Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Победа в последния земен час – 25 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Трето. Римляни 8 гл. ни учи, че в Христос няма поражение. И така, ние можем да бъдем радостни, дори когато ни се случва зло, защото Бог ще го превърне в добро. Римляни 8 гл. – за християнинът няма поражение. Може да има падения, но няма поражения. Разбирате ли? Може да има необичайни обстоятелства, но Бог все още контролира всичко. Няма осъждане, няма робство, няма поражение. Това означава, че за християнина живота има цел и дори ако Сатана в този изпълнен с грях свят води живота към катастрофа и довежда катастрофи в живота, живота никога няма да се превърне в поражение. Римл. 8:27-29: „А тоя, Който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем…“ Какво се казва? Знаем. Не: „Мислим“, не: „Предполагаме“, не: „Може би“, не: „Вероятно“, но „Знаем“. Харесвам тази увереност: „Знаем, че всичко съдейства за добро“. Казва ли се тук, че всичко е добро? Добро ли е всичко, което ви се случва? Добро ли е ако твоя 17 годишен син е ударен от пиян шофьор и е убит? Не. Добро нещо ли беше Исус да умре на кръст? Ако Христос можа да понесе ужасната смърт на кръста, ако можа да понесе гвоздеите, които бяха забити в ръцете Му и трънения венец на главата Си и раната от копие в ребрата си. Ако Христос можа да вземе този груб кръст и да го превърне в нещо добро, то Бог може да вземе и твоята най-голяма катастрофа, може да вземе най-дълбокото ти страдание. Може да вземе най-голямата ти мъка и да превърне това в нещо добро, защото, въпреки че не всички неща са добри, Бог е добър. Бог обръща всичко в добро. Римл. 8:28: „Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ Стих 29: „Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му.“ Моля, следвайте ме внимателно. Бог е предопределил план за твоя живот и Той желае ти да бъдеш преобразен по образа на Сина Му. Сатана прави всичко възможно, за да разруши Христовия образ в теб. Така, че той довежда болести, лишава те от твоята работа, довежда трудности в твоя живот. Но нашия Бог ще вземе тези изпитания тези трудности, ще вземе страданията и ще ги смеси в една красива мозайка, за да може преживявайки тези трудности и страдания, да блестиш превъзходно в Божието царство. Чували ли сте за чудесната кралска джамия в Техеран. Неин строител бил Шол Варам. Това трябвало да бъде една от най-прекрасните постройки в света. Когато влезеш във входа на джамията, виждаш, че тя е била построена така, че светлината да прониква през покрива във фоайето. Тя минава през стъкления покрив и се отразява от великолепни огледала. Тези огледала били изработени в Италия за хиляди долари. Били принесени със самолет до летището на Техеран и след това били транспортирани до джамията. Но за нещастие, по време на транспортирането огледалата се пропукали или поради неравния път или поради недобрата им изработка. Идеята била, светлината да прониква през покрива и да попада върху огледалата, но те били пропукани. Те стрували хиляди долари. Работниците, инженерите и архитектите били ужасени. Те повикали един известен художник и го попитали: „Какво може да се направи?“ Той им казал: „Дайте ми чук.“ Те му дали чук. Той отишъл при огледалата и започнал да ги троши. Така той счупил много от огледалата. След това казал: „Донесете ми цимент.“ И те направили това. След това той започнал да събира тези огледала парче по парче и да ги подрежда върху цимента. Ако днес отидеш в тази джамия в Техеран ще видиш, че светлината прониква през стъкления покрив и се разпръсква от всяко едно от тези парченца стъкло и ти имаш чувството, че се намираш в една обширна територия застлана с диаманти. Това е много красиво и очарователно. Там има надпис, който казва: „Разрушени, за да станат красиви.