Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Оценяване на нуждите на големите градове – 8 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Работата в градовете е трудна. Ние силно чувстваме колко голяма е нуждата от работа в големите градове. Но малцина са готови да се ангажират с нея. Трябва да се борави с хора от различни класи. И работата е трудна. Но ние насърчаваме всички, които имат такт и способност да разберат положението и да се отдадат на делото за прогласяване на последната нотка на предупреждение към света (Писмо 82, 1910 г.).
Трудностите и страховете – причина за небрежност. Времето преминава бързо във вечността, а тези градове са все още едва засегнати от вестта. Божият Дух може да предаде сила на истината. Когато светлината блесне в ума, убеждение ще завладее сърцето, което ще бъде твърде мощно, за да му се устои…
Мой дълг е да кажа, че Бог призовава сериозно за извършване на голяма работа в тези градове. Нови полета трябва да бъдат отворени. Хора, които познават вестта и които би трябвало да чувстват отговорността за това дело, са проявили толкова малко вяра, че поради трудности или страхове тази работа е занемарена съвсем (Писмо 150, 1909 г.).
Комисия,която да изучава специалните нужди. Трябва да бъдат избрани седем мъже, подчинени на председателя, които да се заемат с проучване и със започване на работа в големите градове за хора, загиващи без истината, докато никакви определени усилия не се правят за тяхното спасение. Тези седем мъже трябва да бъдат будни, скромни и смирени по сърце. Никога досега градовете ни не са били занемарявани дотолкова. Защото идват най-решителни вести след вести, призоваващи за сериозна работа.
Тези седем мъже ще носят отговорностите на Божието дело за големите градове. Те трябва да се смиряват всеки ден и да търсят Господа сериозно за осветена мъдрост. Отношението им към Бога трябва да бъде като на хора, които желаят сериозно да бъдат поучавани. Да бъдат хора на молитвата, които разбират опасностите за собствените си души. Каква трябва да бъде работата на тези седем души? Да изследват нуждите на градовете и да положат сериозни, решителни усилия за напредъка на делото (Писмо 58, 1910 г.).
Нуждите да се виждат така, както ги вижда Бог. Господ иска да прогласим със сила третата ангелска вест в тези градове… Когато работим с цялата сила, която Господ ни е дарил, и със смирено сърце се доверяваме изцяло на Него, трудовете ни не ще бъдат безплодни.Нашите решителни усилия да запознаваме хората с истината за това време ще бъдат удвоени от святите ангели и много човешки души ще бъдат спасени. Господ никога не изоставя своите верни вестители. Той им помага с небесни посредници и придружава действията им със сила от Светия Дух, Който убеждава и води до покаяние. Цялото небе ще подкрепи техните призиви.
О, да можехме да видим нуждите на тези големи градове така, както Бог ги вижда! Трябва да планираме да поставим в тях способни мъже, които да представят третата ангелска вест така мощно и убедително, че тя да стигне до сърцето. Не можем да си позволим да съберем такива мъже на едно място, за да вършат дело, за което са способни и други.