Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

„ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ЧУДЕСАТА“, Джордж Вандеман, част 5, ИГРАЧКИТЕ НА ПАДНАЛИЯ АНГЕЛ

Към сатана в неговия безсмислен бунт се присъединили третата част от небесните ангели, и че те били изхвърлени заедно с него на земята. Такава е била участта на ангелите, които не могли да съхранят достойнството си. Ангелите станали демони. Какви ли са тези тайнствени светлини, сякаш космически танцьори в нощното небе? Появяват се на екраните на мозъка ни и в същия миг изчезват. Те ни преследват. Те ни избягват. Те ни поразяват със съвършенството на техниката си. Те ни привличат с тайнствеността си. Те ни озадачават с потресаващи измами.
Какви са тези непонятни шеги, появяващи се внезапно ту тук, ту там от неизвестността, като ветропоказатели, осветени някъде над върха на хълма, ту в летище, ту на магистрала, ту в град, пренебрегвайки забраняващите знаци и в един миг изчезвайки в лъчите на прожекторите, с които ние се опитваме да ги осветим, извеждайки ни от равновесие със своето ужасяващо присъствие.
Може би това е играчката на някой космичен палавник? Или, може би, това сме ние, хората, считани от някого за играчки. Играчки (на падналия ангел), с които падналият ангел ще поиграе – поиграе и изхвърли.
Разправят, че известен „мозъчен център“ Ренд Корпорейшън веднъж получил задачата да внесе данните за НЛО в електронно-изчислителна машина и да предвиди изхода на войната с тези неуловими същества. Но тъй като ние не знаем за техния произход, нито тяхната технология, нито как можем да взривим техните бази, то компютърът отговорил, че ние ще загубим битката!
Нима това навежда на извода, че НЛО действително съществуват? Не! Ще мога ли аз да докажа, че те не са реални? Също не! Защото не е толкова важно, доколко реални са те, та нали все пак става нещо с милиони хора. А това вече трябва да значи нещо. Съществува ли реално НЛО или не, но все пак действително нещо съществува. С хората наистина става нещо, реално или нереално. Хората допускат, че НЛО съвършено ще промени живота им. От НЛО създават религия. НЛО разпалва страстите, взема ума. НЛО причинява вреда на хората. НЛО завладява хората.
Сега няма да разсъждаваме, дали НЛО действително е бил видян от хората или не, дали е летял над тях или не, истина ли разказват за тях или си измислят, – нека се захванем с истинско изследване на източника на тези явления.
Този, който си затваря очите и запушва ушите, отказвайки да признае, че нещо все пак става, се оказва излъган по-лесно от другите. Приближили сме се към времето, когато не е безопасно да се заравя глава в пясъка, ако наистина се безпокоим за главата си.
Какво все пак става? Не ще успеем да докажем нищо на опитните летци, ако им кажем, че най-близката планета Венера се е приближила дотолкова, че се е оказала между нас и Земята. Нищо няма да постигнем, ако кажем на летец, че ескадрилата от ярко осветени летателни апарати, изпълнили невероятен пирует, при високи скорости застрашително близо до неговия самолет, – са били само ято целофанови пликове със свещички, пуснати от деца. Когато някои започват да тълкуват видяното и прибягват към осмиване, то, като бумеранг, се обръща срещу самите подигравачи!
Американската демокрация предполага, че всеки американец е или републиканец, или демократ. Ситуацията с НЛО е същата. Допуска се едно от двете. Или това е безсмислица, или извънземната цивилизация.
Разбира се, нещо става. В Библията се говори за множество разумни същества, които не са свързани с пределите на Земята, чрез действията на които лесно се обясняват всички тези явления. Чуйте какво се казва за това: „И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него“ (Откр. 12:7-9).
В третия стих на тази глава е отб
Не ми се иска да твърдя, че зад всички прояви на НЛО стои самият сатана. Защото никой не знае, какво всъщност представлява НЛО. Ами ако това са секретни военни летателни апарати или дистанционно управляеми разузнавателни устройства, или кълбовидни мълнии, или въобще нещо невиждано до сега. Но планини от свидетелства, натрупани в нас, поставят на първо място в кохортата на заподозрените сатана и неговите помощници – демоните.
По този начин, неизброимо множество разумни същества, някога извънземни, създадени да живеят на небето, действат сега между нас, на земята. И те имат предимството да остават невидими, скрити от очите ни. Макар, че те са изгнаници на земята, умствените сили на ангелите се запазват в тях. На тях са им известни технологии, за които ние не можем да мечтаем, и, в предели установени от Бога, те запазват свръхестествената си сила.