“ Разрушен ли е животът ти от развод? Разрушен ли е животът ти поради това, че се отнасят към теб непочтено и нечестно. Разрушен ли е животът ти поради това, че децата ти не са онова, което си очаквал? Разрушен ли е поради изборът, който си правил в миналото, когато не си познавал Исус – алкохол, тютюн, наркотици. Разделен ли е животът ти на парчета? Всичко съдейства за добро. Бог ще вземе погрешния ти избор. Бог ще вземе разрухата в твоя живот. Бог ще вземе твоите трудности, ще вземе мъката и разочарованията, ще ги смеси в чудна мозайка и ти ще блестиш със светлината на любовта като много диаманти за Негова прослава в Неговото царство. Ти няма нужда да се огорчаваш и да се ядосваш. Няма нужда да бъдеш натъжен и недоволен, защото Бог е по-голям от твоите проблеми и Христос е по-велик от трудностите. Исус казва: „Всичко съдейства за добро.“ Затова за християнина няма осъждане, но прощение в Христос. За християнина няма робство, защото Христос е по-силен от греха. За християнина няма горчивина, няма гняв, няма недоволство. Ти ще кажеш: „Но ти не знаеш, как съм бил третиран като дете, как съм бил наскърбяван“. Да, приятелю, аз не знам, как си бил наскърбяван, но аз познавам Спасителя. Този Спасител е по-голям от оскърблението. Ти можеш да превъзмогнеш това оскърбление. Ти можеш да направиш това, приятелю, защото Христос ще отнеме тази разруха, ако Му позволиш. Христос ще отнеме оскърбленията, ако Му позволиш, ще отнеме трудностите. Отдай всичко на Исус. Разкажи Му за твоето огорчение и гняв. Кажи Му: „Господи, превърни всичко това в добро за мен.“ Аз хваля Бога, че Той може да направи това. В Христос няма осъждане. В Христос няма робство. В Христос няма поражение, няма горчивина, защото всичко съдейства за добро. В Христос няма разделение. Няма нищо, което християнинът може да направи или което Сатана може да направи, нито обстоятелствата на живота могат да направят нещо, което да отдели християнина от надеждата, която има, че един ден ще живее в небето с Христос. Тази надежда го държи изправен. Тази небесна надежда, че ще види Христос вдъхновява неговото сърце. Римляни 8 гл.: „Няма осъждане“. Ти си опростен. Римляни 8 гл.: „Няма робство“. Ти си освободен. Римляни 8 гл.: „Няма живот на поражения“. Животът е работа на Божието провидение. Няма разделение. Римл. 8:35-39: „Кой ще ни отдели от Христовата любов? Скръб ли?“ Това са изпитанията на живота ми. „Или утеснение, гонение, глад, голота, беда или нож? Защото, както е писано: ‘Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане.’ Но във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ“. Физическите мъчения не могат да направят това, разводът не може да направи това, нищетата или загубата на професия не могат, отхвърлянето от приятелите не може. Нищо не може да ни отдели от тази Христова любов. Душата може да страда, когато косата побелее и ръцете започната да треперят, когато се появи ревматизъм и артрит и когато поемаш последния си дъх, нищо не може да те раздели от Христовата любов. Умът може все още да понася огорчения, но нищо не може да те отдели от Христовата любов. Спомням си първия път когато отидох в Аушвиц – концентрационен лагер в Полша. На евреите от цяла Европа казваха, че ще ги оттеглят от фронта на войната и ще ги заведат в лагер, където ще могат да бъдат запазени от травмите на войната. Те опаковаха своите вещи. Качваха се на влаковете и мислиха, че отиват на сигурно място. Когато минаваха през вратите на тези лагери, те пееха весели песни, но после биваха разделени на три групи. Болните, сакатите, възрастните и младите веднага умираха в газовите камери. Имаше други, които можеха да работят в продължение на шест месеца и трети в продължение на една година. Никой не оставаше