Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Познаването на здравните принципи – 14 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сега е време, когато всеки църковен член трябва да се заеме с мисионерската работа на лекаря. Светът е болница, пълна с жертви на физически и духовни болести. Навсякъде умират хора от липса на знание за поверените ни истини. Църковните членове се нуждаят от пробуждане, за да осъзнаят отговорността си да съобщят тези истини. Просветените от истината трябва да са носители на светлината за света. Да се крие светлината в това време е страшна грешка. Вестта към Божия народ днес е: „Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господня те осия“.
Навсякъде виждаме онези, които са имали много светлина и истина, но съзнателно са избрали злото вместо доброто. Като не правят никакви опити да стават по-добри, те стават все по-лоши. Божиите хора обаче не трябва да ходят в тъмнина, а да ходят в светлина, защото са реформатори.
Пред истинския реформатор медицинската мисионерска работа ще отваря много врати. Никой не трябва да очаква да бъде повикан да отиде в някое далечно поле, преди да е започнал да помага на другите. Където и да си, можеш да започнеш веднага. Случаите са достъпни за всички. Започни работата, за която си отговорен, работата, която трябва да се извърши в дома ти и в семейството ти. Не чакай други да те принуждават да действаш. Незабавно излез напред със страх от Господа, имайки предвид личната си отговорност към Този, Който даде живота Си за теб. Работи така, сякаш Христос лично те призовава да направиш най-доброто, което можеш, в Неговата служба. Не търси кой още е готов. Ако си посветен истински, Господ ще доведе чрез тебе други до истината – хора, които ще може да употреби, за да се предава светлината на мнозина, лутащи се в тъмнина.
Всички могат да направят нещо. Някои се опитват да се извинят, като казват: „Домашните ми задължения, децата заемат моето време и средства“. Родители, децата ви трябва да бъдат спомагателната ви ръка и да увеличават вашата сила и способност да работите за Учителя. Децата са по-младите членове на Божието семейство. Те трябва да бъдат ръководени да се посвещават на Бога, защото са Негови по създание и изкупление. Трябва да бъдат поучавани, че всичките им физически, умствени и душевни сили са Божии. Да се учат да помагат в много дейности. Не позволявайте децата ви да бъдат пречка. Заедно с вас и те трябва да участват в носенето на духовните и физическите товари. Помагайки на другите, те стават по-щастливи и полезни.
Нека нашите хора покажат, че имат жив интерес към мисионерската работа на лекаря. Нека се приготвят да бъдат полезни чрез изучаването на книги, написани за наставление в тази насока. Тези книги заслужават много по-голямо внимание и оценка досега даваните им. Много от това, предназначено за всички да разберат, е било написано със специалната цел да наставлява в здравните принципи. Тези, които изследват и практикуват принципите, ще бъдат богато благословени както физически, така и духовно. Разбирането на здравната философия ще бъде като защита против многото злини, които се умножават постоянно.

Изучаване на домакинство и служба
Мнозина, които желаят да получат знание в мисионерските наставления на лекаря, имат домашни задължения, които понякога ще им попречат да се срещат с други за тази цел. Те могат да просветят домовете си за изказаната Божия воля по отношение на тези наставления и по този начин тяхната способност за помагане на другите се увеличава. Бащи и майки, възползвайте се от всяка помощ, която ви предлага изучаването на нашите книги и издания. Четете списанието „Добро здраве“(Забележка под черта: Сп. „Добро здраве“ по онова време (1902 г.) било водещото списание в църквата. Започнало да излиза в 1866 г. До 1878 г. излизало с името „Здравен реформатор“, а после – под името „Добро здраве“. След време неговото място заели други здравни списания. От настоятелите на публикациите на Елена Вайт), защото е пълно с ценна информация. Отделете си време, за да четете и на децата си от здравните книги, както и от книги, които засягат подробно религиозните въпроси. Научете ги, че е важно да се грижат за тялото си – къщата, в която живеят. Създайте семейно събиране, в което всички членове на семейството, изоставили всекидневните грижи, да се посветят на изучаването на тези книги. Бащи, майки, братя и сестри, заловете се за тази работа от сърце и вижте дали домашната църква няма да се подобри.
От присъединяването към това вечерно семейно изучаване особено голяма полза ще имат младежите, пристрастени към четенето на романи и евтини историйки. Младежи и девойки, четете литературата, която ще ви даде истинско знание и която ще бъде от помощ за цялото семейство. Кажете твърдо: „Няма да губя скъпоценни моменти в четене на нещо безполезно и което ме прави неспособен да помагам на другите. Ще посветя времето и мислите си, за да стана годен за Божията служба. Ще затворя очите си за суетните и греховни неща. Ушите ми принадлежат на Господа и няма да слушат лукавите разсъждения на неприятеля. Моят глас по никакъв начин не ще бъде подчинен на воля, която не е под влиянието на Божия дух. Моето тяло е храм на Святия Дух и всички сили на моето същество ще са посветени за благородни цели.“
Господ е призовал младежите за Свои помощници. Ако във всяка църква те се посветят на Него, ако вкъщи са себеотрицателни и облекчават изтощената от труд майка, тя би могла да намери време да посещава съседите си или самите младежи при случай могат да помагат чрез малки дела на милост и любов. В много домове могат да се оставят книги и списания, разглеждащи въпросите на здравето и въздържанието. Разпространяването на тази литература е важно, защото така може да се получат ценни знания за лекуване на болестта – голямо благословение за хора, които не могат да платят посещенията си при лекар.

