Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пет начина да разпознаете един окултен водач – 13 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Когато Махарашижи с 26 000 $ и с контрабандни стоки напускал страната бил арестуван. Имал осем Ролс-Ройса и голямо жилище, но говорел на хората да водят скромен живот. Това също е грях. Това е двойствен живот. Така че, окултният водач проповядва едно, а върши друго. Библията ни съветва: „По плодовете им ще ги познаете“. Как да разпознаем окултиста?
Първо: Окултистите заместват Исус с човешки водач.
Второ: Окултистите заменят Библията с човешки учения.
Трето: Много често окултистите правят чудеса, за да прокарват своите идеи. Това може да ви изненада. Когато гледах видеозаписа с Джим Джоунс в храма за поклонение, там ставаха много чудеса. Беше пълно с хора. Джим Джоунс се изправи и каза: „Слава на Бога! Алилуя! Нека ръкопляскаме на Исус!“ и всички ръкопляскаха. Той каза: „Нека всички кажем: ‘Слава на Бога!’ и всички казаха. След това Джим продължи: „Днес Бог иска да направи велико изцеление.“ И те свалиха един човек от инвалидната количка и той се изправи на собствените си крака и си отиде. Хората казаха: „Слава на Бога. Той е излекуван.“ Сега ето моя въпрос: „Мислите ли, че е възможно за Сатана да направи фалшиво изцеление, за да затвърди някой в църквата, която учи измама. Мислите ли, че дяволът може да се опита да излекува някого? Не ме разбирайте погрешно. Може ли Бог да лекува? Прави ли Бог чудеса? Наистина – да. Но има ли сатанинска сила, която може да причини болест и след това, отдръпвайки ръката си, тя да изчезне и човекът да се почувства излекуван? Има ли подобно нещо? Матей 24:5: “ Мнозина ще дойдат в Мое име.“ В чие име? Така че, всеки който идва в Христово име, не е непременно на страната на Христос. По-нататък стихът продължава: „Защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: ‘Аз съм Христос’ и ще заблудят мнозина“. В чие име идват? В Христово. Те ще казват: „Аз съм Христос или Христос ме изпрати.“ Библията казва, че мнозина ще дойдат в Негово име – Матей 24:24: „Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно и избраните“. Те ще покажат големи знамения на огромни стадиони и хиляди ще бъдат изцелени. Те ще покажат големи знамения и чудеса. Ако е възможно, те ще заблудят и избраните. В книгата „Откровение“ се говори за силата на звяра, за последните дни, за последните измами на Сатана и Антихриста. Чуйте това: „И вършеше големи знамения, дотам щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ (Откр.13:13-15). Сатана ще предизвика фалшиво религиозно пробуждане, ще издигне култ и ще окаже натиск върху правителства за ограничаване на религиозната свобода. Когато той направи това, ще заблуди живеещите по земята чрез изява на чудеса. Бъдете внимателни приятели. Бих искал нито един човек в този град или в Северна Америка да не бъде заблуден. Бог ясно е разкрил, какво предстои да стане. Откр. 16:14: „Защото те са бесовски духове, които вършат знамения.“ Те са сатанински духове, които вършат чудеса. Как може да откриете разликата?
Знаменията и чудесата никога не заместват послушанието. Бог казва в Исая 8:20: „Нека прибегнат при закона и свидетелството; ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.“ При закона и свидетелството – т.е. пророческите Писания. Ако религиозните водачи не те водят при Библията, независимо какви знамения и чудеса правят, независимо колко необикновени неща вършат, ако не те водят при Библията, няма светлина в тях. Защото кой би следвал нещо, което е само лъжа. Не се казва, че няма истина в тях, не се казва, че няма сила в тях, защото Сатана има сила. Така, че може да има сила и истина, но няма светлина. Защо светлина? Защото светлината е тази, която следваме, когато сме в тъмнина. Ако някоя църква, ако някой религиозен водач или учител не те учи в съответствие с Библията, ако не те насочва към Божият закон, чиято крайна цел е послушание и вярност на Христос, то тогава няма светлина в тях. Може да има сила, и известна истина, дори да има любов и топлина. Но ние не следваме любовта, топлината, истината и силата, а следваме светлината. Бог казва: „Не отивай там, защото няма светлина.“ Когато Бог казва, че няма светлина, значи няма светлина, приятелю. Не се подмамвай! Окултистите заменят Исус с човешки водач, Библията с човешки учения, правят чудеса, за да бъдат приети ученията им. Те основават ученията си по-скоро на чудеса, отколкото на Библията. Окултистите наблягат на груповото мнение. Те често манипулират съзнанието с психоза и хипноза. Някой може би си мисли: „Никой не би могъл да манипулира съзнанието ми“. Сатана подготвя милиони, които ще приемат култа към Антихриста в края. Погледнете към модните течения сред младите хора в Америка днес. Определен вид дънки, които всеки в университета носи, определен вид прическа. Предпочитани рок-звезди, музика и филми. Виждате ли, какво прави Сатана с умовете на днешната младеж? Той моделира съзнанието на днешните млади, формира едно масово съзнание. И вместо да отстояваш това, което е правилно и истинно, ти вървиш с останалите. Ако всички пият и аз ще пия; ако другите правят извратен секс и аз ще правя, няма нищо лошо в това. Така Сатана моделира масово съзнанието на хората. Когато силата на звяра се появи, тя ще обхване всички. Това, което дяволът постига в крайна сметка, е деформирани личности. Ти растеш в живота си, в посвещението си на Бога и заставайки като посветен християнин, преживяваш чудесни опитности в църквата, която посещаваш. Там са всичките ти приятели и ти си казваш: „Знам, че това, което сега чувам е истина, но трябва да продължа да посещавам групата, в която съм израснал, защото това е, което съм правил през целия си живот“. Ето, това е един от методите на Сатана. Като използва такива похвати, той задържа твоето духовно израстване и способността да отстояваш истината.