Исус ни предупреди, че към края на времето нашата планета ще бъде наводнена от лъжепророци и лъже-чудеса. Той е казал: „Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните“ (Матей 24:24).
„Чудесата, – ще кажете вие, – са за да заблуждават. За това са чудеса.
Или пък още един цитат от книгата „Откровение: „защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог“. Тук се говори за съучастниците на сатана.
Отбележете този детайл: не се казва „опитващи се да вършат знамения“. В 13 глава от книгата Откровение се казва еднозначно: „… знаменията, които му беше позволено да извърши…“ И с тези чудеса той се домогва до целта си – заблуждава живеещите на земята.
Необходимо е да изясним тези въпроси преди да бъдем изложени на това настъпление.
Падналият ангел заедно с неговото войнство от бесове – помощници е добре подготвен, за да осъществи всяко от явленията, за които сме говорили. Няма нищо дори и най-малката подробност в НЛО, която той не би могъл да осъществи.
Но и този път аз казвам, че няма значение, дали съществува НЛО или не, реално ли е то или е само илюзия. Каквото и да е то, милиони хора са се сблъскали с него и немалко са пострадалите от това. Те са готови да създадат религията на НЛО, без дори да се замислят, кой управлява тези явления.
Някои са се опитвали да обяснят случаите с НЛО като природни, естествени явления. Години наред в качество на изкупителна жертва се явяват луната, температурните инверсии, рефлакция (пречупването) на слънчевите лъчи, прелетните птици, облаците, миражите, звездите, блатния газ (метан), кълбовидната мълния и, разбира се, нашата най-близка съседка – планетата Венера.
Но има нещо общо в цялото това обяснение, потвърждаващо наличието на признаци на някои разумни същества в действията на НЛО. Например, има много описания, в които фигурира долитащо до границите на други държави НЛО, без да ги пресече. Защо? Метеорите не могат да разчетат нашите карти. По-нататък. Най-чести появи на НЛО се наблюдават в пустинни места, към вечерно време, което навежда на мисълта за тайните действия на НЛО. Тези появи се наблюдават в сряда и събота, вечерно време. Излиза, че НЛО може да разчита не само нашите карти, календари, но и показанията на часовниците. Налага се да се съгласим, че НЛО се управлява от разум. Това е сензационно! Но именно това харесват сатана и съучастниците му. Започвайки от първата кавга с него в Едемската градина, сензацията винаги е била негова най-предпочитана и най-успешна област на действие. И когато ние отказваме да се занимаваме със сензациите, точно с това казваме на сатана: „Моля ти се, не излизай зад пределите на сензационното и ние няма да ти пречим!
По този начин ние развързваме ръцете на падналия ангел и на неговите съобщници.
Чували ли сте някога за домашни духове? Без съмнение. Тези духове са обезпокояващи. Известно е, че почти винаги след прелитане на НЛО се наблюдава засилване на активността на талъсъмите: понякога преди това, понякога – след, понякога – едновременно.
Да се занимаваш с безбройните описания на НЛО е безрезултатно занимание. Има много дебели книги, които съдържат в себе си съобщения от самото НЛО. Те се преповтарят и изморяват, затова има повече полза от изучаване на съдбите не хората, които са били очевидци на тези събития. Това са милиони хора от всички слоеве на обществото, в това число и много летци и полицаи – тези хора нямат причини да лъжат, макар че и те могат да бъдат жертви на заблудата при цялото им желание да опишат точно онова, което те са чули и видели.
Нещо необичайно се е случвало с очевидците на тези изключителни небесни явления. Особено с имащите пряк контакт с тях. Техният живот бързо се е превърнал във верига от най-странни непредвидени събития – телефоните им, телевизорите излизат извън контрол. Изключеното от контакта радио свири, силното главоболие не ги оставя на мира, прилошава им, липсва апетит.
Измъчват ги кошмари. Явяват им се страшни привидения. В домовете им се появяват таласъми. При тях се явяват странни гости, безпокоят ги не по-малко странни телефонни звънци. Неочаквано се появяват и изчезват черни автомобили. За страхливите подобни явления се засилват.
Наблюдават се признаци на израждане на личността. Понякога те се проявяват веднага. Често се наблюдават симптоми на параноя и шизофрения, понякога това свършва със самоубийство.
Но това не означава, че този, който е видял НЛО е душевно болен. Въобще не е така! Но ако се поддържа контактът, то след няколко срещи неминуемо директно се стига до полудяване.
Последиците от общуване с НЛО са същите, както и от общение с нечистите духове. Флирт с НЛО може да се окаже твърде опасен. Дори сериозните изследователи се излагат на голям риск. Битката между Христос и сатана не е народна приказка. Това е действителност. Падналите ангели са реалност. И тези демони са много опасни.
