Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

„ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ЧУДЕСАТА“, Джордж Вандеман, част 4, ИСТИНАТА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЯТА НА ХИЛЪРИТЕ

(Хилъри – лечители, прибягващи към помощта на духовете)

Аз имам две необичайни статии. Една от тях е с дата 11 януари 1978 година. Изрязах я от „Сан Франциско Кроникъл“, статия с контрастно заглавие „Противниците на умствената енергия я наричат предразсъдък“. Там, в частност, се казва: „Ако вие сте склонен да мислите, че НЛО може в действителност да съществува… Ако ви се струва, че Бермудския тръгълник е доста опасно място… Ако вие, макар и малко, сте предразположен да слушате подобни разкази, а милиони американци, изглежда, обичат да ги слушат, то учените и специалистите, са много обезпокоени от вашето положение.
Те смятат, че вие се поддавате на лъжа. В растежа на култовете и окултните науки, те забелязват признака на най-силната болест на века. За тях решаващ фактор се явява науката, противопоставяща се на предразсъдъците.“
Все пак след малко повече от шест години (03.04.1984 г.) във вестника „Окленд Трибун“, който се издава от другата страна на Сан Франциско, била публикувана обширна статия, озаглавена: „Екстрасенсите получават научна подкрепа“. Тя заема по-голяма част от втората страница, и продължението й е напечатано в следващия брой. Общият тон на статията е одобрителен, нейната същност може да бъде сведена към следното твърдение: „Ако „Екстра“ действа, защо да не се извлече от нея някаква полза?“
Изглежда, че сме свидетели на годежа между парапсихология и наука. В град Оринд в университет на името на Джон Ф. Кенеди, намиращ се зад оклендските хълмове вече съществува отделение по парапсихология.
Парапсихологията отдавна се е стремила да получи признание като наука, затова тя винаги е криела сродството си с окултизма. Обаче, нейните най-убедителни свидетелства са получени от медиуми, а без медиуми тази псевдонаука би банкрутирала много бързо.
Парапсихологията – това е изследване на окултните явления. Между другото никой изследовател не ще преуспее в проучването на окултизма, ако по някакъв начин не вземе под внимание изцеленията на хилърите. Практически, всички спиритисти и медиуми в една или друга степен притежават изцелителна дарба. По този начин, разнообразни прояви на екстраизцеления в действителност се явяват като подобласт на парапсихологията.
Но науката и парапсихологията, науката и окултизма, западната медицина и екстраизцеленията никога преди не са се опитвали да имат нещо общо. Времената се менят. Противно на здравия разум парапсихологията вече се нарича наука, и все по-голям брой лекари се опитват да въздействат на здравето на пациентите си чрез методите на медиуми и парапсихолози. Дори се открехва леко вратата за магията.
По-голяма част от сътрудниците на Академията по парапсихология и медицина с численост 1500 човека се състои от лекари. Значително внимание се отделя на изследванията и методите на екстраизцеленията. Президентът на Академията – доктор Роберт А. Бредли е медиум. Той се явява автор на метода за естественото детераждане, идеята за което получи, според собствените му думи, от един негов шеф-дух. Главната задача на тази Академия е примирението на науката и медицината с окултизма. Във Великобритания Всемирната Федерация на хилърите (лечители), която наброява 9000 членове, получила правителствено разрешение за лечение на болните в хиляда и петстотин болници в страната. Същата федерация, която се състои предимно от професионални медиуми, получила признание и в Организацията на обединените нации.
За бившия астронавт Едгар Митчел, ревностен привърженик на парапсихологията, разказват, че до голяма степен е способствал за обединяването на източните хилъри с класическата медицина. Той е сигурен, че „хилърите могат да допълнят знанията на лекарите. Но в неговата ревност има нещо, каращо ни да сме нащрек, особено, когато той твърди, че силата на методологията при хилърите „може да бъде също толкова опасна, колкото и атомната енергия.“
Някои лекари от висша категория пращат свои пациенти при медиуми и съвременни окултисти както доктор Роберт Лайхтман, който е лекар и изследовател на екстрасенсните явления. Той поставя диагнози чрез сътрудничеството с духовете. Славата за неговите способности широко се разпространява между колегите му – доктори по медицина и той всяка година установява за тях няколко стотин точни диагнози.