Окултистите въвеждат хората в група и тогава използват нейното въздействие, за да ги задържат там. Дяволът прави същото нещо с възрастните. Той ги вкарва в определена църква, група, имат там своите приятели, чувстват се добре и така възпрепятства изследването на истините. Хората казват: „Не мога да се отклоня дори на крачка“.
Но моята Библия казва в Римл. 14:12: „И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.“ Когато застанем през Бог, Той няма да пита, какво са правили приятелите ти или съпругът или съпругата ти. Бог няма да пита: „Какво правеше обществото, което посещаваше?“ Бог ще се обърне лично към теб и към мен, приятелю: „Аз ти открих истината, апелирах към сърцето ти, водих те да вземеш това решение, да излезеш и да ме следваш. „Моята Библия казва в Исус Навин 22:15: „Изберете днес кому искате да служите?“ И нека изберем Бог! „Избери днес – казва Бог, – на кого искаш да служиш!“ Аз се моля на Бог да вземем решение за себе си. Госпожо, никой не може да вземе решение вместо теб. Решението да следваш Исус е твое. Господине, душата не трябва да бъде манипулирана, умът трябва да бъде свободен, когато взема решение за Христос и вечността. Никой съпруг не може да вземе решение вместо съпругата си. Никоя съпруга не може да реши вместо съпруга си. Никой родител не може да реши вместо децата си. Да следваш някоя група винаги означава да вървиш към бедствие.
Прочетохте ли преди известно време случката описана във вестниците? В една мъглива вечер колона от десет камиона се движели един след друг през планински проход. Когато колоната се изкачила горе, имало завой, който поради мъглата не бил забелязан от първия шофьор, той полетял надолу в пропастта и загинал. Шофьорът зад него следвал светлините на фаровете му и вторият камион полетял след първия, после третият, четвъртият, петият… девет камиона последвали участта на първите два камиона. Едва шофьорът на десетия камион усетил какво става, направил рязък завой към пътя и останал жив. Тази случка е твърде показателна за това, как ти в живота можеш да следваш приятелите, близките, познатите си, които те водят към смъртта. Бог предупреждава: „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт“ (Пр.14:12).
Единственият сигурен водач е Исус, защото Той е минал по този път и го познава. Той постигна успешно целта и ти казва: „Не бой се! Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове, и имам ключовете на смъртта и на ада“ (Откр. 1:17,18). Единствената сигурност е, да направиш Божието Слово твоя пътеводна карта и ежедневно да се поучаваш и следваш неотклонно съветите на това Слово. Обърни гръб на всякакви знамения и чудеса, на всякакви религиозни водачи и философски учения, които те отдалечават от Божието Слово. Не се оставяй да бъдеш манипулиран от общото мнение, когато твоята съвест и Божият съвет от Библията ти показват кое е добро.
Нека „да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости!“ ни съветва апостол Павел в своето Послание към Ефесяните 4:14. Бог ни умолява: „Не бъдете повече деца! Не се завличайте по всеки вятър на учение“. Кога човек се завлича по нова теория? Когато не е сигурен в това, което знае; когато не е утвърден в това, което е приел да вярва; когато не е изпитал нещата лично за себе си, не ги е проверил, не ги е приложил в живота си, за да ги изпита. За това Бог набляга върху индивидуалното обучение, върху личното изследване на Библията, защото всеки лично ще отговаря за себе си. Защото, когато ти лично си се уверил в дадено нещо, никой не може да те заблуди. Приеми за себе си истините в Библията. Откр. 14:12: „Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исуса.“ Тук е сигурността – в личната ти връзка с Исус, личната ти вяра, личното ти приемане на истината. Кажи: „Исусе, аз съм твой!“
В „Откровение“ ни се разкриват две групи хора. Едната тръгва след множеството, приема всеобщото мнение, следва общоприетите традиции и приема белега на звяра. Потегля в мъгла, където я очаква завоя на смъртта. Неин водач е Сатана, който се проявява чрез образа на звяра. Втората група има за свой водач Исус. Тя пази Божиите заповеди, стои твърдо за истината и нейната съдба е вечен живот с Исус Христос. Аз искам да следвам Исус, а не образа на звяра. А ти приятелю? Аз искам да пазя Божиите заповеди, а не човешките традиции. А ти приятелю? Аз предпочитам да остана сам, но в истината, а не да бъда заедно с тълпата в измамата.
