Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отговорност за спечелване на души – 58 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Отговорност за спечелване на души – 58 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Младежите за натоварени с тежки отговорности. Бог очаква много от тях – живеещи в това поколение на голяма светлина и знание. Той желае да ги използва за разпръсване на заблудата и предразсъдъка, които помрачават умовете на мнозина. Младите хора трябва да дисциплинират себе си, като съберат всяка чертичка и точка на знание и опит. Бог ги държи отговорни за дадените им случаи и възможности. За предстоящата им работа са необходими техните сериозни усилия, за да бъде извършена от място на място според изискванията на времето.
Ако младежите посветят ума и сърцето си в служба на Господа, те могат да стигнат до един висш образец на работоспособност и полезност. И това е очакваният от Господа образец. Да се постигне по-малко от това, означава да бъде отказано да се използват по най-добрия начин дадените от Бога възможности. На този отказ ще се гледа като на предателство спрямо Бога – несъгласие да се работи за доброто на човечеството.
Какво правите, скъпи младежи, за да известите на другите колко е важно да се възприеме Божието слово като водач, да се пазят заповедите на Йехова? Заявявате ли с думи и пример, че човек може да бъде спасен само чрез послушание към Божието слово? Ако искате да правите това, което можете, ще бъдете за благословение на другите. Когато работите според най-доброто, което могат да дадат вашите способности, пред вас ще се отварят пътища и възможности, за да извършите още повече (за по-голяма работа) (“Младежки наставник”, 1 януари 1907 г.).

Свидетелстване за Христос
Всички, които са на страната на Господа, трябва да изповядват Христос. “Вие сте Мои свидетели – казва Господ.” Вярата на истински доверилия се на Бога човек, ще се прояви външно в чистота и святост на характера. Вярата действа чрез любовта и очиства душата, а с вярата дойде и съответстващото послушание, вярно изпълняване на Христовите думи. Християнството е винаги силно практично, адаптиращо се към всички обстоятелства на действителния живот. “Вие сте Мои свидетели – казва Господ.” Пред кого? Пред света. Защото където и да отидете, трябва да излъчвате около себе си свято влияние. Христос трябва да пребъдва в душата ви и вие трябва да говорите за Него и да изявявате красотата на Неговия характер.

Нашият разговор
В днешно време модерната религия така е оформила характера на младежите, изповядващи Христос, че те рядко споменават Неговото име пред другарите си. Разговарят върху много и различни теми, но скъпоценният план на изкуплението не е предмет на разговора. Нека като християни на практика да променим този ред на нещата и “да изявяваме” “превъзходствата на Този, Който ви призовава от тъмнината в Своята чудесна светлина”. Ако Христос пребъдва в сърцето чрез вяра, вие не можете да мълчите. Ако сте намерили Исус, вие ще бъдете истински мисионери. Трябва да проявите своето въодушевление по този въпрос и онези, които не ценят Исус, нека разберат, че сте открили колко скъп е Той за вашата душа, че е вложил нова песен в устата ви – песен на възхвала към Бога.
Мили мои приятели, желаете ли да започнете християнския си живот като хора, чиито сърца горят от любов към Исус? Никога не ще разберете, колко добро можете да направите, като говорите нежни, здрави, сериозни думи за спасението на душата на ближните си, които не се смятат за Божии чада. От друга страна може никога да не узнаете, чак до времето на съда, колко много възможности сте пропуснали да бъдете свидетели за Христос. Може никога да не узнаете в този свят каква вреда сте нанесли на определена душа чрез вашите малки лекомислени постъпки, повърхностни разговори, чрез несериозността си, което е било съвсем несъвместимо с вашата свята вяра.

Спечелване на тези, които обичаме
Вярно е, че може да сте загрижени до известна степен за душите на вашите обични. Може би се опитвате да им разкриете съкровищата на истината и в ревността си да проливате сълзи за тяхното спасение. Но когато думите ви сякаш им правят малко впечатление и няма никакъв явен отговор на вашите молитви, вие почти сте склонни да обвините Бога, че трудът ви е безплоден. Смятате, че вашите мили близки имат особено корави сърца и не откликват на усилията ви. Но помисляли ли сте сериозно, че грешката може да е в самите вас? Помисляли ли сте, че с едната си ръка събаряте онова, което се стремите да изградите с другата?
Понякога позволявате на Светия Дух да бъде контролираща сила в живота ви. А друг път сте се отричали от вярата чрез делата си и сте унищожавали онова, което сте изградили за вашите близки с толкова труд. Защото положените за тяхното спасение усилия са имали малко въздействие поради делата ви. Вашият нрав, неизказаните ви думи, вашите маниери, състоянието на оплакване и недоволство на вашия ум, липсата у вас на християнско благоухание, липсата ви на духовност, самия израз на лицето ви е свидетелствувало против вас…
Никога не подценявайте важността на малките неща. Малките неща съставляват действителната дисциплина на живота. Чрез тях душата се обучава как да расте в подобие на Христос или пък носи подобието на злия. Бог ни помага да култивираме навици на мислене, говорене, гледане и действане, които ще свидетелстват на всички около нас, че сме били с Исус и сме се научили от Него (“Младежки наставник”, 8 март 1893 г.).

Сериозност
Животът, прекаран в активна работа за Бога, е цяло благословение. Много хора, които прахосват времето си за незначителни неща, в празни съжаления и безполезни роптания, биха живели съвсем различно, ако оценят светлината, която Бог им е дал и я оставят да осветява другите. А мнозина правят живота си нещастен чрез собственото си себелюбие и любов към удобство. Чрез усърдна активност животът им би могъл да стане като блестящи слънчеви лъчи, които да изведат намиращите се в мрачния път на смъртта в пътя към небето. Ако възприемат това поведение, собствените им сърца ще бъдат изпълнени с мир и радост в Исус Христос (“Ривю енд Хералд”, 25 октомври 1881 г.).