Доктор Елизабет Кюблер-Рос, прочута със изследванията си за поведението на хората пред лицето на смъртта, изцяло се занимава с окултизъм заедно със своя партньор и приятел – доктор Раймонд Муди, който е автор на бестселъра „Живот след смъртта“. Казват, че Кюблер-Рос има пет шефа-духове. Любимият й, се казва Салем.
Времената се менят, изтриват се границите между наука и пара-наука. Хипнозата въобще е станала неотменима черта на съвременността.
„Какво не ви харесва хипнозата?, – ще попитате вие, – та нали тя няма нищо общо с окултизма!“
Разсъдете сами. Ако вие сте чували за месмеризма или за животинския магнетизъм, по когото са се увличали през миналия век, не правейки разлика между месмеристическото състояние на транса и спиритичен транс, то вие знаете, че всички окултни явления, свойствени за месмеризма, са присъщи и за съвременната хипноза. Те имат общ корен – спиритизма, макар че Антон Месмер, както и съвременните парапсихолози, е склонен да търси изворите на учението си в науката. С две думи, съвременната хипноза – това е месмеризъм.
В битката за умовете на хората, за власт над тяхната воля и съвест, сатана, разбира се, използва своя любим предвестник – хипнозата. Той много добре разбира, че хипнозата – това е директна магистрала към разума на човека. И той знае, че само при условие на подчиняване на разума, може да получи неограничена власт над съдбата на човека.
Не изпускайте обстоятелството, че съвестта се реализира в материални предметни форми чрез разума, мозъка. Ако мозъкът е предложил на някого своите пълномощия, то следва че и съвестта е съборена. Ако мозъка само веднъж се е подложил на такъв удар, ако неговите катинари са били веднъж строшени, то той никога вече няма да бъде така устойчив, както преди.
Бедата е там, че най-различни рекламни надписи, под които се крие хипнозата, не променят нищо. Хипнозата често се промъква незабелязано под привидно безобидно „научно отпускане“.
Случвало ли ви се е да чувате за автогенни, възникващи в самия организъм, тренировки? Или за изчезналите вече курсове на така наречената умствена динамика? Курсове, от подобен род, ви обещават почти всичко.
Има голямо множество доброволни защитници на подобни блага. Една девойка твърдяла, че в това състояние „вие ще можете да получите всичко, което искате, освен това, всички обстоятелства също ще бъдат подвластни на вашата воля, нищо няма да ви огорчава или подтиска“. Трябва ли тогава да се чудим, че има толкова много ловци за получаване на тези блага?
Но доктор Елмер Грин, не криещ критичното си отношение към хипнозата, веднъж влязъл в спор по телевизията със защитниците на тази гледна точка. Той разказал, че всички тези курсове са различни форми на хипноза, тъй като участниците в тези курсове минават четиридневна програма на интензивно обучение по хипноза, и само след тази подготовка са способни да демонстрират чудото. Стават ясни думите на Соломон: „Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота“ (Пр. 4:23).
А какво да мислим за йогите? Вие сигурно ще кажете: „Аз се занимавам с упражненията на йогите. За мен това е само разслабване на тялото и ума. В това няма никакъв индуизъм, и никакви нечисти духове. Тези упражнения са абсолютно безопасни!“
Целта на йогата, според думите на Джон Уелдон, е в това, „всеки, посветил себе си на йогата, да осъзнае, че е едно с Брахман – висшият безличен индуистки бог“. А физическите упражнения са предназначени да приготвят човека да възприеме тази представа с ума и тялото си. Йогата – това е чист окултизъм, медитацията – най-действеното начало на йогата.
Заниманията с йога са свързани с ужасен риск. Особено заниманията с кундалини-йога. Една-единствена грешка може да донесе със себе си умопомрачение или преждевременна смърт. А демоничната сила никога няма да се забави да подейства в такъв случай.
Значителна част от времето Си, дори от проповядването Си, Исус Христос е посветил за изцеляване. Неговата съпричастност към човешките страдания е нямала граници. Той никому не е навредил.
Не е ли естествено да предположим, че нашият неприятел, падналият ангел, е настроен да погуби всичко, което е по силите му, най-напред предпочита да имитира изцеленията?
Популярността на хилърите расте от ден на ден. Нали никой не желае да умира.
И когато възникне такава опасност, хората са готови да отидат дори на края на света, да платят каквато и да е цена, даже само за едно единствено обещание да си възвърнат здравето.
