Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОТЧУЖДЕНИЕТО-ВРАГ НОМЕР ЕДНО. КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ „ЩРАКВАНЕТО НА КАПАНА“ – ЧАСТ ТРЕТА – ДЕЦАТА, ДРОГАТА, РОДИТЕЛИТЕ

Предотвратявайте отчуждението, укрепвайте доверието на децата си в самите вас
Съществуват множество фактори, които предразполагат юношите към употребата на наркотици. За много от тях пушенето и пиенето са символ на независимост или средство за присъединяване към определен кръг приятели.
Много младежи се опитват чрез алкохол и наркотици да притъпят чувствата си на затруднение, безсмислие, безполезност, омраза, които като че ли по друг начин не могат да овладеят. Опиатите им създават за момент лъжливото чувство за справяне с тях.
Възпитателите могат да намалят рисковете, свързани с употребата на алкохол и наркотици, по следните начини:
1.Запазете одобрителното си отношение към детето в годините на неговото детство. Това ще предпази бъдещия млад човек от чувството на отчуждение и ще развие доверието му в себе си. Одобряващият себе си младеж ще успее да се интегрира по-добре и в кръга си от приятели.
2.Способността да се овладява импулсивното поведение на юношите е свързано с ясното определяне на границите в поведението им и със сигурността им в семейството.
3.Животът на младия човек се разпада, когато той не може да се справя със сложните ситуации и няма изградени умения за общуване. Той се нуждае от примера и наставленията на родителите си.
4.Нещата, които карат юношите да се чувстват различни или по-лоши (семейни проблеми, изпити, физически или психически особености), увеличават риска от употребата на алкохол и наркотици от тях.
Намесвайте се, ако детето ви употребява алкохол и наркотици
Знанието или страхът от зависимостта от употребата на алкохол и наркотици прави юношите конфликтни или равнодушни. Тъй като много млади хора посягат към тях, добре е родителите да се информират по-подробно за вредата от тях и да формират собственото си отношение, имайки предвид възможно най-лошото, което може да се случи с децата им. Според статистиката това се става рядко, в по-леките случаи излизането от положението става по-лесно.
1.Намесете се в опитите на младежа възможно най-рано. Когато усетите миризма на наркотик или забележите неуверена походка, сънливост или свръхактивност, причината за това може да бъде употребата на алкохол и наркотици. Ако приятелският кръг, успехът в училище, използването на парите, настроенията или външният вид на детето ви се променят значително, имате сериозни причини да проверите дали това не се дължи на употреба на наркотици или на нещо друго.
2.Овладейте емоциите си! Не се вайкайте, не се ужасявайте, не заклеймявайте, нито заплашвайте. Не обръщайте внимание на несъществени неща като облеклото на младежа или езика му.
3.Бъдещето на младия човек е в ръцете на вашата приемаща любов. Покажете му, че го цените. Погледнете нещата от негова гледна точка. Активното слушане и откритите ви въпроси ще му помогнат да се отпусне и да ви обясни положението, в което се намира.
4.Задавайте въпросите си директно:“Забелязъл съм, че…….. На какво се дължи това?“ „Пушил ли си някога?/Употребявал ли си…..?“ „Колко често и колко си употребявал?“ „Ти обезпокоен ли си от това?“
5.Насърчаете младия човек да сподели своите мечти и да обмисли последствията от употребата на алкохол и наркотици. Съсредоточете се върху търсенето на решения на проблема. Приемането и разбирането биха помогнали много повече, отколкото наказанието. Покажете на детето си, че вярвате в бъдещето му.
6.Обсъдете с него проблема за зависимостите и границите, поставени от закона. Размишлявайте заедно върху това, как младият човек на практика може да се откаже от опиатите.
7.Зависимият от алкохол и наркотици младеж е в капана на една лъжа. Не му позволявайте да ви заблуди с обясненията си. Той не е в състояние да реши другите си проблеми, преди да разреши този. Ако е необходимо, потърсете професионална помощ.
8 Не оставяйте дрогирания младеж сам. Вземете мерки за безопасността му. Помогнете му да разбере, че е отговорен за поведението си и за състоянието, в което се намира. След като сте се справили с проблема, настоявайте за по-задълбоченото му разглеждане.
Когато свойте сили не са достатъчни
Понякога родителите имат чувството, че говорят на глухи, и силите им се изтощават. Понякога вълните на безсилието отминават с времето или след разговор с други родители в същото положение. Когато почувствате, че обичайните подходи към детето нямат необходимия ефект, по-добре ще е да се обадите на други родители и на учителите му. Поддържайте тясна връзка с училището, в което учи детето ви – отговорност за възпитанието му носят и неговите преподаватели. Можете да разговаряте с училищния психолог или да се свържете с консултантите по семейните въпроси към общината или района, в който живеете, с поликлиниката, с младежките клубове за борба с дрогата или със службата по въпросите на психическото здраве.
Ето още няколко полезни съвета:
1.Говорете с детето си за вредата от тютюна, алкохола и наркотиците. То се нуждае от информация за въздействието им върху човешкия организъм и за последиците от употребата им. В разговор можете да му покажете, че му имате доверие и че държите то да остане трезвеник. Прекаленият ентусиазъм в едната или в другата посока ще увеличат желанието му да посегне към тях.
2.Не позволявайте на детето да опитва подобни вещества вкъщи. Примерът, даден с добро намерение, лесно може да се трансформира в ума на младия човек в разрешение за употребата на такива неща.
3.Не се показвайте пред децата си дрогирани или пияни. Наркотиците и алкохола не са нищо добро във възпитанието им. Децата не могат да свържат поведението на възрастния с употребата на спиртни напитки или дрога. Малкото дете само се бои от странния начин на говорене и от странното поведение на своите родители. По-големите деца преценяват дали сте достойни за тяхното уважение. Примерът на родителите е изключително важен – от тях децата научават дали се нуждаят от опиати, за да бъдат спокойни и щастливи.