Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Позиции поддържани чрез злоупотреба с Писанията – 5 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Позиции поддържани чрез злоупотреба с Писанията

Пишейки специално за работата на “Старейшина Г.” в подчертване доверието в истината за светилището в 1905 година, Елън Уайт посочва нездравото в употребата на изявленията на Писанията и независимостта на нашето разбиране на истинта за светилището. Тя казва:

“Молех Бога за сила и мъдрост да възпроизведа писанията на свидетелите, които бях утвърдени във вярата в ранната история на вестта. След опрделеното време през 1844 година те получиха светлината и ходеха в нея и когато мъжете, претендиращи да имат нова светлина щяха да влязат с техните чудни вести относно многообразните позиции на Писанието, ние имахме, задвижени от Светия Дух, свидетелства точно по въпроса, които прекъснаха влиянието на такива вести като вестта на старейшина Г., който посвещаваше времето си да я предствя.Бедният човек работеше решително срещу истината, която Светият Дух беше потвърдил.

“Когато силата Божия доказва кое е истина, тази истина трябва да стои завинги като истина. Не да бъде приета, след твърдения, противоположни на Божията светлина, която ни е дадена. Хората ще представят интерпретации на Писанието, които са тяхна собствена истина, но които не са истина. Истината, която Бог ни е дал за това време като основа на нашата вяра. Той самият ни учеше какво е истина .Ще се издига един, след него друг с нова светлина, която противоречи на светлината, която Бог ни е дал чрез изявяването на Своя Свят Дух. Някои от тези, които са минали през опитността, спечелена в установяване на истината са все още живи. Бог по чудо съхрани живота им, за да я повтарят и повтарят до края на живота си, опитността през която те преминаха, както направи апостол Йоан до завършека на живота си. И носителите на стандарта, които умряха трябва да говорят чрез преиздаване това, което са написали. Бях инструктирана, че по този начин гласовете им трябва да бъдат чути. Те трябва да носят своето свидетелство за това какво повелява истината за това време.

Не трябва да допускаме думите на онези, които идват с вест, която противоречи на особените пунктове на нашата вяра. Те събират заедно много текстове от Писанието и ги трупат като доказателство около своите теории, които поддържат.През последните петдесет години това се прави отново и отново. И докато Писанията са Божие Слово и трябва да бъдат уважавани, тяхното прилагане, ако такова приложение премества основен стълб, който Бог е поддържал през тези петдесет години, е голяма грешка. Този, който допуска такова приложение не познава чудесното проявление на Светия Дух, който дава сила на последните вести, дадени на хората от Бог.

Доказателствата на “Старейшина Г.” не са здрави. Ако бяха приети те щяха да разрушат вярата на Божия народ в истината, която ни е направила такива, каквито сме.

“Трябва да бъдем решителни по този въпрос, защото нещата, които той се опитва да докаже, не са здрави. Те не доказват, че миналата опитност на Божия народ беше самоизмама /заблуда/. Имахме истината, бяхме ръководени от Божиите ангели. Представянето на въпроса за светилището беше ръководено от Светия Дух. Красноречие ще бъде за всеки да остане безмълвен относно отличителните белези на нашата вяра, в която не участва. Бог никога не си противоречи. Доказателствата на Писанието са погрешно приложени, ако са насилени да докажат това, което не е истина. Хора ще се издигат един след друг и ще въвеждат предполагаемо голяма светлина и ще отстояват своите твърдения. Но ние отстояваме старите пътни знаци.” “Избрани вести” стр. 160-162.