Появиха се много диагностици – екстрасенси, последователи на Едгар Кейс, който пръв е приложил хипнозата в диагностиката на болестите.
Някои хилъри достигнали почти същата точност в диагностиката, както и Кейс. Понякога те поставят диагнозата си задочно. При това, някои използват най-прости предмети като жезъл или махало. Но същността не е в тези предмети, а в диагностиката. Степента на точност при диагнозата се намира в пряка зависимост от връзката на хилъра със света на духовете, с окултизма. Повечето от тях разбират, че тайната на изцеленията се крие в силата на духовете, но не всички желаят тези духове да бъдат наричани бесовски, затова приписват изцеленията на своето висше АЗ.
Известно ли ви е, че Едгар Кейс много се интересувал от същността на силата, действаща чрез него. Най-после, настъпил момента, когато той е заподозрял, че дяволът го изкушава и действа чрез него, тъй като той е считал по-рано, че тази особена сила му е дадена от Бога.
Кейс, както и много други, не могъл нито да ограничи, нито да спре действието на подчинилите го сили.
Има нещо доста любопитно в рецептите на хилърите. Някои от тях са съвършено безобидни, дори са старомодни. А други съдържат най-съвременни медицински препарати, макар че хилърът може да няма никакво медицинско образование и дори понякога да е напълно неграмотен. Той само повтаря това, което му нашепва на ухото познат глас.
Някои от тези рецепти могат да се окажат не действащи, ако бъдат предписани от лекар, нямащ окултни връзки. Някои рецепти могат да се окажат опасни, ако от тях се възползва друг лекар, макар и хилърите-окултисти да ги предписват без всякакво опасение. Известен е случаят, когато солно действащ медицински препарат е бил предписан в количество, дванайсет пъти надвишаващо смъртната доза. Пациентът на хилъра не е пострадал!
Следва също да се взема под внимание фактът, че диагнозата на хилъра е погрешна. Болният губи време. А дори и да настъпва привидно изцеление, то е временно. Болестта преминава от един орган на тялото в друг, но най-лошият случай би настъпил, ако премине в разум!
Но каквото и да говорят „против такива методи на лечение“ – те съществуват, имат място и изцеленията. Свръхестественото действие е налице. Известни са неопровержими случаи на изцеление. Ако сте се разболяли, дори смъртоносно, то винаги ще се намери къде да отидете и да се изцелите. Но трябва да платите. Знаете ли с какво?
Пред вратата на хилър се появила пациентка, която обяснила, че възможно има дори левкемия.
Хилърът й отговорил: „Аз не съм лекар. Аз лекувам със силата на духа и ползвам методите на хипнозата. В медицината няма средства за лекуване на левкемия, макар ние лекуваме и нея, дори и рак в последния му стадий.“ След това той й описа начина на лечение: Дайте ми своя разум, – казал той, – за да мога да отстраня от него боклукът и да постигна разума ви да заработи правилно“. Разумът трябва да очисти кръвта и тялото трябва да започне да функционира правилно, т.е. нормално.
Пациентката се оказала полицайка, тя правила скрит запис на беседата. Хилърът скоро бил арестуван.
Обърнахте ли внимание на думите: „Дайте ми своя разум?“ С риск да се повторя: винаги има място, където можеш да отидеш и да се изцелиш. Но трябва да се заплати със свободата на разума. Съгласни ли сте да заплатите такава главоломна цена? Искате ли да се продадете в доживотно робство на света на духовете, на врага на Господа Исуса?
Някои разбира се са готови за такава ужасна сделка, предвиждайки последствията. Чуйте изказване на хирурга-хилър: „Ако дяволът е способен да премахне болката, да отвори стомаха и да извади язвата, то аз съм съгласен да имам работа с дявола.“ (Едивалдо).
Ние засегнахме мануалната хирургия. До скоро съм считал мануалната хирургия за открито мошеничество, ловкост на ръцете. Но сега ми е известно, че това действително мошеничество в някои случаи потресава със свръхестествената си същност.
По голямата част от хирурзите-мануали са излезли от стените на бразилските и филипинските центрове. Един от най-известните сред изцелителите е Ариго, обслужвал на ден триста-четиристотин човека – общо над два милиона, преди да попадне във фатална авария.