Бог желае да направим крачка напред и да се освободим от всеобщото мнение. Исус казва: „Искам да ти покажа пътя. Искам да те изведа от тълпата“. Той те умолява: „Излез от там, ти си личност, вземи решение да бъдеш с Мен.“
Сега да видим, кой е петият отличителен белег на окултизма. Окултистите се опитват да установят небесно царство на земята. Те изграждат утопии и фикс идеи. Идеята им е да се установи небесно царство на земята, всички да се съберат и да бъдат заедно. Те непрекъснато говорят за деня, когато това ще стане. Вниманието им е ангажирано повече с този ден, отколкото със славното Второ пришествие на Христос. Но моята Библия поглежда напред във времето. Тя обръща моето внимание именно към това съдбоносно събитие – Второто идване на Христос.
Приятелю, трябваше ли хората в Уейко да умрат? Трябваше ли последователите на култа към слънцето в Швейцария да умрат през есента на 1994? Имаше ли някакъв смисъл във всичко това?
Исус апелира към мъже и жени да Го направят свой Бог и да търсят Него в този свят. Не да отдават чувствата си на земни водачи, но да излязат от места, в които се проповядват учения несъответстващи на Божието Слово. Нека да кажем с радост: „Боже аз ще те следвам.“
Исус ни насочва към Своето Второ идване, към онзи ден, когато от четирите посоки на света мъже и жени ще погледнат нагоре и ще възкликнат радостно: „Ето нашият Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси. Слава да бъде на името Му!“
Ние трябва да гледаме към небето. Да отклоним погледа си от антихристите, общественото мнение и традицията, и да го насочим към идващия Исус. Христос скоро ще се върне в небесна слава. Ние можем да положим надеждата си в Него, да Му се доверим и да кажем: „Господи, най-важното нещо за мен е да следвам ученията на Библията. Най-важното нещо е да се приготвя за Твоето идване и когато се появиш в слава, да те посрещна радостно!“
Преди няколко години учени направили няколко експеримента с един особен вид риби, които винаги следвали своя водач. Всичко, което учените знаели за тези риби, било, че имат дълбоко вложен инстинкт. Те взели една от тях и я поставили в изолирано място, обградено с растение, което служело за храна на рибата. Тя се нуждаела от това растение, за да оцелее. Поставили при нея още няколко рибки. Но те нямали водач. Те започнали да обикалят, докато една от рибките станала водач. Учените забелязали, че за разлика от другите, тази рибка не се уморява бързо. Тя обикаляла – час, два, три, пет; ден, два, три. Храната била до тях, но те не можели да се хранят. Една след друга рибките започнали да умират, защото техният инстинкт да следват водача бил толкова всепоглъщащ, че те дори не спирали да се нахранят, за да поддържат живота си.
Исус те пита: „Колко дълбока е твоята преданост, твоята вярност. Колко дълбоко е твоето посвещение?“ Желаеш ли да Го следваш независимо от трудностите? Желаеш ли да Го следваш, дори ако другите в семейството ти не Го следват? Желаеш ли да Го следваш, ако обществото, което посещаваш, не го прави? Желаеш ли да кажеш: „Исусе, Ти Си моят водач. Ти Си източникът на живота ми. Ти Си единственият, който може да ми даде вечен живот. Аз няма да държа сметка за това, какво прави съпругът ми, съпругата ми, сина, дъщеря ми, църквата, приятелите, родителите.“ В последния си час, когато ще си поемеш дъх за последен път, преди последния удар на твоето сърце, ще бъдеш сам с Исус. Сега желаеш ли да вдигнеш ръка, да наведеш глава и да кажеш: „Исусе, сега сме само Ти и аз. Най-добрите си чувства отдавам на Теб. Господи, всичко, което искам да знам, е: ‘Какво очакваш от мен?’ Господи, ще направя всичко, което ми кажеш!“
Ако това е твоето посвещение, би ли си вдигнал ръката! Ако сериозно гледате на това, бихте ли се изправили, за да се помоля за вас тази вечер. Ако наистина мислите това, ако наистина искате да следвате Исус, ако в сърцето си казвате: „Господи, искам да служа на Теб“, където и да си сега – Северна Америка, САЩ, Канада, островите, изправи се и кажи: „Господи, желая да Те следвам. Разбирам, че милиони ще бъдат измамени. Господи, със своето сърце искам да следвам Христос.“
„О, Татко мой, това е моето желание тази вечер. Ти си мой Господ, мой Спасител. Ние желаем да следваме Теб и Твоето Слово. Ние заставаме пред Теб лично сега. Заставаме сами, но ние знаем, че Исус стои до нас. Благодарим Ти, Татко, че няма да бъдем измамени. Ти си ни подарил Исус, Библията, Светия Дух, подарил си ни правото на избор и блажената надежда за небето. Ние Те славим за това и вземаме решение да Те следваме. В името на Христос. Амин.“