за по-дълго време. Кори Тен Бум също била в този лагер. Тя разказва, как когато един надзирател минавал покрай леглото на сестра й, разкъсал пуловера й, ударил я в лицето и я съборил на земята. Той започнал да я настъпва просто, за да чува, как ребрата и пукат. Кори Тен Бум разказва за ужасите в този лагер, но тя също разказва и една опитност. Тя каза, че с Бетси споделяли едно легло, но Бетси се разболяла от пневмония. Тя кашляла все повече и повече. Тя умирала. Бетси починала, но оставила своя хубав кафяв пуловер на Кори. Кори държала този пуловер близо до себе си и когато го носила, той й напомня за сестра й Бетси. Той й напомнял за радостта, която са имали като деца. Този пуловер означавал много за Кори. Тя не се разделяла със него, но скоро надзирателя забелязал пуловера. Той сграбчил пуловера и казал: „Това не е твое. Това е на сестра ти. Дай ми го.“ Кори казва: „Когато взеха пуловера от мене, аз сложих глава на леглото си и плаках. Това бе единствения ми спомен за Бетси. После аз си помислих – казва тя, – че е по-добре, че са ми отнели пуловера, защото сега единствената ми надежда е в небето и нищо не може да ме отдели от Христовата любов, нито глад, нито трудности, нито беда.“ Приятелю, ако днес ти преживяваш някаква борба, погледни отвъд борбата. Кори погледнала отвъд този концентрационен лагер. Тя погледнала отвъд физическите мъчения, отвъд агонията. Погледнала отвъд изтезанията и мъчителния глад. Погледнала отвъд нечовешките условия. Нейната вяра се подхранвала не от това, което виждала около себе си, но като гледала това, което е над нея. Отвърни погледа си от своята слабост и немощ. Отвърни погледа си от проблемите си и трудностите си, защото нищо в този свят не може да ни отдели от небесната надежда. Нищо в този свят не може да ни раздели от вечността. Днес, когато кандидатите за кръщение влязат в басейна, когато се потопят във водата, вече няма осъждане. Когато влязат във водата, те казват: „Нашите сърца са чисти. Ние приемаме опрощението, което Христос ни предлага.“ Когато влязат във водата, те казват: „Ние вярваме, че Христос ни е освободил от робството на греха.“ Да, след кръщението ти може да се подхлъзнеш, ти може да паднеш, но ти вече не си във робство и твоя дух може да контролира живота ти. Когато влезеш в този басейн ти казваш: „Нека Христос да отнеме цялото ми минало, било то добро или зло и да го превърне в една прекрасна мозайка, така че каквото и да се случи с мен, всичко да съдейства за моето добро.“ Когато днес ти влезеш в този басейн за кръщение, ти казваш: „Нищо не може да ме раздели от тази небесна надежда.“ Мини през водата. Когато си мисля за Исус и за гвоздеите в Неговите ръце, когато си мисля, как Той увисна на този кръст и отдаде живота си за мен, най-малкото, което мога да направя, е да отдам живота си на Него. Кръстът ни говори за любовта. Кръстът ни говори за милостта. Той ни говори за опрощението. Кръстът ни говори за един Христос, Който ти казва: „Аз не те осъждам. Ти си опростен.“ Този кръст говори за Христос, Който казва: „Силата на Светия Дух е по-голяма от робството на греха.“ Той говори за Христос, Който може да вземе грозното, злото и нечестивото и да го превърне в добро. Кръстът ни казва, че небесните врати са отворени. Няма разделение между нас и Отец. „Мини през водите“ пее Шери. Навсякъде в Щатите и Канада хиляди взеха решение да последват Христос и да бъдат кръстени.
Пастор Марк Брусиис стои във басейна за кръщение с Клинт Шотъл. Клинт е израснал в християнски дом, но никога не е вземал решение да бъде кръстен. В продължение на години той не е посещавал църква. Но той дойде тук на тази поредица от срещи „Открития в пророчествата“. Научи Божията истина и Христос говори на неговото сърце. Днес той взе решение да бъде кръстен.