Мануалната хирургия се провежда при пълна антисанитария, често с мръсни и ръждясали ножици, не със скалпели. Никакво обезболяване. И въобще този хирург малко се вълнува от работата си, тъй като резултатът зависи от шефа-дух или от духа-изцелител, под чието ръководство се извършва операцията. Тези хирурзи разбират същността на работата и признават, че без духовете нищо не биха могли да направят.
Хирургията с помощта на духовете, както и диагностика и лечение, се разпространяват и из страната ни. Такива изцеления ли са необходими? Струва ли си да плащаме със свободата и да попадаме под робство, от което само Господ Исус Христос може да ни освободи?
Днес може много да се чуе за холистическата медицина. Истината е, че трябва да се лекува целият човек и самият човек да се включва към грижата за здравето си, а също повече внимания да се отдели за предпазване от заболявания. Исус е изцелявал целия човек. И много години преди да се разнесе слуха за холизма, девиза и целта на Лома-Линдския университет и на неговия медицински факултет в Калифорния е бил издигнат в лозунга – „Да се изцели човека“. Адвентистите от седмия ден отдавна се придържат към този принцип.
Но работейки с холистическата медицина, с която широко търгува целият свят, трябва да сме нащрек: да се види разликата между това, което е опасно и това, което е безопасно.
Защото с помощта на някои примки изкуството на хилърите здраво се е вплело в холистическата медицина. И добрите принципи се оказали всред покваряващо влияние.
Например, понятието за биологичната обратна връзка. В самата техника този принцип е добър дори в самия човешки организъм. Но бедата е там, че заминаващите се с обратните връзки в организма са свързани, поне отчасти, с окултизма. Изследванията на доктор Елмер Грин показват, че във всичките видове експерименти по изучаване на биологичните обратни връзки се наблюдават екстрасенсорни ефекти, дори в този случай, когато не са обучавали пациента на това.
Движението за холистическото лекуване е разтърсващо силно пропито с източен мистицизъм и окултизъм! Изглежда, че цялото това движение се намира под натиска и властта на философията, съвършено несъвместима с християнството. Почти цялата методология на холизма е изпълнена с прикрити и не много скрити елементи на окултизъм. Повече от методите на холистиката разчитат на силата на висшите състояния на съзнанието, способни да съдействат на лечението. Но тази нова вълна на енергия от Изтока е изключително опасна.
Няма съмнение, че някои от центровете на холистическа медицина са избегнали окултизма. За това може да се съди по техните печатни издания. Обучението, което те предлагат, изключва окултизма. Но съществува обща преценка по която от 80 до 90 процента от докладите на конференциите по холистика в една или друга мярка, съдържат елементи на окултизъм.
По този начин, ролята на всеки лекар, на когото доверяваме грижата за нашето здраве, става жизнено важна. Несъмнено, би било несправедливо да смятаме лекаря за заразен от окултизъм само заради основанието, че неговите колеги се занимават с парапсихология. От друга страна, е настъпило време да бъдем особено внимателни. Сега няма граница за непричастността на лекарите към света на духовете.
Вие ще кажете: „Това е много интересно, даже поучително“.
Но, скъпи мой приятелю, докато вие не разберете, че невидимия свят се бори за власт над умовете ни, над Вашия разсъдък и над моя, Вие не ще разберете най-важното, че послушните оръдия на сатана – падналите ангели – могат да изведат от равновесие Вашия разум, могат да разстроят и да изтощят Вашия организъм, да погубят здравето ви и самият живот и отгоре на всичко да разорят Вашата собственост. Те се опитват да се възползват от всички средства, за да извършат нашето окончателно изтребване.
А нашият Господ Исус е направил всичко от Своя страна, всичко най-добро, за да ни спаси. Той е по-силен от врага. И Той по-скоро ще ни изпрати на помощ всички небесни ангели, отколкото да позволи да бъдем изложени на насилие от страна на врага против волята ни!
Но за тази помощ трябва да се молим! Тя няма да ни бъде натрапена. И
Вие, и аз в момента на прочитане на тези думи се намираме под контрола на едната или другата сила. Имаме власт сами да направим избора!
Чуден е Исус! Това, което сме разбрали за нашия противник, трябва да ни подбуди повече да обичаме Господа. Защото цялата прелест на Неговия характер в противовес на характера на падналия херувим, сияе, като ярка звезда сред тъмнината!
Всяка от нападките на врага трябва да ви накара да се сближите със Спасителя и да задълбочите своите взаимоотношения с Него. Надяваме се, че така и ще бъде във Вашия живот, и че само Неговите ръце могат да ни осигурят безопасност!
