Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Положението и отговорностите на майката – 38 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Положението и отговорностите на майката – 38 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

РАВНА НА СВОЯ СЪПРУГ. Жената трябва да изпълни това, което Бог бе определил да бъде – равна на своя съпруг. Светът се нуждае от майки не само по име, но и в истинския смисъл на тази дума. Можем основателно да кажем, че специфичните задължения на жената са голяма отговорност и тя трябва със страх Божи да изпълнява мисията си. Нека възпитава децата си да бъдат пълноценни личности в този свят и да ги подготви за един дом в по-добрия свят.
Съпругата и майката не бива да жертва силите си и не трябва да допуска способностите й да се погубят, осланяйки се изцяло само на своя съпруг. Нейната индивидуалност не трябва да се загубва под влияние на неговата. Тя трябва да чувства, че е равна на своя съпруг – да стои до него, да бъде вярна на своя дълг, както и той на неговия. Нейната работа за възпитанието на децата е толкова възвишена и благородна, колкото всеки пост, който мъжът е призван да заема, дори и той да е президент на страната.

ЦАРИЦА НА ДОМА. Царят на престола си няма по-възвишена работа от тази на майката. Майката е царицата на дома. В нейна власт е да оформя детския характер, за да може детето да бъде годно за по-възвишения, безсмъртния живот. Един ангел не би могъл да иска по-превъзходна мисия, защото като върши това дело, майката служи на Бога. Нека само да осъзнае възвишеното естество на своята задача и това ще й вдъхне кураж. Нека осъзнае стойността на своята работа и да облече Божието всеоръжие, за да може да отблъсква изкушенията, подбуждащи я да се съобразява с образците на този свят. Нейната работа е и за този свят и за вечността.
Майката е царицата на дома, а децата са нейните поданици. Тя трябва да ръководи дома си мъдро и с майчино достойнство. Влиянието й в дома трябва да бъде най-силно, нейната дума – закон. Ако е християнка, под Божествен контрол, ще получи почитта на своите деца.
Децата трябва да гледат на майка си не като на робиня, която им прислужва, но като на царица, която трябва да ги ръководи и направлява, поучавайки ги всекидневно и постоянно с правило след правило и наставление след наставление.

ОБРАЗНО СРАВНЕНИЕ НА СТОЙНОСТИ. На всяка майка са поверени възможности с неоценима стойност и извънредно важни интереси. Скромният кръг от ежедневни задължения, които жените вършат и които се считат за уморителна задача, трябва да се разглеждат като велика и благородна работа. Привилегия на майката е да благославя света чрез своето влияние и като прави това, тя ще радва и своето сърце. Тя трябва да направлява в правите пътеки нозете на децата си през слънце и сянка до славните висини на небето. Но само когато следва ученията на Христос в собствения си живот, ще може да се надява да оформи характерите на децата си според Божествения образец.
От всички дейности на живота най-святият дълг е този на майката към нейните деца. Често този дълг се пренебрегва, за да се замени с някое себелюбиво удоволствие. Родителите обаче не трябва да забравят сегашните и вечните интереси на своите деца. Те трябва да държат юздите на управлението и да ръководят домочадието си за Божия слава. Божият закон трябва да бъде техен образец, а любовта да ги ръководи във всичко.

НЯМА ПО-ВЕЛИКА И СВЯТА РАБОТА. Когато мъжете отиват на работа и оставят жените си вкъщи да се грижат за децата, тези съпруги и майки извършват толкова велико и важно дело, колкото е това на съпрузите и бащите. Макар единият да работи в мисионерското поле, другият е домашен мисионер и неговите грижи, безпокойства и товари често далеч надминават тези на бащата. Работата на майката има голяма стойност. Съпругът мисионер получава благодарността на хората, докато домашният труженик може да не получи никаква похвала за своя труд. Но ако майката работи за интересите на своето семейство, като се старае да оформи характерите на децата си според Божествения Образец, докладващият ангел записва името й като един от най-големите мисионери в света. Бог не вижда нещата така, както ограниченият човешки поглед прави това.
Майката е Божи инструмент за християнизиране на семейството си. Тя трябва да бъде пример за библейската религия, показвайки как нейното влияние трябва да ни контролира в ежедневните задължения и удоволствия. Тя трябва да учи децата си, че могат да бъдат спасени само по благодат чрез вяра, която е Божи дар. Постоянното поучаване за Христос – Той за нас и за тях, колко голяма е Неговата любов, доброта и милост, разкрити във великия план на изкуплението, ще има освещаващо влияние върху сърцето.
Възпитанието на децата е важна част от Божия план за изявяване силата на християнството. Родителите носят изключителната отговорност да възпитават децата си в Божи дух, така че когато отидат в света да вършат добро, а не зло на тези, с които общуват.

СЪТРУДНИК НА ПРОПОВЕДНИКА. Проповедникът има своя работа, майката също. Тя има задачата да доведе децата си при Исус, за да ги благослови. Тя трябва да пази думите на Христос в душата си, за да ги предаде на своите деца. Още от най-ранните години майката трябва да ги учи на себевладение и себеотрицание, да възпитава у тях навици за на чистота и ред. Майката може да възпита своите деца така, че те с отворени сърца да слушат думите на Божиите служители. Господ се нуждае от майки, които във всяка област на домашния живот ще развиват дадените им от Бога таланти и ще направят децата си годни за небесното семейство.
На Господ се служи чрез вярното извършване на домашната работа също толкова, даже и повече, отколкото чрез проповядване на Словото. Както учителите в училище, така и бащите и майките трябва да осъзнават, че са възпитатели на своите деца.
Християнският живот на майката не бива да се ограничава само в нейния домашен кръг. Благотворното влияние, което тя упражнява в семейството, трябва да се проявява и към съседите и в Божията църква. Домът не е затвор за посветената жена и майка.

