Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Подготовка за живота – 46 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Подготовка за живота – 46 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Истинското възпитание означава повече от просто изучаване. То е нещо по-широко. Включва хармоничното развитие на всички физически сили и умствени способности. Учи на любов и страх от Бога и подготвя за вярното изпълнение на всекидневните житейски задължения (“Съвети към учители, родители и учащи”, стр. 84).
Истинското възпитание е подготовка на физическите, умствените и моралните сили за изпълнението на всеки дълг. То е обучение на тялото, ума и душата за Божествена служба, възпитанието, което ще трае и във вечния живот (“Притчи Христови”, стр. 330).

ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ
Човешкият ум е податлив на най-висше усъвършенстване. Посветеният на Бога живот не трябва да бъде изпълнен с невежество. Мнозина са против образованието, защото Исус избрал неуките рибари да проповядват евангелието. Те твърдят, че Той предпочитал необразованите. Много учени и уважавани хора вярваха в Неговите учения. Ако бяха послушали без страх убежденията на съвестта си, щяха да Го последват. Способностите им щяха да бъдат приети и използвани в служба за Христос, стига да Му ги бяха предложили. Но те нямаха моралната сила пред лицето на намръщените свещеници и завистливите управници да изповядват Христос и да рискуват репутацията си, като се свържат със скромния галилеянин.
Той, Който познаваше сърцата на всички, разбираше това. Щом образованите благородни не искаха да свършат работата, за която бяха квалифицирани, Христос щеше да избере послушни и верни хора да изпълнят волята Му. Избра и свърза със Себе Си скромни хора, за да ги обучи и образова да проведат на земята великото дело, когато Той я напусне.

Христос – великият възпитател
Христос бе светлината на света. Той бе изворът на всяко знание. Бе способен да обучи неуките рибари да приемат дадената им от Него велика поръчка. Уроците на истината, бяха от голямо значение за тези скромни хора. Те щяха да раздвижат света. Това, че Исус свърза със Себе Си такива скромни хора изглеждаше нещо доста обикновено, но то бе събитие с огромни последици. Думите и делата на тези хора трябваше да революционизират света.
Исус не презираше образованието. И най-висшата култура на света, ако е осветена чрез любовта и страха от Бога, получава Неговото пълно одобрение. Избраните от Христос скромни мъже общуваха с Него три години, изложени на пречистващото влияние на Величието на небето. Христос бе най-великият възпитател, който светът е познавал някога. Бог приема младежите с техните таланти и богатство от чувства, стига да Му се посветят. Те могат да стигнат до най-висшата точка на умственото величие. Ако се ръководят от религиозни принципи, могат да проведат делото, което Христос дойде от небето да извърши, и така да станат съработници на Господа.
Учещите в нашия колеж имат ценните привилегии не само да получат научно познание, но и да се обучат как да придобият и култивират добродетелите, които ще направят характера им уравновесен. Те са морални дейци, отговорни пред Бога. Талантите богатство, положение и интелект са дадени от Бога и поверени на човека да ги развива мъдро. Господ е разпределил тези различни дарби пропорционално на силите и капацитета на Своите служители според работата, възложена поотделно на всеки един от тях (“Ривю енд Хералд”, 21 юни 1877 г.).