(Хилъри – лечители, прибягващи към помощта на духовете)

Аз имам две необичайни статии. Една от тях е с дата 11 януари 1978 година. Изрязах я от „Сан Франциско Кроникъл“, статия с контрастно заглавие „Противниците на умствената енергия я наричат предразсъдък“. Там, в частност, се казва: „Ако вие сте склонен да мислите, че НЛО може в действителност да съществува… Ако ви се струва, че Бермудския тръгълник е доста опасно място… Ако вие, макар и малко, сте предразположен да слушате подобни разкази, а милиони американци, изглежда, обичат да ги слушат, то учените и специалистите, са много обезпокоени от вашето положение.
Те смятат, че вие се поддавате на лъжа. В растежа на култовете и окултните науки, те забелязват признака на най-силната болест на века. За тях решаващ фактор се явява науката, противопоставяща се на предразсъдъците.“
Все пак след малко повече от шест години (03.04.1984 г.) във вестника „Окленд Трибун“, който се издава от другата страна на Сан Франциско, била публикувана обширна статия, озаглавена: „Екстрасенсите получават научна подкрепа“. Тя заема по-голяма част от втората страница, и продължението й е напечатано в следващия брой. Общият тон на статията е одобрителен, нейната същност може да бъде сведена към следното твърдение: „Ако „Екстра“ действа, защо да не се извлече от нея някаква полза?“
Изглежда, че сме свидетели на годежа между парапсихология и наука. В град Оринд в университет на името на Джон Ф. Кенеди, намиращ се зад оклендските хълмове вече съществува отделение по парапсихология.
Парапсихологията отдавна се е стремила да получи признание като наука, затова тя винаги е криела сродството си с окултизма. Обаче, нейните най-убедителни свидетелства са получени от медиуми, а без медиуми тази псевдонаука би банкрутирала много бързо.
Парапсихологията – това е изследване на окултните явления. Между другото никой изследовател не ще преуспее в проучването на окултизма, ако по някакъв начин не вземе под внимание изцеленията на хилърите. Практически, всички спиритисти и медиуми в една или друга степен притежават изцелителна дарба. По този начин, разнообразни прояви на екстраизцеления в действителност се явяват като подобласт на парапсихологията.
Но науката и парапсихологията, науката и окултизма, западната медицина и екстраизцеленията никога преди не са се опитвали да имат нещо общо. Времената се менят. Противно на здравия разум парапсихологията вече се нарича наука, и все по-голям брой лекари се опитват да въздействат на здравето на пациентите си чрез методите на медиуми и парапсихолози. Дори се открехва леко вратата за магията.
По-голяма част от сътрудниците на Академията по парапсихология и медицина с численост 1500 човека се състои от лекари. Значително внимание се отделя на изследванията и методите на екстраизцеленията. Президентът на Академията – доктор Роберт А. Бредли е медиум. Той се явява автор на метода за естественото детераждане, идеята за което получи, според собствените му думи, от един негов шеф-дух. Главната задача на тази Академия е примирението на науката и медицината с окултизма. Във Великобритания Всемирната Федерация на хилърите (лечители), която наброява 9000 членове, получила правителствено разрешение за лечение на болните в хиляда и петстотин болници в страната. Същата федерация, която се състои предимно от професионални медиуми, получила признание и в Организацията на обединените нации.
За бившия астронавт Едгар Митчел, ревностен привърженик на парапсихологията, разказват, че до голяма степен е способствал за обединяването на източните хилъри с класическата медицина. Той е сигурен, че „хилърите могат да допълнят знанията на лекарите. Но в неговата ревност има нещо, каращо ни да сме нащрек, особено, когато той твърди, че силата на методологията при хилърите „може да бъде също толкова опасна, колкото и атомната енергия.“
Някои лекари от висша категория пращат свои пациенти при медиуми и съвременни окултисти както доктор Роберт Лайхтман, който е лекар и изследовател на екстрасенсните явления. Той поставя диагнози чрез сътрудничеството с духовете. Славата за неговите способности широко се разпространява между колегите му – доктори по медицина и той всяка година установява за тях няколко стотин точни диагнози.
