Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пазете добре входовете на душата – 90 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Пазете добре входовете на душата – 90 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си – е съветът на мъдреца, – защото от него са изворите на живота.” Както човек “мисли в сърцето си, такъв е той”. Сърцето трябва да бъде обновено чрез Божествената благодат, иначе напразно ще се търси чистота на живота. Който се опитва да изгради благороден, добродетелен характер независимо от Христовата благодат, гради дома си на ронлив пясък. Сред ужасните бури на изкушенията този дом сигурно ще бъде съборен. Молитвата на Давид трябва да бъде молитва на всяка душа: “Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен.” И след като сме станали участници на Божествения дар трябва да продължаваме да вървим в съвършенство, бидейки “пазени от Божията сила чрез вяра”.
Но все пак е нужно и ние да извършим дело, за да отблъснем изкушението. Нежелаещите да станат плячка на сатанинските лукавщини нека да пазят добре входовете на душата; да избягват четенето, гледането или слушането на всичко, което би внушило нечисти мисли. Умът не трябва да бъде оставян да блуждае произволно върху теми, които противникът на душата може да внуши. “Препашете се през чреслата на вашите помисли – казва апостол Петър. – Бъдете въздържани… не се съобразявайте с първите страсти, които имате…, но както е свят Тоя, Който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си държание.” Павел казва: “…Всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте”. За такова поведение се изисква сериозна молитва и постоянна бдителност. Трябва да бъдем подпомогнати от пребъдващото влияние на Светия Дух, Който ще издига ума и ще го привикне да се занимава с чисти и святи неща. Трябва да изучаваме прилежно и Божието слово. “Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.” Псалмистът (Псалмопевецът) казва: “В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам” (“Патриарси и пророци”, стр. 460).

Плявата и житото
Скъпи младежи, престанете да четете списания, съдържащи истории. Оставете настрана всеки роман… Добре би било да прочистим къщата си от всички списания и книги, съдържащи нелепи картини – изображения, произхождащи от сатанински оръдия. Младежите не могат да си позволят да тровят умовете си с такива неща. “Какво е плявата пред житото?” Нека всеки, който твърди, че е Христов последовател, чете само онова, що е вярно и от вечна стойност.
Нека да се приготвим за изпълнение на най-тържествени задължения. Светът трябва да бъде спасен… Предвид великото дело, което предстои да се извърши, как може някой да си позволява да прахосва скъпоценно време и дадените му от Бога средства, за да върши неща, които не са за неговото най-голямо или за прослава на Бога? (“Младежки наставник”, 14 август 1906 г.).