Пастор Бил Бойкин стои в басейна за кръщение с Шери Бил. Шери също взе решение да последва Христос. Тя е християнка, но тя каза: „Господи, аз наистина желая да извървя целия път с Исус. Желая да бъда кръстена отново, защото искам всичко, което Бог е приготвил за мен“. И сега Клинт и Шери, понеже вие обичате Христос и желаете да го следвате, ние ви кръщаваме в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.”
Каква голяма радост е да виждаш, как мъже и жени вземат решение да следват Христос и преминават през библейското кръщение. Каква радост е да почувстваш, че греховете ти са измити, че умът ти е изчистен.
Чарл Кокс е израснала в християнски дом. Нейния баща е бил пастор, но въпреки и че тя е била кръстена в младостта си, нещо се случило в живота й преди няколко години. Тя се отдалечила от Христос. Но един ден, когато съпругът й бил трагично убит с огнестрелно оръжие, Светия Дух започнал да говори на нейното сърце и тя почувствала, че Бог я води обратно към себе си. Тя казала: „Аз трябва да се върна при Христос и Неговия народ“. Чарл, Бог по чуден начин те е водил.
Менюела Сам е от Германия. Тя е била в Щатите в продължение на две години и половина. Тук тя е намерила Господа и тя има това чувство, че трябва да посвети живота си отново на Христос и да се кръсти. Чарл и Мануела, пастор Браси и пастор Бойк и аз издигаме ръце към небето и понеже вие обичате Христос и желаете да го следвате, ние ви кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Изчистени, измити от греха. Чисти за нов живот в Исус Христос. Библията казва, че когато Христос бил кръстен, от небето се чул глас, който казал: „Този е възлюбения Ми Син, в Когото е Моето благоволение“.
Кенти стои във водата с пастор Брази. Ан стои с пастор Бойк. Бих искал да помислите, че Исус ви говори и ви казва: „Този е Моят възлюбен син, Кент, това е Моята възлюбена дъщеря, Ан, в които е Моето благоволение“. Кент е отгледан в един посветен католически дом. И след като е посещавал семинар върху „Откровението“, той взел решение да последва Христос и да бъде кръстен. Ан е била кръстена, когато е била много малка, но тя казала: „Господи, аз трябва да предам отново живота си на Христос, защото не всичко е в ред. И така, Кент и Ан, понеже вие сте взели това решение да следвате Христос, понеже Го обичате с цялото си сърце и желаете да бъдете част от Неговия народ, ние ви кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Отдаваме хвала на Бога за всички тези мъже и жени, които взеха решение да го последват. Днес това беше само един пример за двеста двайсет и петте души тук във този град, които взеха това решение и хилядите в Канада, Щатите и Северна Америка. Това е само пример за онова, което Бог прави. Всяка вечер, когато аз говорих тук, вестите бяха превеждани за нашите испански братя и сестри на испански език. Бих искал да поканя нашия испански пастор да се присъедини към мен, за да ми превежда на испански език заради някои от нашите кандидати, които са представители на хилядите мъже и жени от Испания – момчета и момичета, които са приели Христос. Пастор Руес влиза в басейна с тези трима кандидати – Едгар Сантяго и Реймидио Олтадо и Фло Гауна. Каква радост е да почувстваш, че Божията вест достига до всеки народ, люде език и племе. Едгар Сандиаго е изучавал Божиите вести в продължение на повече от 20 години, но той никога не е вземал решение. Сега той чувства, че Бог го е водил. Той казва: „Сега е моето време.