Доктор Елизабет Кюблер-Рос, прочута със изследванията си за поведението на хората пред лицето на смъртта, изцяло се занимава с окултизъм заедно със своя партньор и приятел – доктор Раймонд Муди, който е автор на бестселъра „Живот след смъртта“. Казват, че Кюблер-Рос има пет шефа-духове. Любимият й, се казва Салем.
Времената се менят, изтриват се границите между наука и пара-наука. Хипнозата въобще е станала неотменима черта на съвременността.
„Какво не ви харесва хипнозата?, – ще попитате вие, – та нали тя няма нищо общо с окултизма!“
Разсъдете сами. Ако вие сте чували за месмеризма или за животинския магнетизъм, по когото са се увличали през миналия век, не правейки разлика между месмеристическото състояние на транса и спиритичен транс, то вие знаете, че всички окултни явления, свойствени за месмеризма, са присъщи и за съвременната хипноза. Те имат общ корен – спиритизма, макар че Антон Месмер, както и съвременните парапсихолози, е склонен да търси изворите на учението си в науката. С две думи, съвременната хипноза – това е месмеризъм.
В битката за умовете на хората, за власт над тяхната воля и съвест, сатана, разбира се, използва своя любим предвестник – хипнозата. Той много добре разбира, че хипнозата – това е директна магистрала към разума на човека. И той знае, че само при условие на подчиняване на разума, може да получи неограничена власт над съдбата на човека.
Не изпускайте обстоятелството, че съвестта се реализира в материални предметни форми чрез разума, мозъка. Ако мозъкът е предложил на някого своите пълномощия, то следва че и съвестта е съборена. Ако мозъка само веднъж се е подложил на такъв удар, ако неговите катинари са били веднъж строшени, то той никога вече няма да бъде така устойчив, както преди.
Бедата е там, че най-различни рекламни надписи, под които се крие хипнозата, не променят нищо. Хипнозата често се промъква незабелязано под привидно безобидно „научно отпускане“.
Случвало ли ви се е да чувате за автогенни, възникващи в самия организъм, тренировки? Или за изчезналите вече курсове на така наречената умствена динамика? Курсове, от подобен род, ви обещават почти всичко.
Има голямо множество доброволни защитници на подобни блага. Една девойка твърдяла, че в това състояние „вие ще можете да получите всичко, което искате, освен това, всички обстоятелства също ще бъдат подвластни на вашата воля, нищо няма да ви огорчава или подтиска“. Трябва ли тогава да се чудим, че има толкова много ловци за получаване на тези блага?
Но доктор Елмер Грин, не криещ критичното си отношение към хипнозата, веднъж влязъл в спор по телевизията със защитниците на тази гледна точка. Той разказал, че всички тези курсове са различни форми на хипноза, тъй като участниците в тези курсове минават четиридневна програма на интензивно обучение по хипноза, и само след тази подготовка са способни да демонстрират чудото. Стават ясни думите на Соломон: „Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота“ (Пр. 4:23).
А какво да мислим за йогите? Вие сигурно ще кажете: „Аз се занимавам с упражненията на йогите. За мен това е само разслабване на тялото и ума. В това няма никакъв индуизъм, и никакви нечисти духове. Тези упражнения са абсолютно безопасни!“
Целта на йогата, според думите на Джон Уелдон, е в това, „всеки, посветил себе си на йогата, да осъзнае, че е едно с Брахман – висшият безличен индуистки бог“. А физическите упражнения са предназначени да приготвят човека да възприеме тази представа с ума и тялото си. Йогата – това е чист окултизъм, медитацията – най-действеното начало на йогата.
Заниманията с йога са свързани с ужасен риск. Особено заниманията с кундалини-йога. Една-единствена грешка може да донесе със себе си умопомрачение или преждевременна смърт. А демоничната сила никога няма да се забави да подейства в такъв случай.
Значителна част от времето Си, дори от проповядването Си, Исус Христос е посветил за изцеляване. Неговата съпричастност към човешките страдания е нямала граници. Той никому не е навредил.
Не е ли естествено да предположим, че нашият неприятел, падналият ангел, е настроен да погуби всичко, което е по силите му, най-напред предпочита да имитира изцеленията?
Популярността на хилърите расте от ден на ден. Нали никой не желае да умира.
И когато възникне такава опасност, хората са готови да отидат дори на края на света, да платят каквато и да е цена, даже само за едно единствено обещание да си възвърнат здравето.
Появиха се много диагностици – екстрасенси, последователи на Едгар Кейс, който пръв е приложил хипнозата в диагностиката на болестите.
