло да чувства властта си и да осуетява всичко, което може да създаде у детето дух на отрицание. Не е необходимо да му заповядваме с висок глас. Майката ще спечели много, ако му говори с кротък и нежен глас. Да се държи с детето по такъв начин, че то да бъде спечелено за Исус. Тя трябва да разбира, че Бог е нейният Помощник и че нейното могъщество се крие в любовта й. Ако е мъдра християнка, нека не се опитва да насилва детето да се подчини. Тя се моли неприятелят да не удържи победа. Докато се предава на молитва, ще осъзнава все по-нови неща от духовния живот. Разбира, че същата сила, която работи в нея, работи също и в детето й. То ще става все по-мило и по-послушно. Битката ще бъде спечелена. Нейното търпение, любезност и думи на мъдро обуздаване са извършили своето дело. Спокойствие настъпва след бурята, както слънчевата светлина – след дъжд. И ангелите, които са били свидетели на случая, запяват в хармония радостно.

Себеотричане
В съвместния живот на мъжа и жената настъпват кризи. Ако в такива случаи те не са ръководени от Божият Дух, показват същата ожесточеност и неразумност на духа, който често проявяват децата. Воля срещу воля – това са като два кремъка, удрящи се един в друг.
Братко мой, бъди любезен, търпелив и снизходителен. Твоята жена не те е взела за свой мъж, за да владееш над нея, но за да бъдеш неин помощник. Никога не бъди властен и заповядващ. Не използвай силата на волята си да принуждаваш съпругата си да се подчинява на желанията ти. Помни, че тя също има воля и също иска да се изпълни нейното настояване, както ти искаш да се изпълни твоето. Не забравяй също, че ти имаш предимството на по-голям опит. Оставай учтив и изпълнен със съобразителност. „Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна“ (Яков 3:17).
Вие двамата непременно трябва да извоювате победа срещу своенравната си воля. В тази борба можете да победите само с помощта на Христос. Може твърдо и дълго да воювате и дори да пожелаете вече Аз-ът ви да отстъпи, но няма да успеете, ако не получите сила от горе. Само чрез благодатта на Христос можете да победите Аз-а и самолюбието. Ако живеете както Исус, като проявявате себеотрицание на всяка стъпка и съчувствие към нуждаещите се, тогава ще постигате победа след победа. Ден след ден вие по-добре ще научавате как да побеждавате вашето Аз и как да укрепвате слабите места в характера си. Господ Исус Христос ще бъде вашата светлина, вашата сила и корона на вашата радост, защото сте пожелали да покорявате волята си на Неговата воля.
Мъже и жени могат да постигнат поставената от Бога цел само ако приемат Христос за техен помощник. Предавайте се безрезервно на Бога. Съзнанието, че воювате за вечния живот, ще ви дава дълбоко успокоение и сила. Христос може да ви даде сила да побеждавате. Само с Неговата помощ ще изтръгнете напълно дълбоките корени на себелюбието си.
Христос умря, за да може животът Му да се обедини с живота на човека чрез свързване на Божественото с човешкото. Той дойде на този свят и живя като Богочовек, за да бъде животът на мъжете и жените хармоничен, както е намерението на Бога. Спасителят ви призовава да се отречете от себе си и да носите кръста си. Тогава нищо няма да възпрепятства развитието на цялостното ви същество. Вашето живеене всеки ден ще разкрива здрави, хармонични действия.

Светлина върху пътя на ближните
Помнете мои скъпи братя и сестри, че Бог е любов и чрез Своята милост може да ви привлече, да ви направи щастливи един към друг, както сте си обещали при брачната клетва. Чрез силата на Спасителя можете да работите с мъдрост и мощ, за да помогнете на някой деформиран живот да стане прав в Бога. Има ли нещо невъзможно за Христос? Той е съвършен в мъдрост, правда и любов. Не се затваряйте в себе си, доволни да изливате цялата си любов единствено един към друг. Използвайте всеки случай, за да допринесете за щастието на заобикалящите ви, споделяйки с тях вашите чувства. Благата дума, пълният със съчувствие поглед или изразът на уважение биха се оказали за много борещи се, самотни хора чаша студена вода за жадната душа. Дума на окуражение или жест на любезност биха допринесли твърде много за облекчаване на товарите, които с цялата си тежест лежат върху уморени рамена. В себеотрицателното служене е скрито истинското щастие. Всяка такава дума и всяко такова действие се докладват в небесните книги като извършени за Христос. „Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили“ (Матей 25:40).
Живейте в слънчевата светлина на любовта на Спасителя; тогава вашето влияние ще послужи за благословение на света. Оставяйте се под влиянието на духа на Исус. Законът на любезността нека винаги да бъде на устните ви. Дълготърпение и себеотрицание отличават думите и делата на тези, които са новородени и водят нов живот в Христос.

___________
„… никой от нас не живее за себе си…“ (Римл. 14:7). Характерът сам се разкрива. Погледът, тонът на гласа и нашите постъпки – всичко това или засилва щастието в семейния кръг, или го разрушава. Вие оформяте нрава и характера на децата си; те биват или вдъхновявани, или тласкани да разрушават доверието и любовта. Под действието на тези влияния всички стават по-добри или по-лоши, по-щастливи или по-нещастни. Имаме задължението към нашите семейства да осъществяваме на практика познанието за Словото Божие. Би трябвало да правим всичко възможно, за да бъдат просветлени, очистени и утешени тези, с които сме свързани родствено чрез нашия брак.

____________
В света има мнозина, които жадуват за обич и съчувствие, мнозина, на които е необходимо тези чувства да им бъдат дадени. Много мъже обичат своите жени, но са твърде себелюбиви да им го покажат. Високомерното им достойнство и гордост ги възпират да изразят своята обич чрез думи или дела. Много мъже изобщо не знаят колко жадува сърцето на жена им за нежни думи на похвала и обич. Най-накрая те неочаквано погребват своите мили, като сами са ги погубили, и после роптаят, че Провидението им е отнело техния мил житейски спътник. Ако биха могли да надзърнат в сърцето му, биха узнали, че собственото им поведение е било причина за преждевременната смърт. Религията на Христос ни кара да бъдем дружелюбни и учтиви, а не да останем докрай твърди и неподдаващи се на промяна. Трябва да умрем спрямо нашето Аз и да ценим ближните си по-високо от самите себе си (т. III, 1875 г., с. 527-528).