Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Планиране на събрания в оделните части на градовете и в техните предградия – 21 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Големите градове – евангелизаторски събрания в различни области. Сега е благоприятно време за работа в градовете,където трябва да достигнем хората. Като народ сме в опасност да концентрираме твърде много важни интереси на едно място. Това не е добра преценка, нито мъдра. Сега трябва да създаваме интерес в главните градове. Да се установят множество малки центрове, а не само няколко големи…
Нека мисионерите работят двама по двама в различни части на големите градове. Работниците във всеки град трябва да се срещат често за съвет и молитва, за да имат мъдрост и благодат да работят заедно ефективно и хармонично. Нека всички бъдат подбудени, за да се възползват от всяко предимство. Нашият народ да препаше всеоръжието и да образува центрове в големите градове.
Достигане на непредупредените части от нашите градове. Във всяка част от полето трябва да нараства силата от работещи инструменти. Нека работниците да действат заедно двама по двама в онези части от нашите градове, които са останали дълго време непредупредени.
Да се работи във всяка част. Нека една група работници да отива в даден град и да работи сериозно за прогласяването на истината във всяка негова част. Членовете на тази група да се съветват как най-добре и най-ефективно да провеждат делото. Работата им трябва да бъде извършена цялостно и винаги да издигат високо нейната духовна страна.
Многократно опъване на палатките за достигане на различните части в града. Трябва да се проявява много по-мъдра стратегия, що се отнася до мястото на лагерните събрания; те не трябва да бъдат провеждани в странични и отдалечени места, защото точно в градовете са хората, които се нуждаят от истината. Лагерните събрания трябва да се състоят на такива места в големите градове, че хората да бъдат достигнати…
Да бъдат провеждани в или близо до градовете, като работниците веднъж опънат палатката в една част на града, а следващия път – в друга. Точно до вратите ни има езичници, които се нуждаят да чуят предупредителната вест. В големите градове на Америка трябва да бъдат издигнати паметници за Бога.