Някои хилъри достигнали почти същата точност в диагностиката, както и Кейс. Понякога те поставят диагнозата си задочно. При това, някои използват най-прости предмети като жезъл или махало. Но същността не е в тези предмети, а в диагностиката. Степента на точност при диагнозата се намира в пряка зависимост от връзката на хилъра със света на духовете, с окултизма. Повечето от тях разбират, че тайната на изцеленията се крие в силата на духовете, но не всички желаят тези духове да бъдат наричани бесовски, затова приписват изцеленията на своето висше АЗ.
Известно ли ви е, че Едгар Кейс много се интересувал от същността на силата, действаща чрез него. Най-после, настъпил момента, когато той е заподозрял, че дяволът го изкушава и действа чрез него, тъй като той е считал по-рано, че тази особена сила му е дадена от Бога.
Кейс, както и много други, не могъл нито да ограничи, нито да спре действието на подчинилите го сили.
Има нещо доста любопитно в рецептите на хилърите. Някои от тях са съвършено безобидни, дори са старомодни. А други съдържат най-съвременни медицински препарати, макар че хилърът може да няма никакво медицинско образование и дори понякога да е напълно неграмотен. Той само повтаря това, което му нашепва на ухото познат глас.
Някои от тези рецепти могат да се окажат не действащи, ако бъдат предписани от лекар, нямащ окултни връзки. Някои рецепти могат да се окажат опасни, ако от тях се възползва друг лекар, макар и хилърите-окултисти да ги предписват без всякакво опасение. Известен е случаят, когато солно действащ медицински препарат е бил предписан в количество, дванайсет пъти надвишаващо смъртната доза. Пациентът на хилъра не е пострадал!
Следва също да се взема под внимание фактът, че диагнозата на хилъра е погрешна. Болният губи време. А дори и да настъпва привидно изцеление, то е временно. Болестта преминава от един орган на тялото в друг, но най-лошият случай би настъпил, ако премине в разум!
Но каквото и да говорят „против такива методи на лечение“ – те съществуват, имат място и изцеленията. Свръхестественото действие е налице. Известни са неопровержими случаи на изцеление. Ако сте се разболяли, дори смъртоносно, то винаги ще се намери къде да отидете и да се изцелите. Но трябва да платите. Знаете ли с какво?
Пред вратата на хилър се появила пациентка, която обяснила, че възможно има дори левкемия.
Хилърът й отговорил: „Аз не съм лекар. Аз лекувам със силата на духа и ползвам методите на хипнозата. В медицината няма средства за лекуване на левкемия, макар ние лекуваме и нея, дори и рак в последния му стадий.“ След това той й описа начина на лечение: Дайте ми своя разум, – казал той, – за да мога да отстраня от него боклукът и да постигна разума ви да заработи правилно“. Разумът трябва да очисти кръвта и тялото трябва да започне да функционира правилно, т.е. нормално.
Пациентката се оказала полицайка, тя правила скрит запис на беседата. Хилърът скоро бил арестуван.
Обърнахте ли внимание на думите: „Дайте ми своя разум?“ С риск да се повторя: винаги има място, където можеш да отидеш и да се изцелиш. Но трябва да се заплати със свободата на разума. Съгласни ли сте да заплатите такава главоломна цена? Искате ли да се продадете в доживотно робство на света на духовете, на врага на Господа Исуса?
Някои разбира се са готови за такава ужасна сделка, предвиждайки последствията. Чуйте изказване на хирурга-хилър: „Ако дяволът е способен да премахне болката, да отвори стомаха и да извади язвата, то аз съм съгласен да имам работа с дявола.“ (Едивалдо).
Ние засегнахме мануалната хирургия. До скоро съм считал мануалната хирургия за открито мошеничество, ловкост на ръцете. Но сега ми е известно, че това действително мошеничество в някои случаи потресава със свръхестествената си същност.
По голямата част от хирурзите-мануали са излезли от стените на бразилските и филипинските центрове. Един от най-известните сред изцелителите е Ариго, обслужвал на ден триста-четиристотин човека – общо над два милиона, преди да попадне във фатална авария.
Мануалната хирургия се провежда при пълна антисанитария, често с мръсни и ръждясали ножици, не със скалпели. Никакво обезболяване. И въобще този хирург малко се вълнува от работата си, тъй като резултатът зависи от шефа-дух или от духа-изцелител, под чието ръководство се извършва операцията. Тези хирурзи разбират същността на работата и признават, че без духовете нищо не биха могли да направят.
