Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Отличителните белези на благородството – 74 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Отличителните белези на благородството – 74 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

През трите години на обучение Даниил и неговите другари запазиха въздържателните си навици, верността си към Бога и постоянната си зависимост от Неговата сила. Когато дойде времето способностите и постиженията им да бъдат проверени от царя, те бяха изпитани заедно с другите кандидати за служба в царството. Но “измежду всички тях не се намери нито един като Даниил, Анания, Мисаил и Азария”. Тяхната проницателност, изискан и правилен говор, обширните им знания, свидетелстваха за ненакърнена сила и енергия на умствените им способности. Затова устояха пред царя. “И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражалци, които бяха в цялото му царството.”
Бог винаги почита правото. Покорени от великия завоевател, във Вавилон бяха събрани най-обещаващите младежи от всички страни на света. Но между всички тях еврейските пленници бяха без съперник. Изправената стойка, сигурната, гъвкава походка, красивата външност, непомрачените чувства, неопетненият дъх – всички тези отличителни черти говореха за благородството, с което природата бележи послушните на нейните закони.

Въздействието на физическите навици върху ума
Добре да се позамислим върху представения тук урок. Строгото съобразяване с библейските изисквания ще бъде благословение както за тялото, така и за душата. Плодът на духа е не само любов, радост и мир, но и въздържание. Наредено ни е да не оскверняваме телата си; защото те са храмове на Светия Дух.
Еврейските пленници имаха същите страсти како нашите. Те останаха непоклатими на съблазнителните влияния на луксозните вавилонски дворци. Днешните младежи са заобиколени с примамки, водещи към себеугаждане. Особено в големите градове всяко чувствено задоволяване под различна форма е лесно достъпно, твърде привлекателно и приканващо. Онези, които като Даниил откажат да се осквернят, ще пожънат наградата да се ползват от добри въздържателни навици. С придобиването на по-голяма физическа издръжливост и увеличена сила, те са си осигурили банков депозит, от който да черпят в случай на непредвидена служба.
Добрите физически навици създават умствено превъзходство. Умствената сила, физическата издръжливост и дълголетието зависят от неизменни закони. Богът на природата няма да се намеси, за да запази хората от последиците на нарушените природни изисквания. Който иска да се владее, трябва да се въздържа във всичко. Ясният ум на Даниил, твърдостта на целите и намеренията му, силата му да придобива познания и да се съпротивлява на изкушението, се дължаха до голяма степен на простата хранителна диета, свързана с неговия молитвен живот.

Оформяне на собствената участ
Голяма истина има в поговорката: “Всеки е ковач на собствената си съдба”. Вярно е, че родителите са отговорни за отпечатъка, който оставят върху характера на своите синове и дъщери, както и за образованието и възпитанието им,е вярно и това, че нашето положение и полезност в света зависят до голяма степен от собствения ни начин на действие.
Даниил и неговите другари се радваха на предимствата от правилното обучение и възпитание в ранните си години. Но не само тези привилегии бяха оформили личността им. Дойде време, когато трябваше да действат сами – когато бъдещето зависеше от личното им поведение. Тогава те решиха да бъдат верни на дадените им в детството уроци. Страхът от Господа – начало на мъдростта, бе източникът на тяхното величие.
Историята на Даниил и неговите млади другари е записана в страниците на Боговдъхновеното слово за полза на младежите от следващите векове. Чрез доклада за тяхната вярност към принципите на въздържанието Бог говори днес на младите мъже и жени, като им заръчва да събират скъпоценните лъчи светлина, която е дал върху предмета за християнското въздържание, и да живеят в хармония със здравните закони.

Въздържанието богато възнаградено
Днес има нужда от хора, които като Даниил желаят и имат смелостта да действат. Чисто сърце и силна, безстрашна ръка – ето какво търси светът днес. Божието намерение е било човек да се развива непрестанно всеки ден да се изкачва на по-високо стъпало по стълбата на съвършенството. Бог ще ни помогне, ако ние се стремим да си помогнем сами. Нашата надежда за щастие и в двата свята зависи от развитието ни в единия от тях. При всяко положение трябва да се пазим от първата стъпка към невъздържанието.
Мили младежи, Бог ви призовава да извършите дело, подпомогнато от Неговата благодат. “…Да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно разумно служене.” Стойте твърдо и достойно и покажете даденото ви от Бога мъжко и женско достойнство. Покажете чистота на вкусовете, апетита и навиците, които могат да се сравнят с Данииловите. Бог ще ви възнагради със спокойни нерви, бистър ум, здрава преценка и остра проницателност. Днес младежите, с твърди и непоклатими принципи ще бъдат благословени с телесно, умствено и душевно здраве (“Младежки наставник”, 9 юли 1903 г.).

Религия и здраве
“Страхът от Господа е началото на мъдростта.” Когато хора с лоши навици и грешни практики отстъпят пред силата на Божествената истина, навлизането на Божието слово в тяхното познание ги осветлява и им дава разбиране. Истината бива приета от сърцето; и моралната сила, която сякаш е била парализирана, се съживява. Човек бива завладян от по-силно, по-ясно разбиране от преди. Той е закрепил душата си на вечната скала. Здравето се подобрява от самото чувство за сигурност в Христос. Така религията и здравните закони вървят ръка за ръка (“Свидетелства”, т. IV, стр. 553,554).