Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Подготовка за грабване в небето – 96 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Подготовка за грабване в небето – 96 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

651. Всички, които очакват идването на Господа, след време трябва да престанат да ядат месо; то не бива да бъде повече част от тяхната диета. Необходимо е винаги да имаме това предвид и да се стараем да го постигнем. Не мисля, че ако ядем месо живеем според светлината, която Бог е благоволил да ни даде. Особено свързаните с нашите здравни заведения хора трябва да се научат да се хранят с плодове, зърнени храни и зеленчуци. Ако действаме като хора с принципи, ако като християнски реформатори възпитаваме вкуса си и диетата ни е в съответствие с Божия план, ще можем да влияем и на други хора по тези въпроси и това ще бъде угодно на Бога.
ХВБХ, с. 119, 1890 г.

652. Целта на човека не е да задоволява прищевките на апетита. Има физически нужди, които трябва да бъдат удовлетворявани, но трябва ли поради тази причина да бъде контролиран от апетита? Ще продължават ли хората, които се стремят към святост, чистота и възвишеност, за да бъдат въведени в обществото на небесните ангели, да отнемат живота на Божии създания, за да ядат плътта им като деликатес? Според показаното ми от Бога това положение е нужно да се промени и Божият избран народ да проявява въздържаност във всичко.
[ХВБХ, с. 48]; ЗС, с. 116, 1890 г.

653. Всички, получили наставления за причиняваните злини от употребата на месо, чай, кафе и тежки и вредни храни и решени да сключат завет с Бога чрез жертва, не трябва да продължават да задоволяват апетита си с храна, за която знаят, че не е здравословна. Бог иска апетитът да бъде овладян и да се въздържаме от недобрите неща. Това е дело, което трябва да се извърши преди народът Му да застане пред Него в съвършенство.
9 С, с. 153, 154, 1909г.

654. Бог съветва за добро членовете на “църквата на остатъка” да се откажат от яденето на месо, чай, кафе и други вредни храни. Има много други – полезни и добри храни, които можем да ядем.
Ръкопис 71, 1908 г.

Усъвършенстване в святост

655. Сред хората, които твърдят, че очакват скорошното идване на Христос, трябва да има по-задълбочена промяна. Необходимо е здравната реформа да извърши сред нашите хора делото, което още не е извършила. Някои трябва да се събудят и да проумеят опасността от консумирането на месо. Те все още го ядат и така рискуват физическото, умственото и духовното си здраве. Мнозина, приели въпроса за месото само наполовина, ще се отклонят от Божия народ и ще престанат да вървят с него.
В цялата си дейност трябва да се подчиняваме на дадените ни от Бога закони, за да могат физическата и духовната енергия да действат в хармония. Мнозина може да имат вид на благочестие и дори да проповядват евангелието, но въпреки това да са нечисти и неосветени. Проповедниците трябва да проявяват стриктно въздържание в яденето и пиенето, да не би да тръгнат по криви пътеки и да отклонят от пътя им хромите – слабите във вяра. Ако хората, които проповядват най-сериозната и важна вест, дадена някога от Бога, се отдават на погрешни навици в яденето и пиенето, те воюват срещу истината, като лишават вестта от силата й.
Онези, които си угаждат с месо и чай и се отдават на лакомия, сеят семената на бурята на болките и смъртта. Приетата от стомаха вредна храна засилва апетита, който воюва против душата и развива най-низките страсти. Храненето с месо развива животинското у човека, а то от своя страна намалява духовността и прави ума неспособен да разбере истината.
Божието слово ни предупреждава ясно, че ако не се откажем от плътските страсти, физическото естество ще влезе в конфликт с духовното. Лакомото ядене воюва срещу здравето и душевния мир. Така започва война между висшите и низшите човешки наклонности. Силните и дейни низши наклонности потискат душата. Най-висшите й качества са застрашени от задоволяването на апетити, неодобрявани от Небето.
[РХ, 27 май 1902 г.]; ЗС, с. 575, 576

656. Всички, които твърдят, че вярват в истината, трябва внимателно да пазят физическите и душевните си сили, та Бог и неговото дело да не бъдат по никакъв начин обезславени от техните думи и дела. Навиците и обичаите трябва да бъдат подчинени на Божията воля. Необходимо е много да внимаваме с нашата диета. Беше ми показано ясно, че Божиите люде трябва да заемат решителна позиция срещу яденето на месо. Ако Бог не искаше людете Му да чуят вестта, щеше ли цели тридесет и пет години да им дава наставления да се откажат от месото, в случай че искат да имат чиста кръв и бистър ум? С яденето на месо животинските страсти се засилват, а духовното естество отслабва.
Писмо 48, 1902 г.

657. Причинените от месото морални злини не са по-малки от физическите страдания. То е вредно за здравето – онова, що влияе на тялото, има съответния ефект и върху ума и душата. Помислете за жестокостта към животните, свързана с яденето на месо, и влиянието й върху едните, които я проявяват, и върху другите, дето я наблюдават. Тя разрушава нежното чувство, което трябва да имаме към тези Божии творения!
СВЛ, с. 315, 1905 г.

658. Общоприетото ядене на месо от мъртва плът влияе зле върху морала и върху физическото състояние. До какво води яденето на месо ще се види, ако бъде проследена причината за лошото здраве и различните болести.
Ръкопис 22, 1887 г.

659. Всички, които ядат месо, пренебрегват дадените от Бога предупреждения по този въпрос. Те нямат доказателство, че вървят по сигурен път. Нямат ни най-малкото извинение за яденето на мъртва плът. Много често изяденото месо гние в стомаха и причинява болести. Ракът, туморите и белодробните болести се причиняват до голяма степен от него.
Сп. “Пасифик юниън рикордър”, 9 октомври 1902 г.

660. О, ако всеки можеше да разбере всичко това така, както ми бе представено, сега толкова небрежните, толкова безразличните към изграждането на своя характер, които спорят в подкрепа на месната храна, никога не биха си отворили устите да оправдаят желанието си да ядат месо от мъртви животни. Такава храна замърсява кръвта във вените им и стимулира низшите животински страсти. Тя отслабва способността за добро възприятие и силата на мисълта да получава знание за Бога, за истината и за самите тях.
Ръкопис 3, 1897 г.