“ Едгар, ние издигаме ръце към небето и ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Реймидио Олтадо не принадлежи на нито една църква, но Бог погледна на него, Светия Дух започна да привлича сърцето Му, пастор Лупес започна да се среща с него, за да го доведе в църквата и той прие истината. Предаде живота си на Христос и намери своя дом в църквата. Реймидио, ние вдигаме ръце към небето и те кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Отдавам слава на Бога за мъжете и жените от всяка култура, от всяка църква и всеки език, които са били впечатлени от Христовото евангелие. Фло бил поканен в Адвентната църква от приятел. Приятели поканват приятели. Това се случваше в новозаветни времена, случва се и днес. Фло е изучавал Писанията в нашата испанска църква Далтън. Тя сънувала един вълнуващ сън, в който Бог и се явил и й казал: „Това е истината. Последвай я“. Фло, понеже ти си предала живота си на Христос, ние издигаме ръцете си към небето и те кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Каква радост е, че цяло семейство от пет члена беше кръстено. Баба, дядо, деца, майка, баща. Христос води цели семейства днес. Някой хора Той води сами, за да вземат това решение. Но понякога Бог води цели семейства. Съпруги и съпрузи се обединяват. Пастор Торп стои в басейна за кръщение със Шърли Баркър. Шърли е родена в адвентен дом, но не е вземала решение да последва Христос и да се кръсти. Шърли и нейната приятелка шофират в продължение на три часа, за да дойдат на срещите. Те шофират общо шест часа. Шърли живее в Алабама. Нейната приятелка също. Те казват: „Това е времето в нашия живот, когато трябва да се случи нещо особено“. И след като си заслужава да си тръгнеш от срещата в девет часа и да се прибереш у дома в полунощ, вечния живот си заслужава умората. Вечния живот си заслужава жертвата. Те са пътували шест часа всеки път и не са пропуснали нито една среща. Отдаваме хвала на Бога. Когато Христос се допре до твоето сърце, Неговата сила е по-голяма, от което и да било забавление на този свят. Шърли, понеже ти си посветила живота си на Исус Христос и понеже ревностно желаеш да Го следваш, ние издигаме ръцете си към небето и за очистване от греховете ти и за да се присъединиш към Божието семейство, ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Бог докосва живота и сърцата на много хора. Тези кандидати са приели Исус Христос и нашите пастори преговориха основните принципи на Библията, така както ги разбира Църквата на адвентистите от седмия ден. Библията казва: „Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.“ Вие, които сте навсякъде в Канада и в този град, бихте ли желали да си вдигнете ръката и да кажете: „Ние приемаме тези новоповярвали“? Вие, които сте кръстени, сте приети от хиляди и хиляди хора. Приемат ви в Онтарио, приемат ви в Квебек и в Ню Йорк. Приемат ви в Средния запад и по брега на Тихия океан. Приятелю, хиляди са взели това решение да бъдат кръстени. Следващата седмица на 25-ти март хиляди и хиляди ще минат през басейна за кръщение. Това ще бъде едно от най-големите кръщения в историята на Америка и Канада. Би ли желал да вдигнеш ръка сега и да кажеш: „Пасторе, през тази седмица аз също желая да участвам в този ритуал. Бих искал да участвам в кръщение в тази седмица или в следващата.“ Ако не си готов сега, ти можеш да го направиш, когато се приготвиш, но чрез вдигане на ръка ти казваш: „Аз се нуждая да бъда кръстен или да бъда кръстен отново“. Ако никога не си бил кръщаван, би ли желал да кажеш на Исус: „Искам да бъда кръстен“. Или ако желаеш да бъдеш кръстен отново, би ли си дигнал ръката. Може би ти си бил кръстен, но чувстваш, че Бог има едно световно движение и ти желаеш да бъдеш част от него, ако желаеш да участваш в кръщение или да бъдеш кръстен отново, ако желаеш да станеш част от Божия народ, където и да се намираш сега, би ли си вдигнал ръката? Колко много ръце.
Исус ти говори тази вечер. Сега нека да се помолим: „О, Татко мой, благодаря Ти за Исус и за онова, което Той означава. Благодаря ти за тези мъже и жени, които минаха през водата и бяха кръстени. Благодаря ти, че навсякъде в Америка и Канада стотици хора вдигат ръка. Ние ти отдаваме слава за това. Точно за това ние Ти благодарим за онова, което ще направиш през тази седмица по време на нашите срещи. Събери ни отново довечера за нова среща в името на Христа. Амин.“