Поучавайте децата си
Родителите трябва да създадат интерес в децата си да изучават физиологията. Но малко са младите, имащи определено познание върху тайните на живота. Изучаването на чудния човешки организъм, отношението и зависимостта на сложните му части е познание, от което повечето родители се интересуват малко. Въпреки че Господ им казва: „Възлюбени, молитствам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти“, те все пак не разбират влиянието на тялото на ума и обратното. Дребни неща привличат вниманието им и се извиняват, че нямат време да придобият нужната осведоменост и да станат способни добре да възпитават децата си.
Ако всички получеха знание по този въпрос и чувстваха необходимостта да го практикуват, положението на нещата щеше да бъде по-добро. Родители, научете децата си да разсъждават последователно – от причината до резултата. Покажете им, че ако нарушават здравните закони, ще платят наказанието чрез страдания. Покажете им, че безразсъдността по отношение на физическото здраве води до безразсъдност в моралното поведение. Вашите деца се нуждаят от търпелива, всеотдайна грижа. Не е достатъчно да ги храните и обличате, но също и да развиете умствените им сили и да изпълните сърцата им с правилни принципи. Но колко често красотата на характера и любезността на духа се губят от погледа при силното желание за външен блясък. О, родители, не се водете от светското мислене; не се опитвайте да постигнете неговото знаме. Решете за себе си коя е великата цел в живота и тогава опитайте всичко, за да я постигнете.
Не можете безнаказано да пренебрегвате правилното възпитание на децата си. Техните несъвършени характери ще говорят за вашата невярност. Злините, които оставяте непоправени, грубите и буйни навици, неуважението и непослушанието ще донесат безчестие на името ви и горчивина в живота ви. Съдбата на вашите деца до голяма степен е в ръцете ви. Ако не изпълните задължението си, можете да ги тласнете в редиците на Сатана и ще ги направите негови агенти за унищожаване на другите; от друга страна, ако ги възпитавате правилно, ако в живота си им показвате благочестив пример, можете да ги доведете при Христос и те от своя страна ще повлияят на други. Така чрез вашето действие ще се спасят мнозина.
Бащи и майки, съзнавате ли отговорността си? Не разбирате ли, че е нужно да пазите децата си от небрежни, порочни навици? Позволете на децата ви да образуват само дружества, които ще оказват добро влияние върху характера им. Не им позволявайте през вечерите да бъдат навън, освен ако знаете къде са и какво правят. Поучавайте ги в принципите на нравствената чистота. Ако сте пренебрегнали да ги възпитавате в заповед след заповед, правило след правило, тук малко, там малко, тогава веднага започнете да изпълнявате дълга си. Поемете отговорностите си и работете за време и за вечност. Не оставяйте да отмине и един ден, докато не кажете на децата си, че сте ги пренебрегнали. Доверете им, че сега искате да извършвате определената ви от Бога работа. Помолете ги да участват заедно с вас във реформирането. Положете старателни усилия, за да изкупите миналото. Не оставайте повече в лаодикийското състояние. В името на Господа призовавам всяко семейство да покаже истинския си облик. Реформирайте църквата в собствения си дом.
Когато вярно изпълнявате дълга си у дома – бащата като свещеник на семейството, майката като домашна мисионерка, – вие умножавате представителствата да вършите добро вън от дома. Като разработвате силите си, ставате по-способен за работа в църквата и съседството. Като свързвате децата си с вас и с Бога, бащи, майки и деца стават сътрудници на Бога.

____________
Би трябвало да се търси сметка от всеки син и дъщеря, когато вечер не са си вкъщи. Родителите би трябвало да знаят в каква компания се намират децата им и в чий дом прекарват вечерите си (Свидетелства, т. IV, 1881 г., с. 651).

___________
Живеем в тържествено време, заключителните събития са факт в този свят, а Божиите деца не са бдителни. Те трябва да се събудят и да напредват в обновяването на своите житейски навици за хранене, обличане, работа и лекуване. Във всичко това трябва да прославят Бога и да се подготвят за битка с нашия голям противник, да вземат участие във величествените победи, що Бог е запазил за тези, които във всички неща упражняват въздържаност, докато се стремят към неувяхващата корона (Свидетелства, т. I, 1867 г., с. 618).