Тук си имаме работа с разумни същества, способни да предизвикат особени състояния върху съзнанието. В тяхна власт е да променят възприятието на действителността при човека. Те са способни да предизвикат много силна зрително-духовна представа, за да променят убежденията на човека по своя произвол и да го направят свое оръдие за прелъстяване.
По този начин, лесно разбрани съобщения на онези, които са били отвлечени и пребивавали на борда на НЛО. Изглежда, всичко това се обяснява чрез хипнотично състояние. Точно в такива случаи неопитен или недосетлив човек предава волята си на разположение на другата личност. По този начин се обяснява факта, че се наблюдава сходство между описанията на състоянието в клинична смърт – тревисти склонове, сияещо същество. Но в даден случай ние имаме работа не просто с хипноза, а с внедряване на мисловния образ. Потърпевшият обикновено усвоява точно това, което новият владетел на неговото съзнание му налага да запомни.
Не е изключено, тези очевидци никога да не са стъпвали на борда на летяща чиния. Нали вие вече знаете, че висшите същества са способни майсторски да манипулират човешкия мозък и да извикат състояние на транс. Ако бихте срещнали човек, преживяващ въображаемо отвличане, то той би бил в зашеметено състояние до своята кола някъде край пътя. Той никъде не е бил отнесен. Това, което уж е станало, ще съществува само в съзнанието му. То е внесено там от вън.
Колко е опасно да имаш работа с НЛО! Вземете, например, опита за отвличане. Вие ще кажете, ако го няма в действителност, то как тогава то може да бъде опасно? Но няма нищо по-опасно от покушението върху разума! Човекът е напълно убеден, че отвличане е имало. Подобно изопачаване на недействителността може да повлияе върху целия живот. И в това прозира, разбира се, истинската цел на всички тези явления. Тяхната главна задача е да променят разбиранията и действията на човека и да го направят оръдие на своята система за прелъстяване.
Тайнствени летящи системи в действителност преминават по небето… (ако падналите ангели го искат). НЛО се появява където и когато на тях им е угодно. Те весело летят по своя си път, озадачавайки ни с непредсказуемостта на поведението си, извеждайки ни от равновесие на маневрите, поставяйки ни в безизходно положение с жестокостта на своите игри. Мъдър е този, който ще разбере или поне ще заподозре чия е тази работа, и я остави.
Сега ние като че ли по-близко стигнахме до въпроса, съществува ли в действителност НЛО? Очевидно, то не съществува в този смисъл на думата, в който ние разбираме съществуването на книга, къща или самолет. Несъмнено, самото явление съществува.
Вероятно, най-достоверната и последователна книга по този въпрос е трудът на Джон Кил „Троянският кон НЛО“. След четири години изследвания на НЛО без прекъсване, нощем и денем, без отпуска, той достигнал до извода, че има два основни типа неидентифицирани летящи обекти. Единият от тях може да бъде наречен „меки конструкции“, другият – „твърди“.
„Меките“ конструкции светят, произволно променят формата на цвета си, могат да се разпадат, да се появяват и да изчезват пред очите ни, без да се вместват в някакви обикновени представи. Те са множество. Изглежда, че съществуват реално, като проява на сатанинските сили. Други обяснения по този въпрос нямат смисъл.
Свидетелите един след друг със заглушени гласове споделяли своите съкровени впечатления с Джон Кил: „Разбирате ли, аз не мога да кажа, че това, което съм видял е било механична конструкция. В мен е възникнало неотразимото впечатление, че то е било живо!“
След това, значително в по-малки количества, се наблюдават „твърди“ обекти, които се появяват от време на време. Някои се стреляли по тях, но куршумите отскачали от тях. Понякога те са оставяли на земята, където кацали, следи. По време на летенето те понякога изхвърляли парчета метал. Джон Кил смята, че тези външно твърди метални НЛО се явяват временни взаимни преобразувания на веществото и материята, които са необходими, като междинно състояние на НЛО, възможно е съществуването им да трае от няколко мига до няколко часа, за да създадат впечатление на реалност или за да объркат наблюдателя.
Накратко, в системата на НЛО се наблюдава същата материализация, както и при спиритизма, където се наблюдава явлението на материализиране на пепелници, поставки за книги и др. Само НЛО-навтите могат да дематериализират при желание своето устройство. С това се обяснява явлението на изчезване.
Приликата на спиритизма с явленията на НЛО, т.е. сходството между откровената бесовска дейност и действията на НЛО е поразяваща. Медиумите достигат до състояние на транс – жертвите на срещите с НЛО също изпадат в транс. Духовете минават по време на сеанса през затворени врати или изплуват направо през стената. В тези случаи и хора, и нечовешки обекти се предвижват без видими средства за предвижване. Тези същества са способни произволно да променят своя облик: и демоните, и съществата от НЛО могат да приемат човешки вид, често използвайки това.
