Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поквара сред децата – 54 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Поквара сред децата – 54 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

364. Живеем в покварен век. Сега е време, когато Сатана сякаш е постигнал пълен контрол над не изцяло посветените на Бога умове. Затова върху родителите и настойниците, отглеждащи деца, лежи голяма отговорност. Раждайки деца, родителите са поели отговорност; какво е задължението им след това? Дали да ги оставят да растат от само себе си и каквито си пожелаят? Искам да ви кажа, че върху тези родители лежи тежко бреме…
Посочих, че някои от вас са егоисти, но вие не разбрахте какво имам предвид. Проучвате кои храни са най-вкусни. Завладени сте от вкуса и удоволствието, а не от Божията слава и желание да напредвате в духовния живот и да усъвършенствате святост в страх от Бога. Допитвате се до собствения си апетит и докато сте правили това, Сатана ви е поставял под контрола си и както става обикновено, всеки път е осуетявал усилията ви.
Някои от вас, бащи, сте водили децата си на лекар, за да разберете какво им има. Бих могла само за две минути да ви кажа каква е бедата. Децата ви са покварени. Сатана е постигнал контрол над тях. Заел е вашето място, докато вие, които сте за тях като Бог и е трябвало да ги пазите, сте били спокойни, бездейни и заспали. Бог ви е наредил да ги възпитавате в страх и боязливост към Господа. Въпреки това продължавате да спите. Дано Бог да се смили за вас и за децата ви, защото всички се нуждаете от Неговата милост.
Нещата биха могли да бъдат по-различни

Ако бяхте застанали на страната на здравната реформа, ако бяхте прибавили към вярата си добродетел, към добродетелта – познание, към познанието – въздържание, нещата можеха да бъдат много по-различни.Но вие само отчасти сте осъзнали нечестието и покварата, ширещи се в домовете ви…
Би трябвало да възпитавате децата си, би трябвало да ги наставлявате как да избягват пороците и покварата на този век. Вместо това много от тях гледат как да си намерят нещо вкусно за ядене. Сервирате им масло, яйца и месо и те ядат. Хранят се точно с тези неща, които възбуждат животинските страсти, а после идвате на богослуженията и молите Бога да благослови и спаси децата ви. Колко високо стигат вашите молитви? Първо имате да извършите едно дело. Когато сте направили за чадата си всичко, възложено от Бога, тогава с увереност можете да искате особената Му помощ, обещана за вас.
Изучавайте въпросите на въздържанието във всичко. Трябва да разбирате какво ядете и какво пиете. И все пак казвате: “Моя работа си е какво ям, пия и слагам на масата си.” Ваша работа ще е, ако вземете децата си и ги затворите у дома или отидете с тях в пустинята, където няма да бъдете бреме за другите и където вашите непокорни и порочни деца няма да покварят обществото, в което живеят.
2 С, с. 359-362, 1870 г.

Учете децата как да се справят с изкушенията

365. Поставете стража над апетита си. С личен пример и с наставление възпитавайте децата си да ядат проста храна. Учете ги да бъдат трудолюбиви, не просто заети, а отдадени на полезен труд. Старайте се да събуждате чувството им за морал. Учете ги, че Бог има изисквания към тях още от най-ранното им детство. Говорете им, че има морална поквара, с която ще се сблъскват навсякъде, че трябва да дойдат при Исус и да Му се отдадат с тяло и с дух и също, че в Него могат да намерят сила, за да устоят на всяко изкушение. Напомняйте им постоянно, че не са създадени просто да живеят в удоволствия, а да бъдат Божии изпълнители на благородни цели. Учете ги, че когато бъдат изкушавани егоистично да задоволяват прищевки, когато Сатана се опитва да прикрие Бога от очите им, трябва да гледат към Исус и да Го молят: “Спаси ме, Господи, за да не бъда победен”. Ангели ще се събират около тях в отговор на молитвите им и ще ги извеждат на прав път.
Христос се молеше за Своите ученици не да бъдат взети от света, а да бъдат запазени от злото, да бъдат запазени от поддаване на изкушенията, с които ще се сблъскват навсякъде. Тази молитва би трябвало да бъде произнасяна от всички майки и бащи. Но може ли така да се молят на Бога за децата си, а после да ги оставят да правят, каквото си поискат? Може ли да глезят апетита, докато накрая той стане господар, и после да очакват, че ще са способни да обуздават децата? Не. Още от люлката трябва да ги учат на въздържание и самоконтрол. До голяма степен върху майката лежи отговорността за извършването на това дело. Най-нежната и силна земна връзка е между майка и дете. Поради естеството й детето получава по-силни впечатления за живота от живота и примера на майката, отколкото от примера на бащата. И все пак отговорността на майката е изключително тежка и би трябвало непрекъснато да бъде споделяна и от бащата.
[ХВБХ, с. 63, 64]; ОХВ, с. 152, 153, 1890 г.

366. Майки, ще бъдете възнаградени, ако използвате дадените ви от Бога скъпоценни часове за формиране на характера на децата и за поучаване в стриктно придържане към принципите на въздържание в яденето и пиенето…
Сатана вижда, че не може да има толкова голяма власт над умовете, когато апетитът не се задоволява, а е под контрол. Той непрестанно подтиква хората към задоволяване на прищевките. Под влиянието на нездравословна храна съвестта се притъпява, умът се помрачава и способността за възприемане отслабва. Вината на закононарушителя обаче не намалява защото съвестта му е била увредена до такава степен, че е станала безчувствена.
[ХВБХ, с. 79, 80]; ОХВ, с. 143, 1890 г.

367. Бащи и майки, бдете с молитва. Пазете се от невъздържаността във всичките й форми. Учете децата си на принципите на истинската здравна реформа. Учете ги какво да избягват, за да запазят здравето си. Божият гняв вече започна да се излива над чадата на непокорството. Какви престъпления, грехове и безчестия се разкриват навсякъде! Като народ ние трябва да бъдем изключително внимателни в опазването на децата си от покварени приятели. [Домът сред природата; връзката му с храненето и моралното състояние – т. 711]
9 С, с. 160, 161, 1909 г.

* Във времето, когато е писан този текст (1875 г.), изброените медицински термини са имали значение, съвсем различно от съвременното – бел.ред.
* В англоезичните страни под сирене се разбира не само обикновеното бяло сирене, но и кашкавала, както и всички останали видове сирена, получени чрез ферментация – бел.прев.
* Туршия, приготвена от ситно нарязани зеленчуци, плуващи в горчица със силни подправки – бел.прев.