Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пестеливост и загриженост – 24 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ИЗОСТАВЕТЕ НАВИЦИТЕ НА ЕКСТРАВАГАНТНОСТТА.
Научете децата си, че Бог има изисквания върху всичко, което притежават
и че нищо не може да избегне от Неговите изисквания. Всичко им
е само поверено, за да покажат дали ще бъдат послушни. Парите са необходимо
съкровище. Нека да не бъдат разпилявани за ония, които не се
нуждаят от тях. Някой се нуждае от вашите доброволни дарения…. Ако
вие имате навици на екстравагантност, прекратете ги, изхвърлете ги от
живота си колкото е възможно по-скоро. Ако не направите това, ще претърпите
банкрут за вечността. А навиците на пестеливост, трудолюбие и
трезвеност дори в този свят са по-добрата част за вас и за вашите деца,
отколкото едно богато наследство. (134.1)
НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ НА ПЕСТЕЛИВОСТ.
Светлината, която ми е дадена сега от Господа е, че ние трябва да
внимаваме да не прахосваме нашето скъпоценно време и пари. Много
неща може да допадат на нашето въображение, но трябва да се пазим от
разхищаване на пари за това, което не е хляб. Ние ще се нуждаем от много
средства за решителен напредък на делото в нашите градове. Всеки трябва
да вземе участие в Господнето дело. Родителите трябва да наставляват
децата си на пестеливост, за да може по-младите членове на стадото да
се научат да споделят отговорностите за подкрепа на Божието дело в това
време. (134.2)
ЛЮБОВТА НЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В ЕКСТРАВАГАНТНОСТ.
Практикувайте пестеливост в домовете си. Мнозина подхранват идоли
и им се покланят. Захвърлете егоистичното си удоволствие. Недейте, моля
ви да използвате средства за украсяване на вашите къщи, защото това са Божии пари и те ще бъдат изискани от вас. Родители, заради Христос не използвайте Господните пари ,
за да задоволявате прищевките на децата си.
Не ги учете да следват модата, за да придобият влияние в света. (1З4.З)
Не учете децата си да мислят, че вашата любов към тях трябва да се
изразява в угаждане на тяхната гордост, екстравагантност и любов към
показ. Не е време сега да се измислят начини как да се използват парите.
Вашите способности за разсъждение трябва да бъдат максимално
използвани, за да видите как може да спестявате. (135.1)
ХРИСТОВИЯТ УРОК ПО ПЕСТЕЛИВОСТ.
Има един урок за нас в нахранването на петте хиляди души, урок с
особено приложение за времето, когато сме поставени в изпитващи обстоятелства
и сме принудени да практикуваме строга пестеливост. Като
извърши чудото и задоволи глада на множеството, Христос обърна внимание
останалата храна да не бъде изхвърлена. (135.2)
Той каза на учениците: „Съберете къшеите, за да не се изгуби нищо.“
Макар да притежаваше всички ресурси на небето под Своя заповед,
Той не искаше да остави нито къшей хляб да бъде похабен. (135.3)
НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ НИЩО ПОЛЕЗНО.
Нищо, което може да бъде използвано, не бива да се изхвърля. Ще бъде
нужна мъдрост, предвидливост и постоянна грижа. Представено ми бе, че
неспособността да се спестява в малките неща е една от причините, поради
които много семейства страдат от липса на необходимото за живота. (135.4)
ТЕ НИКОГА НЕ СЕ НАУЧИХА НА ПЕСТЕЛИВОСТ.
Има много работа да се върши за Господа, а мъжете, които биха могли
да заемат високи постове в Божието дело, отпаднаха,защото никога не
са се научили на пестеливост. Те не ограничаваха своите желания в рамките
на приходите си, когато влязоха в делото и прахосническите им
навици се оказаха за погубване на тяхната полезност в делото.. (135.5)
КАК ДА СЕ НАУЧИМ НА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПАРИТЕ.
Нека всеки юноша и всяко дете да бъдат научени не само да решават
измислени задачи, но и да водят точна сметка за собствените си приходи
и разходи. За да се научат на правилна употреба на парите, били дадени
от родителите или изкарани от самите тях, нека момчетата и момичетата
да бъдат научени да избират и купуват сами собственото си облекло и
необходимите си книги и други неща, и като водят сметка за тези разходи,
те ще се научат по-добре от всеки друг начин каква е стойността и ползата
от парите. (136.1)
СТОЙНОСТТА НА ВОДЕНЕТО НА СМЕТКА.
Когато са много малки, децата трябва да бъдат научени да четат, да
пишат, да разбират числата, да водят своя собствена сметка. Те може да
продължат да напредват стъпка по стъпка в това знание. (136.2)
НЕКА ДЕЦАТА БЪДАТ НАУЧЕНИ ДА СИ ВОДЯТ СМЕТКА.
Това ще ги направи способни да бъдат точни. Момчето – прахосник
ще бъде прахосник – мъж. Суетното, егоистично, загрижено само за себе
си момиче, ще стане също такава жена. Ние трябва да помним, че има и
други юноши, за които сме отговорни. Ако научим нашите деца на правилни навици, чрез тях можем да повлияем на други. (136.3)