ЗАДАЧА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. Нека жената осъзнае светостта на своята работа, като в сила и страх Божии поеме своята мисия за цял живот. Нека възпитава децата си да бъдат пълноценни личности както в този, така и в по-добрия свят. Ние се обръщаме към християнските майки. Ние настоятелно молим да чувствате вашата отговорност като майки и да живеете не за собствено удоволствие, а за прослава на Бога. Христос не угоди на себе си, а прие образ на слуга.
Светът е препълнен с покваряващи влияния. Модата и обичаите имат силно влияние над младите. Ако майката не изпълни длъжността си да наставлява, ръководи и ограничава, децата й много лесно ще приемат злото й ще се отвърнат от доброто. Нека всяка майка отива при Спасителя с молитвата: “Научи ме как да отгледам детето си и какво да направя за него”. Нека да обърне внимание на наставлението, което Бог е дал в Словото Си, че ще й се даде мъдрост според нуждата.

ДА ИЗВАЕ БОЖИ ОБРАЗ. Има Бог на небето и светлината и славата от Божия трон почиват над вярната майка, когато тя се старае да възпитава децата си така, че да могат да противостоят на влиянието на злото. Никое друго дело не може да се сравни по важност с нейното. Нейната задача не е като на художника да нарисува върху платно красива фигура; нито като на скулптора, да я извае от мрамор. Задачата й не е като тази на писателя да облече една прекрасна мисъл в завладяващи слова, нито като на композитора, да изрази в мелодия прекрасно чувство. Нейната задача е с помощта на Бога, да извае в една човешка душа Божия образ.
Майката, която съзнава и оценява тази своя задача, гледа на възможностите, откриващи се пред нея, като на безценни случаи; тя ще се старае сериозно чрез собствения си характер и чрез методите на възпитание да изгради у децата си най-високия идеал. Тя ще се стреми усърдно, търпеливо и с кураж да усъвършенства собствените си способности, за да може правилно да използва умствените си сили за възпитанието на децата си. При всяка стъпка тя ще се пита сериозно: “Какво е казал Бог?” и ще изследва грижливо Неговото Слово. Ще държи погледа си отправен винаги към Христос, за да могат нейните всекидневни преживявания в обичайния ежедневен кръг от задължения и грижи, да бъдат вярно отражение на единния истинен Живот.

ВЯРНАТА МАЙКА Е ЗАПИСАНА В КНИГАТА НА БЕЗСМЪРТНАТА СЛАВА. Себеотрицание и кръст са нашият дял. Ще го приемем ли? Никой от нас не бива да очаква, че когато върху нас дойдат последните големи изпитания, себеотрицателният дух ще се развие в един момент, тъй като ни е нужен. Не, разбира се; този дух трябва да се съчетае с ежедневната опитност и чрез наставление и пример да влезе в умовете и сърцата на нашите деца. Майките в Израил може и да не са войници самите те, но те трябва да възпитат войници, които ще облекат Божието всеоръжие и мъжествено ще водят битките Господни.
Майки, съдбата на вашите деца до голяма степен е във вашите ръце. Ако не успеете да изпълните дълга си, може да ги поставите в редиците на врага и да ги направите негови оръдия за погубване на души. Но посредством благочестив пример и вярна дисциплина можете да ги доведете при Христос и да ги направите Негови инструменти за спасяването на много души.
Работата (на християнската майка), ако бъде извършвана вярно пред Бога, ще бъде увенчана с безсмъртие. Почитателите на модата никога няма да видят, нито ще разберат безсмъртната красота на тази християнска майчина работа и ще се усмихват презрително на нейните старомодни идеи, на нейната неукрасена дреха. В същото време величието на Небето ще запише името на тази вярна майка в книгата на безсмъртната слава.

МОМЕНТИТЕ СА БЕЗЦЕННИ. Целият бъдещ живот на Мойсей, великата мисия, която той изпълни като водач на Израил, свидетелства за важността на работата на християнската майка. Няма друго дело, което може да се сравни с това. Родителите трябва да ръководят възпитанието на своите деца още от ранна възраст, за да могат те да станат християни. Децата са поверени на нашите грижи и те трябва да бъдат обучени не за да станат наследници на трона на земна империя, а като царе на Бога да царуват през безкрайните векове на вечността.
Нека всяка майка чувства, че моментите, които са й дадени, са безценни. Нейната дейност ще бъде изпитана в последния ден на Божията равносметка. Тогава ще се открие, че много от неуспехите и престъпленията на мъже и жени са резултат от невежество и пренебрегване на дълга на майката, която е трябвало да ръководи детските стъпки в правия път. Тогава ще се открие, че мнозина, които са били благословение за света със светлината на гения, истинността и святостта, дължат това на принципите, които са били главният извор на влияние и успех на една молеща се християнска майка.