Хирургията с помощта на духовете, както и диагностика и лечение, се разпространяват и из страната ни. Такива изцеления ли са необходими? Струва ли си да плащаме със свободата и да попадаме под робство, от което само Господ Исус Христос може да ни освободи?
Днес може много да се чуе за холистическата медицина. Истината е, че трябва да се лекува целият човек и самият човек да се включва към грижата за здравето си, а също повече внимания да се отдели за предпазване от заболявания. Исус е изцелявал целия човек. И много години преди да се разнесе слуха за холизма, девиза и целта на Лома-Линдския университет и на неговия медицински факултет в Калифорния е бил издигнат в лозунга – „Да се изцели човека“. Адвентистите от седмия ден отдавна се придържат към този принцип.
Но работейки с холистическата медицина, с която широко търгува целият свят, трябва да сме нащрек: да се види разликата между това, което е опасно и това, което е безопасно.
Защото с помощта на някои примки изкуството на хилърите здраво се е вплело в холистическата медицина. И добрите принципи се оказали всред покваряващо влияние.
Например, понятието за биологичната обратна връзка. В самата техника този принцип е добър дори в самия човешки организъм. Но бедата е там, че заминаващите се с обратните връзки в организма са свързани, поне отчасти, с окултизма. Изследванията на доктор Елмер Грин показват, че във всичките видове експерименти по изучаване на биологичните обратни връзки се наблюдават екстрасенсорни ефекти, дори в този случай, когато не са обучавали пациента на това.
Движението за холистическото лекуване е разтърсващо силно пропито с източен мистицизъм и окултизъм! Изглежда, че цялото това движение се намира под натиска и властта на философията, съвършено несъвместима с християнството. Почти цялата методология на холизма е изпълнена с прикрити и не много скрити елементи на окултизъм. Повече от методите на холистиката разчитат на силата на висшите състояния на съзнанието, способни да съдействат на лечението. Но тази нова вълна на енергия от Изтока е изключително опасна.
Няма съмнение, че някои от центровете на холистическа медицина са избегнали окултизма. За това може да се съди по техните печатни издания. Обучението, което те предлагат, изключва окултизма. Но съществува обща преценка по която от 80 до 90 процента от докладите на конференциите по холистика в една или друга мярка, съдържат елементи на окултизъм.
По този начин, ролята на всеки лекар, на когото доверяваме грижата за нашето здраве, става жизнено важна. Несъмнено, би било несправедливо да смятаме лекаря за заразен от окултизъм само заради основанието, че неговите колеги се занимават с парапсихология. От друга страна, е настъпило време да бъдем особено внимателни. Сега няма граница за несъпричастността на лекарите към света на духовете.
Вие ще кажете: „Това е много интересно, даже поучително“.
Но, скъпи мой приятелю, докато вие не разберете, че невидимия свят се бори за власт над умовете ни, над Вашия разсъдък и над моя, Вие не ще разберете най-важното, че послушните оръдия на сатана – падналите ангели – могат да изведат от равновесие Вашия разум, могат да разстроят и да изтощят Вашия организъм, да погубят здравето ви и самият живот и отгоре на всичко да разорят Вашата собственост. Те се опитват да се възползват от всички средства, за да извършат нашето окончателно изтребване.
А нашият Господ Исус е направил всичко от Своя страна, всичко най-добро, за да ни спаси. Той е по-силен от врага. И Той по-скоро ще ни изпрати на помощ всички небесни ангели, отколкото да позволи да бъдем изложени на насилие от страна на врага против волята ни!
Но за тази помощ трябва да се молим! Тя няма да ни бъде натрапена. И
Вие, и аз в момента на прочитане на тези думи се намираме под контрола на едната или другата сила. Имаме власт сами да направим избора!
Чуден е Исус! Това, което сме разбрали за нашия противник, трябва да ни подбуди повече да обичаме Господа. Защото цялата прелест на Неговия характер в противовес на характера на падналия херувим, сияе, като ярка звезда сред тъмнината!
Всяка от нападките на врага трябва да ви накара да се сближите със Спасителя и да задълбочите своите взаимоотношения с Него. Надяваме се, че така и ще бъде във Вашия живот, и че само Неговите ръце могат да ни осигурят безопасност!