Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Подготовка за последнта криза 1 Съкровищница от свидетелства Том 3 Елена Вайт (Елън Уайт)

Голямата криза е точно пред нас. Да се посрещнат нейните изпитания и изкушения, както и да се изпълнят задълженията, които тя изисква – за всичко това е необходима устойчива вяра. Но можем да бъдем славни победители. Нито една бдяща, молеща се, вярваща човешка душа няма да бъде впримчена от неприятеля.
В предстоящото време на изпитание Божият залог за сигурност и безопасност ще бъде върху онези, които са опазили Словото на Неговото търпение. На Своите верни Христос ще каже: „Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи и затворете вратите след себе си. Скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът“ (Исая 26:20). Лъвът от юдиното племе, така страшен за отхвърлилите Неговата благодат, ще бъде Божият Агнец за послушните и верните. Облачният стълб, който означаваше гняв и ужас за престъпниците на Божия закон, представлява светлина, милост и избавление за пазещите Неговите заповеди. Ръката, която смазва бунтовниците, ще бъде сила за спасение на верните. Всички те ще бъдат събрани на сигурно и безопасно място. „Ще изпратя ангелите Си със силен тръбен глас и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия“ (Матей 24:31).
Братя, вие, на които са били разкрити истините на Божието слово, какво участие ще вземете, каква роля ще изиграете в заключителните сцени от историята на този свят? Будни ли сте за тези тържествени реалности? Съзнавате ли великото дело на подготовка, което се върши на небето и на земята? Нека всички, които са приели светлината, които са имали възможността да прочетат и чуят пророчеството, обърнат внимание на записаното в него: „защото времето е близо“. Никой да не си играе с греха. Не се оставяйте повече в летаргия и глупаво безразличие. Не оставяйте участта на душата си да виси в несигурност. Уверете се, че сте напълно на страната на Господа. От искрени сърца и трептящи устни нека се издигне въпросът: „Кой ще устои?“ В тези последни скъпоценни часове от благодатното време използвате ли най-добрия материал за изграждането на вашия характер? Очиствате ли душите си от всяко петно? Следвали ли сте светлината, която имате? Съответстват ли делата ви на вярата ви?
Действа ли във вас покоряващото влияние на Божията благодат? Сърцата ви могат ли да чувстват; очите ви могат ли да виждат; ушите могат ли да чуват. Ще бъде ли напразно проповядването на вечната истина за земните народи? Те се намират под проклятие, подготвени за Божиите наказания. В това време, което крие в себе си последици с вечна стойност, Божият народ, съхранител на важната истина, трябва да пребъдва в Христос. Оставяте ли вашата светлина да свети, за да огрява народите, загиващи в греховете им? Съзнавате ли, че трябва да застанете в защита на Божиите заповеди пред онези, които ги потъпкват?
Възможно е човек да бъде външно ревностен вярващ, а в същото време да се открие, че вярата му е недостатъчна и да загуби вечния си живот. Възможно е да практикуваме някои от библейските предписания и да бъдем считани за християни, но въпреки това да загинем поради липса на качества, жизнено необходими за християнския характер. Ако пренебрегвате или се отнасяте с безразличие към предупрежденията на Бога, ако сте склонни да извинявате греховете си, тогава запечатвате съдбата на душата си за вечността. Ще бъдете претеглени на везните и намерени недостатъчни. Благодатта, мирът и прощението ще бъдат оттеглени завинаги. Исус ще отмине, за да не върне вече никога нито поради молитвите ви, нито поради горещите ви умолявания. Затова, докато милостта е все още на разположение, докато Спасителят ходатайства все още, да се подготвим за вечността.
Завръщането на Христос на нашия свят няма да бъде отлагано твърде дълго. Това нека бъде основният тон на всяка вест.
Блажената надежда за второто явяване на Христос заедно с нейните тържествени реалности трябва постоянно да бъде представяна на хората. Очакването на скорошното идване на нашия Господ ще ни накара да осъзнаем празнотата и нищожността на земните неща.