На последователите на спиритизма им се струва, че те могат да общуват със своите умрели роднини. Ревностните поклонници на НЛО смятат, че странните телефонни звънци в техните домове са съобщения от космоса. Последователите на теориите за НЛО и спиритизма възприемат тези съобщения чрез вътрешната си интуиция… (те звучат само в техните глави). И на едните, и на другите се явяват чудовища и привидения. В тези две сфери на свръхестественото, хипнозата заема най-видното място. И за двете е свойствена мистификацията, тъй като спиритичните духове са изявени ЛЪЖЦИ. Точно така стоят нещата и със съществата от НЛО. Медиумите се намират под властта на духовете, които въздействат върху тях, разпореждат се с тях по своя си произвол. Същото се случва и с жертвите на измамата – НЛО. И едните, и другите не само са свидетели на видяното, но и глашатаи на своите отвъд-световни повелители.
Дедуктивната връзка и тук е очевидна, не е ли така? Няма съмнение в това, че и в полутъмната стая, и зад кормилото на космичната играчка стои една и съща сила. Чрез контакт с НЛО човек се подлага на голяма опасност. Но този, който отрича съществуването на НЛО, може да бъде в още по-голяма опасност. Та нали той морално не е готов за отпор срещу НЛО в случай на възможна среща с него. Да се отрича реалността на невидимия свят означава да попаднем в подготвена примка.
До какво се домогват тези неуловими същества? Каква е целта на тяхната пропаганда чрез присъствието им по целия свят? На къде бият? Това ще стане ясно по-нататък. И аз съм убеден, че сведенията, които сте почерпили по този въпрос до тук, са надхвърлили предишните ви. Наблюдаваните от нас събития – това не е убийството на века. Това е войнство на прелъстители и разсипници. Сатаната и неговата армия от демоните не иска нищо друго толкова много, както да ни погуби и колкото по-рано, по-добре. Но тъй като нямат Божието позволение да изтрият от лицето на земята човешкия род, те се задоволяват с това, че се забавляват, въвеждайки в заблуда невежите и безгрижните. Можете да бъдете сигурни, че сатана мрази дори и своите предани. Той си играе с тях известно време, завличайки ги в своите злонамерени игри, развлича ги с нищожни неща, надсмивайки се над техните беди, а след това ги захвърля, като счупени играчки.
За щастие, скъпи мой приятелю, Исус не Си играе с нас. Всеки от нас Му е много скъп. Истинската цена на всеки един от нас ние ще можем да определим, след като разберем, какво Му струваше да ни възвърне свободата.
Спомнете си за Неговият живот и цел, спомнете си за Голгота, от която Той никога не се беше отклонил, от която никога не се отрече. Ние бяхме загубени, а единствената възможност да ни спаси беше да умре вместо нас. Разберете, че Му се беше наложило лице с лице да се бие със Своя враг и да постигне победа, която ние никога не бихме имали без Него!
Спомнете си за Гетсимания, където Той се е борил сам с изкушенията. Силата на изкушението е била толкова голяма, че Той би могъл да умре още там, в градината, ако не бе дошъл ангел да Го подкрепи. Вземете под внимание факта, че Той е водел тази ужасна битка, докато Неговите най-близки приятели са спали. Почувствайте състоянието Му, докато е висял на Кръста, когато Го е подкрепяла само една молитва – молитвата на разбойника. Други молитви, освен Своите, в този ден Той не е чул. Защо Той не е слязъл от кръста и не е повикал цял легион ангели, за да Го избавят от този страшен голготски кошмар? Защо Той не е отстъпил, та нали е изглеждало, че там никой е нямал намерение да се спасява. Но Господ е бил съгласен да умре за един единствен грешник от планетата. Ето, колко силно Той ни е обичал и до сега ни обича!
Каквито и да сме ние, където и да сме, каквото и да сме извършили, колкото и голяма да е вината ни – Той иска да ни прости. Той иска да бъде наш личен Спасител. Той иска да бъде наш Приятел. Нашите отношения с Него могат да бъдат толкова близки, толкова реални… колкото могат да бъдат съвършени Неговите отношения с човека, комуто са нужни любовта и грижата Му.
За Исуса Христа ние никога няма да бъдем играчки. Ние за Него сме безценно съкровище. Никога никой от нас няма да Му дотегне и Той никога няма да ни отхвърли. Той завинаги ще бъде наш Приятел. А ние можем да бъдем Негови приятели!