Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорност за светлината – 37 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Отговорност за светлината – 37 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Млади мъже и жени, вие сте отговорни пред Бога за светлината, която ви е дал. Ако не се обърне внимание на светлината и предупрежденията, те ще свидетелстват против вас в съда. Опасностите са ви ясно заявени; съветвани и предпазвани сте били от всяка страна; обградени сте били с предупреждения. В Божия дом сте слушали най-тържествените, изпитващи сърцето истини, представени от Божии служители с изявяването на Божия Дух. Как са повлияли тези тържествени апели на сърцата ви? Как са повлияли върху характерите ви? Вие сте отговорни за всеки един от тези апели и предупреждения. Те ще въстанат в съда, за да осъдят водещите живот на суета, лекомислие и гордост.
Мили млади приятели, каквото посеете, това и ще пожънете. Сега е за вас времето за сеене. Каква ще бъде жетвата? Какво сеете? Всяка изговорена дума, всяка постъпка е семе, което ще даде добър или лош плод и в резултат – радост или скръб за сеяча. Каквото е посятото семе, такава ще бъде и жетвата. Бог ви е дал голяма светлина и много привилегии. След като ви е дадена тази светлина, след като опасностите са ви били ясно изложени, отговорността е вече ваша. Начинът, по която се отнесете към светлината, който Бог ви дава, ще обърне везните за щастие или за окаяност. Сами определяте участта си (“Свидетелства”, т. III, стр. 363).