__________
Армагедонската битка ще се разрази скоро. Този, на Чиято одежда е написано името „Цар на царете и Господ на господарите“, скоро ще поведе небесните армии.
Сега Господните служители не могат да кажат така, както пророк Даниил бе казал: „защото се отнася за далечни дни“. Съвсем е кратко времето, през което Божиите свидетели трябва да завършат делото си, подготвящо пътя на Господа.

________
Нека изоставим нашите тесни себелюбиви планове, като помним, че ни предстои дело с огромни размери и от най-голяма важност. Като вършим това, ние всъщност разтръбяваме първата, втората и третата ангелски вести и подготвяме пътя за идването на другия ангел, който ще просветли със славата си цялата земя.

___________
Денят Господен приближава като крадец, но считаните за мъдри и велики хора не разпознават знаменията за Христовото идване, нито за края на света. Нечестието преобладава и любовта на мнозина е охладняла. Има хиляди по хиляди, милиони по милиони, които сега вземат решение за вечен живот или за вечна смърт. Този, който е погълнат напълно от работа в кантората на фирмата си; този, който намира удоволствие на игралната маса; този, който се отдава на извратен апетит, търси любителя на забавленията, посетителя на театъра и балната зала – такива хора не поставят вечността в сметките си. Животът на такива хора се състои в грижата: какво да ядем? Какво да пием? Какво да облечем? Те не са в редиците на тези, които вървят към небето. Водени са от големия отстъпник и ще бъдат унищожени с него.

_________
Ако не разберем важността на тези последни мигове, които бързо преминават във вечността, и не се подготвим да устоим във великия ден на Бога, ще се окажем неверни домоуправители. А стражата трябва да знае кое време е през нощта. Всичко сега е облечено с такава тържественост, че вярващите в истината за това време би трябвало да го осъзнаят. Те трябва да действат с оглед на Божия ден. Божиите наказания са готови да се излеят над света и ние трябва да се подготвим за този велик ден.
Нашето време е скъпоценно. Имаме на разположение само малко, много малко дни на благодат, в които да се подготвим за бъдещия, безсмъртен живот. Нямаме време, което да прахосваме за случайни и необмислени постъпки. Трябва да се боим от това да не би само да се плъзгаме по повърхността на Божието слово.

________
И днес, както по времето, когато Христос бе на земята, е вярно, че всяко проникване на евангелието във владенията на противника ще бъде посрещнато с ожесточена съпротива от неговата огромна армия. Предстоящата ни битка ще бъде най-ужасната, която някога е наблюдавана. Но макар Сатана да е представен като силен, въоръжен мъж, поражението му ще бъде пълно и всеки, който се съединява с него, избирайки по-скоро отстъпничеството, отколкото верността, ще загине с него.
Обуздаващият Божи дух още сега се оттегля от света. Урагани, бури, огнени стихии и наводнения, бедствия по море и суша следват едно след друго в бърза последователност. Науката се опитва да обясни всички тези неща. Но за знаменията около нас, които се увеличават все повече, говорейки за близкото идване на Божия Син, се посочва друга причина, а не истинската. Хората не могат да проумеят, че пратените ангели задържат четирите ветрове да не духат, докато Божиите служители бъдат запечатани. Но когато Бог ще заръча на Своите ангели да отпуснат ветровете, ще се разразят такива сцени на борба, каквито никое перо не може да опише.

___________
Предупреждението на Христос към равнодушните в това време е: „Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си“ (Откр. 3:16). Значението на тази картина е, че Той не може да представи пред Бога твоите молитви или твоите изрази на любов към Него. Не може по никакъв начин да постави печата на одобрението Си върху твоето проповядване на Неговото Слово или върху твоята духовна работа. Не може да представи твоите духовни действия с молбата ти за благодат.

___________
Ако завесата можеше да бъде вдигната, ако можехте да различите Божиите намерения и наказанията, които скоро ще връхлетят върху един осъден свят, ако можехте да видите собственото си отношение, щяхте да се уплашите и да се разтреперите за собствените си души, както и за душите на вашите ближни. Сериозни и пламенни молитви, предизвикани от сърце раздираща болка, биха се издигнали към небето. Бихте плакали между предверието и олтара, изповядвайки духовната си слепота и отстъпничество.